FluidsProcessing.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

   

ARTIKEL
Geometrie: Conventioneel en ultra-diep Pompen en warmtewisselaars Witteveen+Bos
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Geometrie: Conventioneel en ultra-diep

Pompen en warmtewisselaars Witteveen+Bos

Geothermie of aardwarmte is een duurzame energiebron die gebruikt maakt van de van nature aanwezige warmte in de aarde. In de Nederlandse ondergrond stijgt de temperatuur met ongeveer 30 ░C per kilometer. Deze warmte kan worden gewonnen uit water dat is opgewarmd in een diepgelegen, doorlatende gesteentelaag
Een geothermie-installatie bestaat uit een productieput, waar het warme water wordt gewonnen en een injectieput waar het afgekoelde water terug de aarde in wordt ge´njecteerd. Het warme water stroomt niet vanzelf helemaal tot aan het oppervlak en wordt daarom opgepompt door een elektrische onderwaterpomp die op diepte in de put is ge´nstalleerd. Bovengronds wordt de warmte van het geothermische water via een warmtewisselaar overgedragen aan het warmtenetwerk van de gebruiker. Het afgekoelde water wordt onder druk terug de aarde in ge´njecteerd via de injectieput. Op diepte warmt het afgekoelde water langzaam weer op en verplaatst het zich door ondergrondse stromingen naar de productiekant. Om corrosie en scaling te voorkomen worden beneden in de productieput via een inhibitorlijn inhibitoren ge´njecteerd op ppm-niveau.

Gerelateerde expertise

5500 m 6000 m 160 ░C 165 ░C 190 ░C 1000 m 500 m 1500 m 2000 m 40 ░C 25 ░C 10 ░C 55 ░C 70 ░C ca. 1500 m ca C . 1500 m A 1. Glastuinbouw 2. Woonwijken 3. Zuivelindustrie 4. Elektriciteitscentrale 5. Papierindustrie 6. Decompressie stoom 7. Pomphuis 8. Controlekamer 9. Uitgang stoom ≥ elektrische onderwaterpomp op ca. 300 ľ 1000 m diepte (ca. 150 tot 200 m per uur) doorlatend gesteente stalen verbuizing warmtewisselaar diameter pijpleiding 23'' ~30 m ~450 m ~2100 m ~2450 m inhibitorlijn 17 '' 12 '' 8 '' Conventionele geothermie Ultra Diepe Geothermie 3 14 1 5 4 2 6 9 A 7 B C D D C 7 8 8 A 10 13 11 12 12 B B ę 2018 Idiomorf infographics 10. Uitgang warm water 11. Hogedruk stoomleiding 12. Terugvoer afgekoeld water 13. Verwarming eigen gebouwen 14. Cascadering restwarmte ≤ 120 D dosering inhibitor GEOTHERMIE: CONVENTIONEEL EN ULTRA-DIEP Geothermie of aardwarmte is een duurzame energiebron die gebruikt maakt van de van nature aanwezige warmte in de aarde. In de Nederlandse ondergrond stijgt de temperatuur met ongeveer 30 ░C per kilometer. Deze warmte kan worden gewonnen uit water dat is opgewarmd in een diepgelegen, doorlatende gesteentelaag. Een geothermie-installatie bestaat uit een productieput, waar het warme water wordt gewonnen en een injectieput waar het afgekoelde water terug de aarde in wordt ge´njecteerd. Het warme water stroomt niet vanzelf helemaal tot aan het oppervlak en wordt daarom opgepompt door een elektrische onderwaterpomp die op diepte in de put is ge´nstalleerd. Bovengronds wordt de warmte van het geothermische water via een warmtewisselaar overgedragen aan het warmtenetwerk van de gebruiker. Het afgekoelde water wordt onder druk terug de aarde in ge´njecteerd via de injectieput. Op diepte warmt het afgekoelde water langzaam weer op en verplaatst het zich door ondergrondse stromingen naar de productiekant. Om corrosie en scaling te voorkomen worden beneden in de productieput via een inhibitorlijn inhibitoren ge´njecteerd op ppm-niveau. De meest voorkomende toepassing van geothermie in Nederland (conventionele geothermie) is verwarming van de glastuinbouwkassen. Hier wordt warm water van circa 60-100░ uit aardlagen tussen de twee en drie kilometer diep geproduceerd. Deze warmte kan ook gebruikt worden om woningen te verwarmen. Ultra Diepe Geothermie (UDG) is geothermie dieper dan 4.000 meter met temperaturen boven de 120 ░C. De consortiumpartijen van de Green Deal ĹUltradiepe Geothermieĺ streven ernaar om voor 2020 de realisatie van ÚÚn of meer pilotprojecten met UDG mogelijk te maken. Het doel is om deze hoge temperatuur te gebruiken als proceswarmte in bijvoorbeeld de zuivel- of papierindustrie. De restwarmte kan vervolgens weer gebruikt worden voor woningen. Dit principe heet cascadering. In het buitenland (o.a. Duitsland, Frankrijk en ItaliŰ) wordt ook elektriciteit opgewekt uit geothermie. Deze infographic is tot stand gekomen met advies van de specialisten geothermie van Witteveen+Bos.● 20 Fluids Processing | nr. 6 | december 2018 Fluids Processing | nr. 6 | december 2018 21 POMPEN EN WARMTEWISSELAARS | Witteveen+Bos | Illustratie: Andries Hof Dit artikel is afkomstig uit Fluids Processing www.fluidsprocessing.nl ę ProcesMedia
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenLogin controlpanel