NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Deel dit artikel
Biobizz hub helpt starters in water- en biobased tech Watertechnologie
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Biobizz hub helpt starters in water- en biobased tech

Watertechnologie

Een business accelerator van Paques in Balk stimuleert de commercialisering van nieuwe water- en biobased technologie. Start-ups en scale-ups maken gebruik van kennis en netwerken van Paques om hun technologie sneller marktrijp te maken.
Geen artikel meer missen? Meld u kosteloos aan. BIOBIZZ HUB HELPT STARTERS IN WATER- EN BIOBASED TECH Een business accelerator van Paques in Balk stimuleert de commercialisering van nieuwe water- en biobased technologie. Start-ups en scale-ups maken gebruik van kennis en netwerken van Paques om hun technologie sneller marktrijp te maken. 18 Fluids Processing | nr. 3 | juni 2020 Fluids Processing | nr. 3 | juni 2020 19 WATERTECHNOLOGIE | Wouter Oude Groothuis | Fotografie: Marco Vellinga De BioBizz hub helpt start-ups en scale-ups bij het opschalen en in de markt zetten van nieuwe water- en biobased technologieën. De hub, die ondersteuning biedt bij de opschaling en marktintroductie van een nieuwe water- of biobased technologie, kan al drie eerste successen optekenen. Deelnemers SusPhos, Water Knight en EColoRO zijn door dit initiatief een stuk dichter bij de marktintroductie van hun respectievelijke technieken. STAPPEN ZETTEN De verantwoordelijkheid voor BioBizz hub ligt bij een klein team onder leiding van Joost Pâques, Global Director Business Development & Strategy bij Paques in Balk en project manager van BioBizz hub. Ronald Wielinga is verantwoordelijk voor de dienstverlening. “Tijdens een bezoek aan Boston met de WaterCampus Leeuwarden (trefpunt van de Nederlandse watertechnologiesector, red.) bleek overduidelijk waar de schoen wringt”, zegt Pâques over de redenen om de hub op te richten. “Gezien de ervaring die wij als bedrijf hebben met het opschalen en naar de markt brengen van nieuwe technologieën, besloten we toen onze verantwoordelijkheid te nemen en andere ondernemingen te gaan helpen.” De BioBizz hub helpt jonge ondernemingen stappen te zetten door ze reeds aanwezige kennis ter beschikking te stellen. Wielinga vult aan: “Natuurlijk is daarbij zaak dat een kandidaat potentie heeft. En het is wenselijk dat de te ontwikkelen technologie en de (toekomstige) klantenkring raakvlakken vertoont met die van ons.” DEELNAME “In de eerste gesprekken proberen we een beeld te krijgen van het team”, zegt Wielenga. “Is er commitment, kennis, enthousiasme? Ook kijken we naar de product-markt-combinatie en de financiële positie van dat moment. Echte deelnamevoorwaarden zijn er niet; de overall balans moet gewoon goed zijn.” Is dat het geval, dan biedt BioBizz hub ondersteuning in de vorm van een fysieke infrastructuur van laboratoria, testfaciliteiten, kantoorruimten en een werkplaats voor het bouwen van een prototype. Daarnaast krijgen de start-ups en scale-ups toegang tot een netwerk met expertise op het gebied van engineering, bedrijfskunde (juridisch en fiscaal), competentieontwikkeling en verkoop. In die setting kan een start-up de in eigen beheer ontwikkelde technologie snel testen en valideren op commerciële capaciteit en zo sneller een product-markt fit bereiken. FOSFAAT RECYCLEN Drie participanten hebben inmiddels van de hub gebruik gemaakt: SusPhos, Water Knight en EColoRO. SusPhos richt zich op de milieuvriendelijke productie, recycling en commerciële exploitatie van fosfaat. Het (gepatenteerde) proces is compatibel met verschillende afvalstromen, waaronder rioolwater en afval uit de voedingsmiddelenindustrie. CEO Marissa de Boer, legt het belang van de deelname voor haar onderneming uit: “Omdat wij zelf niet over procestechnologen beschikken, is de aanwezige expertise voor ons extreem waardevol. We hebben hulp gekregen bij het proces design en toegang tot interessante partijen uit het netwerk.” SusPhos zal zijn pilot draaien op de RWZI in Leeuwarden. In deze pilot zal het op de afvalwaterzuiveringsinstallatie en de aardappelindustrie teruggewonnen struviet – het mineraal magnesiumammoniumfosfaat – worden gebruikt voor de productie van duurzame vlamvertragers en hoogwaardige meststoffen. Daarnaast wordt momenteel onderzocht of behalve fosfaat ook stikstof en magnesium zijn terug te winnen. De kennisbundeling binnen de BioBizz hub beschouwt De Boer als positief. “De technieken bijten elkaar niet en we kunnen elkaar versterken en van elkaar leren, bijvoorbeeld op het gebied van financieringsmogelijkheden.” ZUIVEREN ZONDER CHEMICALIËN Water Knight is gespecialiseerd in het ontwerpen van wervelcavitatieapparatuur voor de afvalwaterzuivering. Deze apparatuur maakt het mogelijk organische stoffen af te breken en het chemisch en biologisch zuurstofverbruik te verminderen zonder dat daarbij chemicaliën noodzakelijk zijn. Directeur Rahul Dahule vindt Water Knight dan ook goed passen binnen het BioBizz hub-concept. “We zijn innovatief, de opschalingsproblemen zijn overwonnen en er is sprake van een goede tractie van leads in de markt. De ondersteuning van BioBizz hub hebben we gebruikt om de markt(problemen) te leren begrijpen en afvalwater te testen via de leads van BioBizz hub. Daarnaast hebben we geprofiteerd van juridische en fiscale ondersteuning en gebruik gemaakt van de analytische en testfaciliteiten.” Conceptueel ziet hij enkel voordelen. “Er is geen sprake van een overlap van technologieën van de deelnemende partijen. We beschikken elk over een aantal sterke punten die we kunnen combineren en benutten in verschillende watermarkten. Wanneer we samen de markt ‘Gezien onze ervaring met opschalen en vermarkten van nieuwe technologieën, besloten we onze verantwoordelijkheid te nemen en jonge ondernemingen te gaan helpen’ V.l.n.r. Ronald Wielinga (verantwoordelijk voor de dienstverlening bij BioBizz hub), Marissa de Boer (CEO SusPhos), Joost Pâques (Global Director Business Development & Strategy Paques en project manager BioBizz hub), en Eric van Sonsbeek (Directeur EColoRO). Op de foto ontbreekt Rahul Dahule (Directeur Water Knight). Dit artikel is afkomstig uit Fluids Processing www.fluidsprocessing.nl © ProcesMedia 20 Fluids Processing | nr. 3 | juni 2020 WATERTECHNOLOGIE betreden, zal dit leiden tot een unieke synergie en een sterkere impact creëren.” ELEKTROCOAGULATIE EColoRO beschouwt zichzelf als een scale-up. Het bedrijf initieert innovatieve (afval)waterzuiveringsoplossingen met de focus op hergebruik van de afvalwaterstroom. Het kernproces daarbij is elektrocoagulatie. Daarbij wordt het water gefaseerd ontdaan van onder meer metalen, colloïden en opgeloste anorganische stoffen. Er wordt geen gebruik gemaakt van chemicaliën en het energieverbruik is laag. Dat geldt ook voor de operationele, investerings- en onderhoudskosten. Directeur Eric van Sonsbeek over de participatie: “Voor de door ons in Balk gebouwde installatie hebben we gebruik gemaakt van de aanwezige mechanische en logistieke mogelijkheden, en ook konden we daar de noodzakelijke experimenten op laboratorium- en pilotschaal uitvoeren dankzij de daar reeds aanwezige infrastructuur. Verder heeft er al een globale uitwisseling plaatsgevonden van technische ideeën die mogelijk tot nieuwe producten kunnen leiden voor zowel Paques als voor ons. Tot echt samenwerken met de andere twee deelnemers is het nog niet gekomen, maar dat komt louter omdat we nog te druk zijn met onze eigen klanten en projecten.” RAAKVLAKKEN De bedrijfspanden van Paques in Balk worden gerenoveerd en zullen vanaf zomer 2020 plaats bieden aan acht tot tien bedrijven. Ligt bij Water Knight en EColoRO de nadruk met name op de watertechnologie, bij SusPhos is dat de biobased technologie. Volgens Wielinga is die grens tussen beide technologieën overigens niet zo scherp te trekken. “Zo maakt de technologie van Water Knight het biologisch behandelen van afvalwater effectiever, terwijl het feit dat er meer waarde kan worden gecreëerd uit het afvalwater weer in de categorie ‘biobased’ valt. Er zijn veel raakvlakken, vandaar ook dat we ons richten op beide onderwerpen.”● ‘De technieken bijten elkaar niet en we kunnen elkaar versterken en van elkaar leren’ Artist impression van de BioBizz hub die vanaf zomer 2020 in de gebouwen van Paques in het Friese Balk plaats gaat bieden aan 8-10 start-ups en scale-ups. (Beeld: Paques) BioBizz hub +31 (0)514 608 500 info@biobizzhub.com @biobizzhub Fluids Processing www.fluidsprocessing.nl © ProcesMedia
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren