FluidsProcessing.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

   

ARTIKEL
Plant of the future loodst procesindustrie digitale tijdperk in Future-proof personeel
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Plant of the future loodst procesindustrie digitale tijdperk in

Future-proof personeel

Voor het stimuleren van digitale, technologische innovaties in de procesindustrie en het future-proof maken van het personeel is publieke en private samenwerking noodzaak. Een masterclass Plant of the Future helpt het bedrijfsleven bij het maken van de juiste keuzes. In juni 2018 organiseerden Emerson en STC Group de masterclass ‘Plant of the Future; Slimme fabrieken en de nieuwe rol van de medewerkers en managers’. Topics die middag waren onder meer het klaarstomen van de ‘workforce of the future’, het dichten van de kenniskloof tussen de werknemers van nu en straks, en het stimuleren van technologische innovaties. Ook was er aandacht voor de Oefenfabriek in Brielle, geënt op zo realistisch mogelijk praktijkonderwijs (zie kader).
Future-proof personeel PLANT OF THE FUTURE LOODST PROC ESINDUSTRIE DIGITALE TIJDPERK IN Voor het stimuleren van digitale, technologische innovaties in de procesindustrie en het future-proof maken van het personeel is publieke en private samenwerking noodzaak. Een masterclass Plant of the Future helpt het bedrijfsleven bij het maken van de juiste keuzes. 30 Fluids Processing | nr. 6 | december 2018 Fluids Processing | nr. 6 | december 2018 31 OPLEIDING | Wouter Oude Groothuis In juni 2018 organiseerden Emerson en STC Group de masterclass ‘Plant of the Future; Slimme fabrieken en de nieuwe rol van de medewerkers en managers’. Topics die middag waren onder meer het klaarstomen van de ‘workforce of the future’, het dichten van de kenniskloof tussen de werknemers van nu en straks, en het stimuleren van technologische innovaties. Ook was er aandacht voor de Oefenfabriek in Brielle, geënt op zo realistisch mogelijk praktijkonderwijs (zie kader). DIGITALE TRANSFORMATIE Het bedrijfsleven beleeft momenteel een periode van digitale transformatie. Het bijzondere daarbij is dat mens en machine dankzij ontwikkelingen als big data en Industrial Internet of Things (IIoT) continu met de omgeving verbonden zijn, en dat vergt zowel technologische als organisatorische aanpassingen. Constantijn Tsiris, sinds 2015 algemeen directeur van automatiseerder Emerson Benelux beaamt dit: “Dit is de zogeheten vierde industriële revolutie, na de stoommachine, elektriciteit en de computer. Het Internet of Things is de vierde, en die wil en mag je niet missen! Maar technologische innovatie is niet voldoende, ook de bedrijfsvoering moet worden aangepast. En daarvoor heb je nodig een geautomatiseerde workflow; beslissingsondersteuning; datatransport; verandermanagement; en moet je je personeel bijscholen.” Bij het automatiseren van de workflow worden de standaardactiviteiten gestroomlijnd en repetitieve taken geëlimineerd. Daarmee komt de focus te liggen op uitzonderingssituaties die vragen om menselijke interventie. Bij decision support draait het om gegevensverzameling met behulp van innovatieve sensoren, het transport van die informatie en de interpretatie daarvan. Datatransport gebeurt steeds vaker draadloos, en met reden: bedrading van het geheel zou een vermogen kosten. De vervolgvraag is dan: wie krijgt die informatie, en in welke vorm. Daarbij is human-centered design een must: data moeten vereenvoudigd weergegeven worden, zodat kleurcodes bijvoorbeeld schermen vol tabellen met cijfers vervangen. Dergelijke visualisatietechnieken vergemakkelijken de gegevensanalyse, en daarmee het nemen van de juiste beslissing. AANSCHOUWELIJK ONDERWIJS Verandermanagement houdt zich bezig met het wijzigen van de structuur en/of de werkwijze van een organisatie. Edwin Langstraat van STC Group: “Je zult verbaasd staan hoeveel bedrijven momenteel worstelen met hun strategie en visie, wat op zich ook wel begrijpelijk is. Sommige ontwikkelingen gaan immers sneller of veel langzamer dan aanvankelijk gedacht. Wettelijke kaders en ook veel andere externe factoren veranderen. Je moet weten waar je naar toe wilt, en daarbij kan Praktijkfaciliteit Brielle STC Brielle werkt aan een innovatieve praktijkfaciliteit geënt op zo realistisch mogelijk praktijkonderwijs. De oefenfabriek-van-morgen biedt een kijkje in de toekomst, en maakt het studenten en docenten mogelijk ervaring op te doen met zaken als voorspellend onderhoud en excellent presterende procesinstallaties. Bedrijfsleven en onderwijs gaan binnen het project samenwerken in deelprojecten geïnitieerd door industriële bedrijven uit de (petro)chemie en energie. In de realisatiefase zal gebruik worden gemaakt van de knowhow uit de procestechnologie, onderhoudsmanagement en industriële automatisering. Er wordt gekozen voor een professionele aanpak, waarbij een ingenieursbureau zorg draagt voor de juiste basis en voor de juiste implementatie van het geheel. De deelnemende partijen willen op die manier laten zien wat er in de toekomst allemaal mogelijk wordt door technologische innovaties en verregaande digitalisering. De consequenties daarvan zullen ingrijpend zijn, maar dankzij Plant of the Future zijn de nieuwkomers optimaal voorbereid. De drijvende krachten achter Plant of the Future: links Edwin Langstraat van STC Group en rechts Constantijn Tsiris van Emerson. (Foto: Marco Vellinga) ‘Met de digitalisering, datamanagement en cloudservices is de procesindustrie ineens sexy geworden’ Dit artikel is afkomstig uit Fluids Processing www.fluidsprocessing.nl © ProcesMedia OPLEIDING ons project de helpende hand bieden door via aanschouwelijk onderwijs te laten zien wat er – haast letterlijk – ‘te koop’ is.” Bijscholing is noodzakelijk, omdat medewerkers zich met het oog op de toekomst nieuwe vaardigheden eigen moeten maken, met de nadruk op informatieverzameling, data-analyse en samenwerking. Deze competenties kunnen met de nieuwe ‘Plant of the Future’-faciliteiten zowel virtueel als reëel worden aangeleerd. De uitgangspunten zijn een directe focus op de arbeidsmarkt, een leven lang leren, het ontwikkelen van specialistische kennis, vaardigheden en innovaties en het bieden van modern, toekomstbestendig onderwijs. KENNISKLOOF Tsiris signaleert een duidelijke kloof tussen bestaande kennis en gewenste kennis: “Er is momenteel een grote groep oudere werknemers bij wie de affiniteit voor software en nieuwe technologie ontbreekt, terwijl juist aan die mensen behoefte is.” Volgens Langstraat gloort er echter hoop: “Academische studies als machine learning en deep learning ‘exploderen’ momenteel, en het zou mooi zijn als die trend zich ook doorzet naar het hbo en mbo. Hoe dan ook is het zaak alvast te kijken, naar ‘de workforce of the future’. Juist omdat we met z’n allen niet precies weten welke kant het opgaat, is het zaak daaromtrent een visie te ontwikkelen.” STAP VOOR STAP “Het gaat vooral om de weg die je moet bewandelen”, zegt Tsiris. “Stippel je de route niet voldoende uit, dan zul je nooit je eindbestemming (de visie) bereiken. Van elke stap leer je, ook van een foute, maar het is en blijft lastig om voorbij de horizon te kijken; het blijft vallen en opstaan.” Twee vuistregels zijn daarbij leidend: van klein naar groot werken, en stapsgewijs naar het einddoel werken. Essentieel bij veranderingen zijn klein beginnen en een goede business case hebben. Door aan te tonen dat het op kleine schaal werkt, groeit het vertrouwen in een grootschalige(r) invoering, en bovendien biedt deze aanpak medewerkers de gelegenheid mee te groeien. De tweede belangrijke regel is dat je het einddoel bepaalt en daar geleidelijk naartoe werkt. De implementatie van technologische innovaties is belangrijk, maar het inzien van de noodzaak ervan en het aanleren van nieuwe competenties zijn zo mogelijk nog belangrijker. Individuele medewerkers worden zich op die manier bewust van wat hen te doen staat om straks over de juiste competenties te beschikken. DE BREEDTE IN Tsiris en Langstraat schetsen de uitdagingen waar de procesindustrie voor staat. Tsiris: “Er is veel intrinsieke interesse, maar die interesse omzetten in programma’s, daar gaat het om. Op dat kantelpunt zitten we nu. Je hebt dan natuurlijk altijd early adopters en partijen die zich afwachtend opstellen. Die early adopters beginnen zich inmiddels te manifesteren.” Langstraat wil bedrijven op het hart drukken dat het tijd is om in actie te komen: “Het is goed om groots te denken en een beetje te dromen, maar je moet je bewust zijn van hetgeen er nu in gang moet worden gezet om er over een paar jaar te staan. We moeten dusdanig breed opleiden, dat medewerkers straks in staat zijn met de ontwikkelingen mee te bewegen. Een voorbeeld daarvan is de zogeheten AOT, de allround operationele technicus. Die verenigt de taken van de procesoperator en de onderhoudstechnicus in zich. Feitelijk is die verbreding dus al ingezet.” ● Praktijkfaciliteit in Brielle waar studenten en docenten ervaring kunnen opdoen met realistische procesinstallaties. (Foto: Emerson) Fluids Processing | nr. 6 | december 2018 33 Fluids Processing www.fluidsprocessing.nl © ProcesMedia
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenLogin controlpanel