NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Deel dit artikel
Rookgaswaswater uit afvalverbrandingsinstallatie Currenta efficiënt gereinigd  Filterautomaten bewijzen waarde in continugebruik
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Rookgaswaswater uit afvalverbrandingsinstallatie Currenta efficiënt gereinigd

Filterautomaten bewijzen waarde in continugebruik

Bij Chemiepark-exploitant Currenta hebben twee grote kamerfilterpersen voor het scheiden van de vaste stoffen uit het waswater van een rookgaswassser plaats gemaakt voor automatische filterpersen. Ze werken tegen veel lagere kosten en garanderen 24/7 dat er aan de strenge milieuvoorschriften wordt voldaan.
De rookgaswasser zorgt ervoor dat de rookgassen de schoorsteen van de verbrandingsinstallatie conform de strenge milieuregels* verlaten. “Onze plant reinigt het proceswater dat ontstaat bij de rookgasreiniging van de verbrandingsinstallaties voor speciaal restafval, afvalwaterconcentraat en rioolslib”, legt Michael Schulte, bedrijfsleider bij Currenta op het Chempark Leverkusen, uit.
Dit artikel is afkomstig uit Fluids Processing www.fluidsprocessing.nl © ProcesMedia FILTRATIE | Pressedienst Currenta | Fotografie: Aquachem Rookgaswaswater uit afvalverbrandingsinstallatie Currenta efficiënt gereinigd FILTERAUTOMATEN BEWIJZEN WAARDE IN CONTINUGEBRUIK Bij Chemiepark-exploitant Currenta hebben twee grote kamerfilterpersen voor het scheiden van de vaste stoffen uit het waswater van een rookgaswassser plaats gemaakt voor automatische filterpersen. Ze werken tegen veel lagere kosten en garanderen 24/7 dat er aan de strenge milieuvoorschriften wordt voldaan. 16 Fluids Processing | nr. 3 | juni 2019 De Aquachem filterinstallatie bij Currenta, met 8 automatische filterpersen met elk 11 platen. De rookgaswasser zorgt ervoor dat de rookgassen de schoorsteen van de verbrandingsinstallatie conform de strenge milieuregels* verlaten. “Onze plant reinigt het proceswater dat ontstaat bij de rookgasreiniging van de verbrandingsinstallaties voor speciaal reststafval, afvalwaterconcentraat en rioolslib”, legt Michael Schulte, bedrijfsleider bij Currenta op het Chempark Leverkusen, uit. Dat proceswater moet apart gereinigd worden voordat het naar de eigen waterzuivering kan. Tot 2017 werd dit gedaan met twee kamerfilterpersen met elk 150 kamers. Een betrouwbaar systeem, maar wel een dat veel mankracht en veel onderhoud kostte. VEILIGER De nieuw opstelling bestaat uit 8 standaardpersen met elk 11 platen. Die vervangen de oude persen met 300 kamers. Doordat de membraanfilterpersen van Aquachem compleet afgeschermd zijn en de filterplaten zelf ook afgedicht zijn, is er geen sprake meer van lekkende suspensie. Zo wordt schade aan mens en machine voorkomen. Als aanvullende veiligheidsmaatregel wordt voor elke filtercyclus de afdichting automatisch gecontroleerd. BESPARINGEN Veel handelingen die bij de oude persen met de hand moesten worden gedaan, zijn nu niet meer De nieuwe filterpersen bij Currenta zijn compact en volledig afgeschermd. Het bedieningsscherm toont het volledige proces. nodig. Dat bespaart niet alleen personeelskosten, maar scheelt ook in de mechanische belasting van de filterdoeken, die daardoor minder vaak vervangen hoeven te worden. Bij de Aquachem filterpersen worden de doeken vaak preventief vervangen als het eerste doek het begeeft. De doeken worden immers allemaal gelijkmatig belast, en zijn dus ongeveer op hetzelfde moment versleten. Zo hoeft de installatie maar éénmaal stilgezet te worden in plaats van elke keer als er een doek gescheurd is. Daarnaast vallen de kosten van transport en deponie ook lager uit omdat de filterkoek nu een (tot 55%) hoger droge-stofgehalte heeft en er dus minder filterkoek afgevoerd hoeft te worden. Doordat de filterpersen zich flexibel aanpassen aan de vraag en er cyclisch gewerkt wordt, worden de containers voor de koekafvoer ook beter benut, wat leidt tot verdere besparingen op de transportkosten. Een ander voordeel is dat de koek door een koekwassing minder oplosbare stoffen bevat en ver onder de voorgeschreven eluaatwaardes blijft. WISSELENDE SAMENSTELLING “De grootste uitdaging voor de filtratie is de sterk wisselende samenstelling van de diverse afvalwaterstromen en de pieken in het aanbod”, zegt Schulte. James Babbé, directeur van Aquachem, legt uit dat de door hen geleverde, nieuwe filterpersen die schommelingen moeiteloos aankunnen: “Zelfs bij wisselende suspensie-toevoer is een optimaal filterresultaat gegarandeerd, omdat we met de PLC-besturing alle gangbare toevoerpompen druk- en volumeafhankelijk kunnen regelen.” Aquachem heeft dit ook aangetoond met een reeks in-situ testen met speciaal voor dit doel geïnstalleerde testautomaten. Vervolgens heeft Aquachem samen met Currenta een opstelling ontwikkeld die aan alle eisen voldeed. De filterpersen kunnen zelfs de extreme belastingpieken aan die op pakweg 10 dagen per jaar voorkomen. “Dat komt omdat de persen zo geprogrammeerd zijn dat ze vanzelf overschakelen naar de juiste verwerkingssnelheid. Ze hebben drie modi en zodra de vooraf ingestelde grenswaardes bereikt worden, schakelt het programma automatisch om naar een hogere modus. En worden de waardes weer lager, dan schakelen ze terug naar een lagere modus”, legt Babbé uit. Dit scheelt ook in het energiegebruik en verlengt de totale levensduur van de persen. * Siebzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über die Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfällen - 17. BImSchV) Fluids Processing | nr. 3 | juni 2019 17 Fluids Processing www.fluidsprocessing.nl © ProcesMedia FLOCCULATIE Bij de zuivering van het proceswater wordt de filtratiestap voorafgegaan door een flocculatie- en bezinkstap. Een correcte dosering van het vlokmiddel is daarbij essentieel: “Als er te weinig vlokmiddel wordt toegevoerd, stijgt de hydraulische belasting van de ontwateringsapparaten, waardoor de capaciteit afneemt”, zegt Babbé. Te veel vlokmiddel kan er echter toe leiden dat de filterdoeken verstopt raken en de vaste deeltjes niet of te langzaam bezinken en zo in het effluent terecht komen. Dit geeft ook meer filterkoek, met als gevolg hogere afvoer- en stortingskosten. BEWAKING VLOKTOESTAND Daarom wordt de vlokking bij Currenta bewaakt met een door Aquachem zelf ontwikkeld meetapparaat: de “iFloc”. De iFloc heeft een meetcel, waar de gevlokte suspensie met regelmatige tussenpozen doorheen gepompt wordt. Een lasersensor schijnt daar van bovenaf op. Door het gedefinieerde niveau in de meetcel kan zowel de bezinksnelheid als ook het slibvolume volgens Imhoff bepaald worden. Daarnaast worden de geleidbaarheid, de temperatuur en – met een drukmeter in de bodem van de cel – de dichtheid gemeten. Met behulp van deze vijf parameters kan de vlokking beoordeeld worden en de dosering van het vlokmiddel gereguleerd. “We kunnen hierdoor tot 50% besparen op de reinigingskosten”, licht Schulte toe. “En het verbruik van het vlokmiddel is met ongeveer een derde gereduceerd!” BEWAKING OP AFSTAND Omdat de rookgaswassing een volcontinuproces is, is het van groot belang dat de filterpersen ook continu blijven draaien. De automatische werking van de persen en de automatische aanpassing aan de wisselende soorten en hoeveelheden suspensie spelen daarin een belangrijke rol, maar ook het feit dat belangrijke parameters en instellingen op afstand vanuit de regelkamer aangepast kunnen worden. Het meedenken met de klant wordt gewaardeerde bij Currenta. “We hadden van het begin af aan in de gaten dat Aquachem niet alleen filterpersen wilde verkopen, maar ons wilde helpen om een proces- technisch probleem op te lossen”, zegt Schulte. “Dat is gelukt. En dat waarderen we zeer.” ● Bedrijfsinfo FILTRATIE Currenta GmbH & Co OHG exploiteert en leidt een van de grootste chemische industriegebieden in Europa, het Chempark, met vestigingen in Leverkusen, Dormagen en Krefeld-Uerdingen. Het bedrijf heeft 3.400 medewerkers en verzorgt onder meer de levering van materialen en energie op locatie, een breed scala aan analytische diensten, milieumanagement en facilitaire diensten, zoals afvalverwijdering en beveiliging. Aquachem GmbH, gevestigd in het Zuid-Duitse Senden, ontwikkelt en bouwt sinds 1995 filterpersen. Het assortiment loopt van kleine handmatige filterpersen tot grote, volautomatische persen voor installatiebouwers en industriële bedrijven. Alle Aquachem-persen worden standaard uitgevoerd met afgedichte filterelementen (schoner en veiliger) en hebben een automatische regeling. In de Benelux wordt Aquachem vertegenwoordigd door ProFilco BV te Hoogeveen. De installatie wordt bewaakt vanuit de controlekamer. Belangrijke parameters en instellingen kunnen op afstand aangepast worden, zodat het continuproces niet onderbroken hoeft te worden. Fluids Processing | nr. 3 | juni 2019 19
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren