NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

   

ARTIKEL
Deel dit artikel
Vergroenen chemie vraag om gemeenschappelijke visie Expertvisie Erik te Roller
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Vergroenen chemie vraag om gemeenschappelijke visie

Expertvisie Erik te Roller

Het chemiecluster zal de komende jaren linksom of rechtsom flink gaan groeien’ Elzo de Lange van EmpowerMi, een adviesbureau dat adviseert over het toepassen van innovaties en bedrijven met elkaar in contact brengt.
Op het Chemie Park Delfzijl willen bedrijven de komende jaren overschakelen op de productie van chemicaliën en kunststoffen uit duurzame grondstoffen en energie. Dit betekent nieuwe grondstoffen, energiedragers en deels ook nieuwe producten. “Aangezien veel bedrijven qua grondstoffen, halffabricaten en energie van elkaar afhankelijk zijn, vraagt dat om een gezamenlijke visie”, zegt Joris Hoogenbosch van Contitank.
Dit artikel is afkomstig uit Fluids Processing www.fluidsprocessing.nl © ProcesMedia EXPERTVISIE | Erik te Roller | Fotografie: Marco Vellinga ‘VERGROENEN CHEMIE VRAAGT OM GEMEENSCHAPPELIJKE VISIE’ ‘Het chemiecluster zal de komende jaren linksom of rechtsom flink gaan groeien’ Elzo de Lange van EmpowerMi, een adviesbureau dat adviseert over het toepassen van innovaties en bedrijven met elkaar in contact brengt. 10 Fluids Processing | nr. 3 | juni 2019 Fluids Processing | nr. 3 | juni 2019 11 Op het Chemie Park Delfzijl willen bedrijven de komende jaren overschakelen op de productie van chemicaliën en kunststoffen uit duurzame grondstoffen en energie. Dit betekent nieuwe grondstoffen, energiedragers en deels ook nieuwe producten. “Aangezien veel bedrijven qua grondstoffen, halffabricaten en energie van elkaar afhankelijk zijn, vraagt dat om een gezamenlijke visie”, zegt Joris Hoogenbosch van Contitank. Contitank is het tankterminalbedrijf voor dierlijke en plantaardige oliën en vetten in Noord-Neder- land. Directeur Joris Hoogenbosch voorziet een toekomst voor zijn bedrijf als spin in het web op Chemiepark Delfzijl. Samen met Elzo de Lange, directeur van consultancybureau EmpowerMi, heeft hij het initiatief genomen om met bedrijven en overheden te komen tot een gezamenlijke visie op de vergroening van het chemiecluster in Delfzijl. Die visie zal waarschijnlijk dit najaar rond zijn. VERDUBBELING Als eerste stap op weg naar de bio-economie investeert het bedrijf € 8 miljoen in het verdubbelen van zijn tankopslagcapaciteit tot 50.000 m en daarnaast € 3,5 miljoen in de aanleg van een pijpleiding onder het Eemskanaal door om klanten rechtstreeks te kunnen aansluiten. Ook komt er een tweede steiger aan de zeekant. De pijpleiding bespaart vrachtwagenverkeer en dus CO2-uitstoot. Via die leiding kan het bedrijf ook gebruik maken van de restwarmte van chemiebedrijven om de transportleiding te verwarmen en de opslagtanks op temperatuur te houden om stolling van producten te voorkomen. Als tweede stap gaat Contitank de komende vier jaar nog eens € 20 miljoen investeren in het uitbreiden van de opslagcapaciteit tot 100.000 m KLANTGERICHT 3 . “Bij het ontwikkelen van een nieuwe strategie in de afgelopen twee jaar zijn we van buiten naar binnen gaan denken. Aan de hand van gesprekken met klanten en potentiële klanten zijn we nagegaan hoe ons bedrijf de komende jaren kan bijdragen aan de ontwikkeling van de bio-economie in het Noorden met logistieke dienstverlening en zo een groene hub kan gaan vormen. Inmiddels denken we ook na over onze rol in een toekomstig groen chemiecluster. Wat zijn straks de grondstoffen en 3 Fluids Processing www.fluidsprocessing.nl © ProcesMedia Joris Hoogenbosch, directeur van Contitank, het tankterminalbedrijf voor dierlijke en plantaardige oliën en vetten op Chemiepark Delfzijl. wat de halffabricaten en eindproducten? Waar komen ze vandaan en waar gaan ze naar toe? Welke logistiek is daarvoor nodig?” RICHTING “Om die vragen goed te kunnen beantwoorden moeten we weten welke richting andere bedrijven op willen gaan”, zegt Hoogenbosch. “Daarom ontwikkelen we nu een gezamenlijke visie met Groningen Seaports, Chemport Europe en de vereniging Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta. Door de mogelijke grondstofstromen en productstromen in kaart te brengen krijgen we een beter beeld van hoe onze groene hub eruit kan komen te zien.” FLINKE GROEI “Iedereen ziet kansen”, vervolgt Elzo de Lange van EmpowerMi, dat Contitank en andere bedrijven adviseert over het toepassen van innovaties en ze met elkaar in contact brengt. “Het groeiende aanbod van groene elektriciteit uit Noorwegen en ‘Afhankelijkheid vraagt om een gezamenlijke visie’ van windparken op de Noordzee biedt mogelijkheden om duurzaam waterstof te gaan produceren. Samen met biogrondstoffen vormt dit de basis voor het duurzaam produceren van bijvoorbeeld biobrandstof en chemische bouwstenen als benzeen, tolueen en xyleen, en verschillende kunststoffen. Welke producten we gaan maken weten we nog niet, maar het chemiecluster zal de komende jaren linksom of rechtsom flink gaan groeien. De aanstaande Klimaatwet en het dichtdraaien van de Groninger gaskraan geven daar nu extra vaart aan.” GROENE CHEMIE Onder de vlag van Chemport Europe streven bedrijven in Delfzijl, de Eemshaven en Emmen naar de koploperspositie op het gebied van de groene chemie. Dat trekt weer nieuwe bedrijvigheid aan. Zo EXPERTVISIE heeft Avantium er twee proeffabrieken gevestigd voor respectievelijk de productie van glucose en methyl-ethyleen-glycol, beide bouwstenen voor de groene kunststof polyfuraan. Verder vestigt Photanol, een spin-off van de Universiteit Amsterdam, een demonstratie-eenheid op het terrein van Nouryon voor de productie van chemicaliën met behulp van gemodificeerde blauwalgbacteriën uit zonlicht en CO2. Een ander bedrijf overweegt om biokerosine in Delfzijl te gaan produceren. Ten slotte heeft het Groningse bedrijf BioBTX plannen voor de commerciële productie van aromaten op basis van biomassa. Hoogenbosch: “Als er eenmaal een gezamenlijke visie voor zo’n groene hub op tafel ligt, wordt het nog gemakkelijker om bedrijven aan te trekken die in het Noorden willen investeren in de bio-economie en hier vaart te geven aan het vergroenen van de chemie.” ● Informatie: http://bit.ly/Empower-Conti Fluids Processing | nr. 3 | juni 2019 13
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren