English
Nederlands
 Supplier sign in
Home
STAY INFORMED
Subscribe to our monthly newsletter.
Your email address will never be disclosed to any third party.
Read our privacy notice.

Resources

Contribute
Safety
Select a category
Search

Wiki item

Do you have a wiki item for this page?  Contribute

Feature article

Individueel ongevaarlijke stof kan in combinatie schade opleveren voor de mens Methode om chemische mengsels te testen
Individueel ongevaarlijke stof kan in combinatie schade opleveren voor de mens
Methode om chemische mengsels te testen Een chemische stof, zowel vast als vloeibaar kan een schadelijk effect hebben op de gezondheid. Maar hoe zit het als die chemische stof die op zichzelf onschuldig is, samen met een andere chemische stof wél het menselijk lichaam kwaadaardig beïnvloedt? “In de risicobeoordeling en regulering van chemische stoffen houden we tot op heden doorgaans geen rekening met de eventuele schadelijkheid van mengsels, wel met individuele stoffen,” zegt Rivm-onderzoeker Jacob van Klaveren. In de huidige beoordeling worden overigens wel ruime veiligheidsmarges gehanteerd omdat er altijd onzekerheden en ontbrekende informatie is. De Europese Commissie heeft een inventarisatie gemaakt hoe de beoordeling van mengsels in de toekomst vorm moet krijgen in Europees beleid. “De praktijk wil dat dikwijls sprake is van mengsels,” waarschuwt Jacob van Klaveren van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rivm). Het instituut is actief betrokken bij het verbeteren van de methodes waarbij voor bestrijdingsmiddelen al de meeste stappen zijn gezet. Verwacht wordt dat bij de toelating of beoordeling van andere stoffen van de chemische industrie ook op mengseleffecten gelet moet gaan worden.
Fluids Processing 2016-4, p.42
AkzoNobel na onderzoek naar aardbevingsschade Geen hoger risico bij chloorleiding en -opslag
AkzoNobel na onderzoek naar aardbevingsschade
Geen hoger risico bij chloorleiding en -opslag ‘Aardbevingen leiden niet tot een hoger extern veiligheidsrisico voor de chloorleiding en -opslag. De huidige, vergunde risicocontour kan worden gehandhaafd.’ Dat is de uitkomst van een pilot waarbij AkzoNobel als eerste onderneming in het aardbevingsgebied een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) heeft ontwikkeld en toegepast om de faalsterkte en faalkans van de chloorleiding en -opslag in geval van een aardbeving te kunnen berekenen. In de optiek van AkzoNobel is dit een belangrijke doorbraak waarmee wordt bevestigd dat haar installaties afdoende bestand zijn tegen de huidige seismische dreiging. De gevolgde methodiek en de resultaten worden nog onderzocht door onafhankelijke deskundigen. “Met deze nieuwe QRA is niet alleen een effectieve methode ontwikkeld om de effecten van aardbevingen op externe veiligheid te berekenen maar kunnen ook mitigerende acties, bijvoorbeeld het omlaag brengen van het voorraadniveau in de opslagtanks, worden geselecteerd en additionele scenario’s geïdentificeerd,” zegt woordvoerder Harry Jasken van AkzoNobel in Delfzijl. “In concreto geeft deze QRA-methode aan bij welke grondversnelling er welke kans op falen is, welke vorm dit falen heeft en tot welke invloed dit leidt op de externe risicocontour.”
Fluids Processing 2016-4, p.40
Essaywedstrijd van Veiligheid Voorop: ‘Brzo-bedrijven moeten voor veiligheid gebruikmaken van social media’
Essaywedstrijd van Veiligheid Voorop:
‘Brzo-bedrijven moeten voor veiligheid gebruikmaken van social media’ “Waarom zouden werknemers in de Brzo-bedrijven elkaar niet via bijvoorbeeld WhatsApp kunnen waarschuwen tegen onveilige situaties?” Die opmerking maakte Denise Harkema, Consultant Safety & Risk Management bij Tebodin op donderdag 19 mei tijdens de voordrachten van de essaywedstrijd uitgeschreven door Veiligheid Voorop in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de chemische industrie en de TU Delft. Harkema behoorde naast Maarten de Looij van Vopak en Roy Jautze van Dana Petroleum tot de drie prijswinnaars. Het thema van deze tweede editie van de wedstrijd luidde: ‘Veiligheid een kettingreactie?!’. Corine Baarends projectleider bij Veiligheid Voorop verwoordt het doel van de wedstrijd als volgt. “Met de essaywedstrijd willen we graag aansprekende ideeën losmaken om veiliger te werken binnen de keten, iets dat past bij onze doelstelling.”
Fluids Processing 2016-4, p.18
Show more (18)
Would you like to add a feature article?  

Companies

ASCO Controls BVBronkhorst Nederland BVCONSENSYS – Ucon Nederland – Buro Noordhof Danfoss DrivesDenios BV
elobau Benelux BVEmerson Automation SolutionsHitma groep B.V.Jongerius B.V. Montakon BV
Nedelko BVPepperl+Fuchs BVStichting PHOV
Do you want to list your company here?  Add company

Industry news

Do you have a news item for this page?  Contribute

Product news

Do you have a product news for this page?  Contribute

White paper

Do you have a white paper for this page?  Contribute

Product description

Do you have a product description for this page?  Contribute

Photo reportage

Do you have a photo reportage for this page?  Contribute
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER
Newsletter archive
Follow us
Linked
MAGAZINE
Subscriptions
Service and contact
ContactDisclaimerPrivacyAdvertising