FluidsProcessing.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

ARTIKEL
Altijd juiste pH-meting met zelfreinigende pH-sensor en autokalibratie Tijdsbesparing door autokalibratie
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Altijd juiste pH-meting met zelfreinigende pH-sensor en autokalibratie

Tijdsbesparing door autokalibratie

Het bepalen van de zuurgraad is een van de meeste voorkomende analyses in productieprocessen. De meting is snel en eenvoudig, maar de reiniging en kalibratie vreten tijd. De zelfreinigende en -kalibrerende sensor biedt uitkomst. De meerprijs is snel terugverdiend.
De zuurgraad is een van de belangrijkste parameters voor de beheersing en kwaliteitscontrole van processen. Het is dus essentieel dat een pH-meter die waarde juist aangeeft. Probleem met pHmeters is dat ze gevoelig zijn voor vervuiling. Al na een paar uur kan reiniging noodzakelijk zijn, zeker bij zware procesomstandigheden. Reinigen en aansluitend kalibreren is tijdrovend en kostbaar. Het legt een beslag op onderhoudspersoneel, terwijl de productie stil staat. Zelfreinigende, zelfkalibrerende pH-meters bieden uitkomst. Ze verhogen de uptime van installaties, borgen de proceskwaliteit en voorkomen menselijke fouten. Endress+Hauser heeft hiervoor een technologie ontwikkeld.
Altijd juiste pH-meting met zelfreinigende pH-sensor en autokalibratie Het bepalen van de zuurgraad is een van de meeste voorkomende analyses in productieprocessen. De meting is snel en eenvoudig, maar de reiniging en kalibratie vreten tijd. De zelfreinigende en -kalibrerende sensor biedt uitkomst. De meerprijs is snel terugverdiend. De zuurgraad is een van de belangrijkste parameters voor de beheersing en kwaliteitscontrole van processen. Het is dus essentieel dat een pH-meter die waarde juist aangeeft. Probleem met pHmeters is dat ze gevoelig zijn voor vervuiling. Al na een paar uur kan reiniging noodzakelijk zijn, zeker bij zware procesomstandigheden. Reinigen en aansluitend kalibreren is tijdrovend en kostbaar. Het legt een beslag op onderhoudspersoneel, terwijl de productie stil staat. Zelfreinigende, zelfkalibrerende pH-meters bieden uitkomst. Ze verhogen de uptime van installaties, borgen de proceskwaliteit en voorkomen menselijke fouten. Endress+Hauser heeft hiervoor een technologie ontwikkeld. DRIE KEER DAAGS “In vergelijking met flow-, druk- en temperatuurmeters zijn pH-meters erg onderhoudsintensief”, vertelt Bart Küpers, productmanager liquid analysis bij Endress+Hauser. “Om goed te kunnen werken moeten pH-meters frequent gereinigd en gekalibreerd worden, anders is het signaal waardeloos. Dat is een groot verschil met flow-, druken temperatuurmeters. Daar is de frequentie van kalibratie veel minder hoog dan bij pH sensoren. Dit komt omdat het meetelement van de pHsensor in de vloeistof zit. Kalkaanslag of vet op de sensor beïnvloeden de elektrochemische potentiaal die wordt opgewekt en daarmee het meetresultaat. Ze kan er ongewenste interne, chemische verslechtering van de sensor optreden.” Heel gebruikelijk is de sensor elke acht uur te reinigen, zodat hij altijd goed werkt. “Soms is dat zelfs al na één uur. Na elke shift moet je de pHmeter dan dus handmatig reinigen en kalibreren met controlevloeistoffen op een pH van 4 en 7.” Dat onderhoudsinterval wordt niet altijd gehaald, weet Küpers. “Door gebrek aan tijd kan het gebeuren dat de pH-meting driekwart van de tijd vervuild is. Een schoonmaakbeurt en de kalibratie van een pH-sensor kun je beter niet negeren, omdat dit een belangrijke kwaliteitsparameter is. Bovendien kan een vervuilde sensor onzichtbare kosten veroorzaken, bijvoorbeeld als er water wordt geloosd met een verkeerde pH-waarde. Dit kan tot hoge boetes leiden. Ook kan het gebeuren dat niet de gewenste eindkwaliteit van het product gehaald wordt. Dit loopt nog veel meer in de papieren.” GEÏNTEGREERD SYSTEEM Voor automatische reiniging heeft Endress+Hauser al systemen op de markt. Bij de Airtrol 500-systemen gebeurt dit met een pneumatisch terugtrekbare pH-sensor en een waterspoelsysteem. Het uitgebreidere Cleanfit Control 20 Fluids Processing | nr. 5 | oktober 2018 Fluids Processing | nr. 5 | oktober 2018 21 BESTSELLER | Vincent Hentzepeter | Fotografie: Endress+Hauser CY25-systeem werkt ook volgens dit principe. Hierbij wordt de sensor chemisch gereinigd. De kalibratie is bij beide nog mensenwerk. Met de komst van de Liquiline Control CDC90 is het mogelijk om automatisch reinigen te combineren met auto-kalibratie. Reiniging van de sensor vindt plaats volgens op het proces afgestemde intervallen, gevolgd door een automatische kalibratie. Het betreft een geïntegreerd systeem dat bestaat uit een industriële pc met touchscreen, een transmitter en status-leds, een pneumatische control unit en tot drie PVDF-membraanpompen en drie 5-liter jerrycans. De eerste bevat reinigingsmiddel, de andere twee een kalibratiemiddel. Als het tijd is om te reinigen en kalibreren wordt eerst de sensorkamer leeggeblazen met perslucht. Vervolgens wordt er gespoeld met water. De kamer wordt weer leeggeblazen met perslucht en er wordt reinigingsmiddel toegevoerd. Dit moet even inwerken. De cyclus begint opnieuw met leegblazen van de kamer, spoelen met water, leegblazen en toevoer van referentievloeistof met een pH van 7. Na leegblazen en spoelen wordt referentievloeistof met een pH van 4 binnengelaten. Nadat die is afgevoerd is de sensor gekalibreerd. VOLAUTOMATISCHE CYCLUS De automatische kalibratie bespaart veel tijd. “Volautomatisch reinigen en kalibreren kost bij benadering een kwartier, tegen een uur bij handmatig reinigen door een operator. Bij bedrijven die enkele keren per week moeten kalibreren levert automatische reiniging van pH-sensoren en reiniging, inclusief besparing op reinigings- en kalibratievloeistoffen, al snel tienduizenden euro’s per jaar op”, rekent Küpers voor. Het risico op foute metingen door vervuiling van de sensoren neemt sterk af, terwijl de onderhoudsdienst meer tijd overhoudt voor dringende zaken. “De investering in dit systeem is weliswaar hoger, maar die kosten zijn door besparingen op de kosten voor chemicaliën, arbeid, een hogere-uptime en betere procesbeheersing in de regel binnen een jaar volledig terugverdiend.” ● ‘Volautomatisch reinigen en kalibreren kost een kwartier, handmatig een uur’ De Liquiline Control CDC90 van Endress+Hauser reinigt en kalibreert pH-sensoren automatisch met behulp van de 3 aangesloten jerrycans met reinigings- en kalibratiemiddelen. Dit artikel is afkomstig uit Fluids Processing www.fluidsprocessing.nl © ProcesMedia
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel