FluidsProcessing.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

ARTIKEL
Cobotics: zij-aan-zij met een robot werken The best of both worlds
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Cobotics: zij-aan-zij met een robot werken

The best of both worlds

Robots die werknemers niet vervangen, maar juist met hen samenwerken, dat is de toekomst voor industriële robotisering. TNO en de Universiteit Twente werken hard aan dit soort cobotics-oplossingen. Het gezamenlijke innovatiecentrum i-Botics zoekt bedrijven die de techniek in praktijk willen brengen.
Robots zijn over het algemeen geschikt voor het uitvoeren van repetitieve processen met hoge volumes en snelheden. Ze zijn heel precies, maar ook rigide, dus niet in staat zich aan te passen aan veranderingen of onverwachte gebeurtenissen. Daarvoor blijven mensen essentieel. Industriële robots zullen dus op de een of andere manier moeten samenwerken met de mens.
Dit artikel is afkomstig uit Fluids Processing www.fluidsprocessing.nl © ProcesMedia AUTOMATISERING | Wouter Oude Groothuis | Fotografie: Marco Vellinga Zij-aan-zij met een robot werken COBOTICS: THE BEST OF BOTH WORLDS Robots die werknemers niet vervangen, maar juist met hen samenwerken, dat is de toekomst voor industriële robotisering. TNO en de Universiteit Twente werken hard aan dit soort cobotics-oplossingen. Het gezamenlijke innovatiecentrum i-Botics zoekt bedrijven die de techniek in praktijk willen brengen. Robots zijn over het algemeen geschikt voor het uitvoeren van repetitieve processen met hoge volumes en snelheden. Ze zijn heel precies, maar ook rigide, dus niet in staat zich aan te passen aan veranderingen of onverwachte gebeurtenissen. Daarvoor blijven mensen essentieel. Industriële robots zullen dus op de een of andere manier moeten samenwerken met de mens. Collaborative robotics, kortweg cobotics, houdt zich bezig met het ontwerpen van robots die samenwerken met operators om productieprocessen te versnellen, te vereenvoudigen en veiliger te maken. Douwe Dresscher, werkzaam bij i-Botics en bij Universiteit Twente verantwoordelijk voor de inhoudelijk activiteiten op het gebied van telerobotica, schetst de toekomst. “Het gaat om samenwerken tussen mens en robot, maar laten we beginnen een onderscheid te maken tussen twee hoofdcategorieën: de robot die zij aan zij werkt met de mens en de robot die werkt als verlengstuk van de mens. Wat ze gemeen hebben, is dat in beide gevallen de kwaliteiten van de machine worden gebruikt om de mens beter te laten functioneren.” SAMENWERKING Een cobot is een slimme tool die assisteert en het werk van de operator vergemakkelijkt. De perceptuele en cognitieve capaciteiten van de mens worden daarbij op ingenieuze wijze gecombineerd met de herhaalbaarheid, precisie en (fysieke) vermogens van de robot. Dresscher: “Artificial intelligence en machine learning spelen daarbij een belangrijke rol. Ook het feit dat enabling technologies als rekenkracht, actuatoren en sensoren sterk in kwaliteit zijn verbeterd, draagt bij aan die ontwikkeling. Dergelijke factoren maken dat robots niet langer alleen een ‘kunstje’ doen, maar kunnen interpreteren, en daardoor in staat zijn te functioneren in een range van niet-standaard situaties en minder voorspelbare omgevingen.” 16 Fluids Processing | nr. 5 | oktober 2018 Fluids Processing | nr. 5 | oktober 2018 17 Douwe Dresscher, werkzaam bij i-Botics en Universiteit Twente, is verantwoordelijk voor de inhoudelijk activiteiten op het gebied van telerobotica. “Als wij het bij i-Botics hebben over cobotica”, vervolgt Dresscher, “dan hebben we het niet over een serie handelingen die afwisselend door mens en machine worden uitgevoerd, nee, dan hebben we het over een situatie waarin de mens samenwerkt met een robot, letterlijk zij aan zij. Neem een assemblagelijn: de cobot houdt het onderdeel op z’n plek en draagt het gewicht, terwijl de mens zaken als uitlijning en bevestiging coördineert. Dat klinkt vrij basaal, maar je hebt het wel over een machine die niet voor een specifieke taak is geprogrammeerd, en die door de mens kan worden gestuurd, waarbij die zich gewoon in de workspace van de robot bevindt. Dat dit veilig kan, is niet vanzelfsprekend, en de meerwaarde daarvan dringt nu ook door tot de industrie.” ‘ De mens willen we echt niet kwijt in het proces. Cobotics zorgt er juist voor dat deze productiever en effectiever wordt’ SEMI-AUTONOOM Robotisering wint snel aan belangstelling, maar Dresscher ziet de grootste kansen voor cobotics: “De mens willen we echt niet kwijt in het proces. Dankzij cobotics kunnen we er juist voor zorgen dat deze productiever en effectiever wordt. De academische wereld zoekt daarbij antwoord op de vraag: ‘welke methodologie hebben we daarvoor nodig?’, en het bedrijfsleven zoekt vervolgens op basis van die knowhow naar praktische toepassingen.” Succesvolle implementaties zijn er tot nu toe voornamelijk in de luchtvaart- en de automobielindustrie. Dat is geen toeval, want daar kan men voortborduren op historische kennis en ervaring met productierobots. De toepassingen worden uitgebreider naarmate ontwikkelaars meer geavanceerde sensoren en meer aanpasbare, functionele robotuitrustingen kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk is het doel flexibele, semi-autonome systemen te ontwerpen met – in vergelijking tot de ‘conventionele’ robotica – een hoge mate van fysieke mens/ robot-interactie. COBOTS Cobots zijn in te delen in vier typen (volgens ISOnorm 10218 deel 1 en 2). Type 1 is voorzien van een extra veiligheidsvoorziening die mensen in het werkgebied van de robot kan detecteren. Betreedt een werknemer het werkgebied, dus de veiligheidszone, dan stopt de robot automatisch, maar Fluids Processing www.fluidsprocessing.nl © ProcesMedia Een cobot kan bewegingspatronen manueel aanleren, wat van belang is voor het verrichten van complexe handelingen met productdelen op een klein oppervlak. hij wordt niet gedeactiveerd. Deze toepassing is logischerwijs alleen efficiënt als de onderbrekingstijd minimaal is. Dresscher plaatst bij dit type een kanttekening: “Feitelijk is dit een overgangstype. Het is een industriële robot die net wat beter weet om te gaan met een interruptie van de standaardsituatie, waardoor het fysieke veiligheidshekwerk tussen robot en operator vervangen kan worden door een ‘virtueel hekwerk’.” LEREN Een type 2 cobot kan bewegingspatronen manueel aanleren, wat van belang is voor het verrichten van complexe handelingen met productdelen op een klein oppervlak. Zo’n cobot moet daarvoor ‘ Robots die niet alleen een ‘kunstje’ doen, maar kunnen functioneren in een range van niet- standaard situaties en minder voorspelbare omgevingen’ wel worden uitgerust met extra voorzieningen en tooling op de koppeling voor de grijper. Deze tooling moet alle manuele krachten die op de cobot worden uitgeoefend, kunnen meten en doorgeven aan de besturing van de het apparaat. VEILIG WERKEN Type 3 cobots kunnen werken in een werkgebied dat (deels) ook wordt betreden door mensen. Ze zijn uitgerust met visionsystemen die de positie van de medewerkers continu monitoren. De visionsystemen werken met een aantal zones waaraan verschillende snelheden zijn gekoppeld. Nadert een mens de cobot te dicht, dan stopt de cobot. Omdat er sprake is van een automatisch systeem, start de cobot ook vanzelf weer op of past zijn snelheid aan. Het werkgebied is hierdoor veilig en toegankelijk voor medewerkers. Het meest collaboratief is een type 4 cobot. Type 4 werkt altijd in dezelfde modus, ook op het moment dat er een medewerker aanwezig is. De cobot is gebouwd en geprogrammeerd om afwijkingen ten opzichte van de normale situatie te meten en bij te sturen als er gevaar dreigt. Bij eventuele botsingen worden de krachten over een zo groot mogelijk oppervlak verdeeld. Het aandrijfmechanisme is volledig geďntegreerd en kent geen uitstekende delen. Safety first, maar dit beperkt wel de snelheden en mogelijkheden. ● i-Botics AUTOMATISERING i-Botics is het Joint Innovation Center for Interaction Robotics van de Universiteit Twente en TNO. Het centrum ontwikkelt kennis en technologie voor waardetoevoegende robotoplossingen en richt zich met name op: • Telerobotica: op afstand bestuurbare, al dan niet semi-autonome robots, waarbij menselijke operators het gevoel hebben dat ze de situatie via de robot en op afstand volledig intuďtief en sensitief kunnen besturen. • Exoskeletten, of wearable robotics: draagbare, door de gebruiker geleide robotonderdelen die doorgaans zijn gemaakt van diverse lichtgewicht soorten textiel en kunststof. De onderzoekers brengen dat wat er inmid- dels bekend is naar een hoger Technology Readiness Level. De kennisinstituten zoeken nu partners in het bedrijfsleven om te gaan werken aan oplossingen voor problemen waar de industrie nu mee kampt. http://i-botics.com/ Fluids Processing | nr. 5 | oktober 2018 19
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel