FluidsProcessing.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

ARTIKEL
Nieuwe chemie zet in op procesintensificatie Interview met AkzoNobel-innovatiedirecteur Marco Waas
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Nieuwe chemie zet in op procesintensificatie

Interview met AkzoNobel-innovatiedirecteur Marco Waas

Specialty Chemicals van AkzoNobel werkt aan een waaier van vernieuwingen. Niet gehinderd door de bijna afgeronde verkoop aan een private investeerder zet het bedrijfsonderdeel zijn innovaties in groene chemie door
De plek van het interview is precies de goede ambiance voor een gesprek over innovatie: het S/park in Deventer. Samen met de gemeente en provincie Overijssel neemt AkzoNobel deel in deze begin 2018 gestarte broedplaats voor open innovatie in chemie en technologie. Op deze locatie van AkzoNobel, waar tot voor kort nog peroxides werden gemaakt, kunnen start-ups nu nieuwe toepassingen en producten ontwikkelen en opschalen. Ook voor het bedrijf zelf is het S/park het kloppend hart van procestechnologische innovatie. Vanuit Deventer is de Expert Capability Group met zo’n honderd R&D-specialisten met uiteenlopende expertises op het gebied van Specialty Chemicals wereldwijd werkzaam. Naast nog eens 200 R&Dmensen die zich richten op innovatieprojecten voor specifieke business-units.
Interview met AkzoNobel-innovatiedirecteur Marco Waas NIEUWE CHEMIE ZET IN OP PROCESINTENSIFICATIE Specialty Chemicals van AkzoNobel werkt aan een waaier van vernieuwingen. Niet gehinderd door de bijna afgeronde verkoop aan een private investeerder zet het bedrijfsonderdeel zijn innovaties in groene chemie door. De plek van het interview is precies de goede ambiance voor een gesprek over innovatie: het S/park in Deventer. Samen met de gemeente en provincie Overijssel neemt AkzoNobel deel in deze begin 2018 gestarte broedplaats voor open innovatie in chemie en technologie. Op deze locatie van AkzoNobel, waar tot voor kort nog peroxides werden gemaakt, kunnen start-ups nu nieuwe toepassingen en producten ontwikkelen en opschalen. Ook voor het bedrijf zelf is het S/park het kloppend hart van procestechnologische innovatie. Vanuit Deventer is de Expert Capability Group met zo’n honderd R&D-specialisten met uiteenlopende expertises op het gebied van Specialty Chemicals wereldwijd werkzaam. Naast nog eens 200 R&Dmensen die zich richten op innovatieprojecten voor specifieke business-units. OPEN INNOVATIE Het concern heeft tal van ‘innovatiepijlen’ op de boog. Met het S/park richt het zich op open innovatie. De Imagine Chemistry Challenge helpt start-ups innovaties naar de markt te brengen. Het interne Screening Scouting & Venturing-team kijkt over de hele business continu naar nieuwe trends en technologieën. “Innovatie steken we niet alleen in vanuit het lab, maar begint ook in onze eigen fabrieken met onze eigen operators en R&D-mensen”, zegt innovatiedirecteur Marco Waas. “Daar zit de basis voor de vernieuwing van onze chemische processen. Simultaan kijken we vanuit allerlei hoeken naar een probleem. Door samen te werken met andere chemiebedrijven, kennisinstituten en start-ups en scale-ups mobiliseer je meer capaciteit en kennisuitwisseling en kom je sneller tot businesscases. We kunnen het echt niet meer alleen.” 14 Fluids Processing | nr. 4 | september 2018 Fluids Processing | nr. 4 | september 2018 15 PROCESINNOVATIE | Pieter van den Brand | Fotografie: Marco Vellinga IMPACT De vraag die zich opdringt, is of de verkoop van Specialty Chemicals aan het Amerikaanse private equityfonds Carlyle geen nare impact heeft op de innovatie-ontwikkeling. Dat soort partijen heeft een ‘sprinkhanen-imago’, waarbij vers aangekochte bedrijven zoveel mogelijk worden uitgeknepen en innovatieplannen zonder pardon in de prullenbak belanden. “Dat herken ik totaal niet“, zegt Waas. “We hebben onze strategie in het verkoopproces uitvoerig over het voetlicht gebracht. Ons verdienmodel draait op de noodzaak van innovatie. Dat is juist een van de redenen waarom zij Specialty Chemicals hebben gekocht. Deze feedback hebben we nadrukkelijk gekregen.” SPINNING DISC-REACTOR De innovatiedrift vanuit de basis van de productieprocessen leidde onder andere naar de spinning disc-reactor van technostarter Flowid. De spin-off van de TU Eindhoven nam drie jaar geleden een proeffabriek in gebruik voor zijn SpinPro Reactor, die chemie op honderdduizend keer kleinere schaal mogelijk maakt dan met conventionele reactoren. “Sommige van onze processen zijn gelimiteerd in massatransport en warmteafvoer”, legt Waas uit. “De spinning disc-reactor zorgt voor een intensieve menging van stoffen en je kunt het in heel kleine volumes doen, wat prima werkt om massatransport of warmtetransport te verbeteren. In korte tijd kunnen we meer produceren in een kleiner apparaat, wat voor reactieve chemicaliën veiliger is. Bovendien is het proces energiezuinig.” Als chloorproducent is AkzoNobel geïnteres- ‘Voor opschaling naar industriële schaal is kennis van apparatenbouwers en componentenleveranciers nodig’ seerd in de Flowid-technologie, omdat het in de spinning disc-reactor veel efficiënter chloor hoopt te kunnen maken dan in de traditionele elektrolyse-installaties. In totaal worden twaalf toepassingen onderzocht, waar Waas nog niets over kan zeggen. REACTIEVE DESTILLATIE Naast de spinning disc-reactor is reactieve destillatie (RD) een van de thema’s binnen het technologieprogramma van AkzoNobel. Bij RD vinden in één installatie zowel de chemische reactie als destillatie plaats (nu zijn chemische reactor en destillatiekolom twee aparte installaties). Een tiental promovendi van de technische universiteiten in Eindhoven en Twente werkt aan het onderzoek naar deze veelbelovende vorm van procesintensificatie. Intussen heeft AkzoNobel ook zelf veel expertise opgebouwd. Bij deze techniek broedt het bedrijf op zo’n vijftien applicaties. Een ervan is tot wasdom gekomen en wordt geïmplementeerd in de nieuwe fabriek voor monochloorazijnzuur in India. “Bij de productie van deze basischemiestof wordt dichloorazijnzuur gevormd en dat willen we niet hebben. Dus de concentratie hiervan moet zo laag mogelijk zijn. In de RD-reactor kunnen we een hydrogeneringsen een destillatiestap combineren om beide stoffen heel efficiënt te scheiden. De warmte die bij het hydrogeneren vrijkomt, gebruiken we voor het destilleren, wat zo’n 30% energiewinst oplevert. We hebben deze technologie Innovatiedirecteur Marco Waas van AkzoNobel Specialty Chemicals. Dit artikel is afkomstig uit Fluids Processing www.fluidsprocessing.nl © ProcesMedia Samen met cleantechbedrijf Photanol werkt AkzoNobel aan een technologie waarbij ‘cyanobacteriën’ licht en CO2 in hun eigen organisme omzetten in onder meer PLA (melkzuur), een basisstof voor bioplastics. Na de zomer valt de beslissing of er op Chemie Park Delfzijl een demo-fabriek komt. Park Delfzijl een demo-fabriek komt. Eveneens in Delfzijl onderzoekt AkzoNobel met Gasunie de bouw van een waterelektrolyse-unit (20 MW, meteen de grootste in Europa) voor de productie van duurzame waterstof. De bedrijven hakken in 2019 de knoop door. Als doorgewinterd elektrolyse-gebruiker voor de chloorproductie is de inzet van AkzoNobel gericht op het verbeteren van elektrolyseprocessen. PROCESINNOVATIE in pilotinstallaties al heel ver ontwikkeld, maar moesten wachten op de bouw van een nieuwe fabriek om haar op industriële schaal uit te kunnen voeren. Je kunt wel een mooie innovatie op de plank hebben liggen, maar het is altijd weer een uitdaging wanneer er een geschikt moment komt voor implementatie. Als een fabriek goed draait, moet je met overtuigende argumenten komen om een installatie te vervangen. Als iets maar 30% beter is, wordt het al lastig. Bij een nieuwe fabriek is er daarentegen geen enkel probleem.” ROL TOELEVERANCIERS Waas ziet een belangrijke rol weggelegd voor de toeleveranciersmarkt. “Om apparaten als een spinning disc-reactor of een reactieve destillatiekolom op grote schaal te maken, is een industrialisatiestap nodig. Daar is kennis van apparatenbouwers en componentenleveranciers van dat type procesinstallaties voor nodig. We werken met start-ups die op innovatief vlak tot erg veel in staat zijn. Maar op commerciële schaal krijg je te maken met het bouwen en testen van ontwerpen, constructies en materialen en ook aspecten als controle en veiligheid. Om de toeleveranciersmarkt uit te dagen, wil ik wel benadrukken dat ik het een conservatieve branche vind die pas echt geïnteresseerd lijkt te zijn als ze meteen hun orderboek kunnen vullen. Bij innovatie is wel wat geduld nodig.” ● ‘We kunnen het echt niet meer alleen’ De testinstallatie van de spinning disc-reactor van Flowid in het lab van S/park in Deventer. Wederom in Delfzijl is medio juli een pilot-bioraffinaderij in bedrijf genomen, die houtachtige reststromen tot suikers gaat verwerken met het door Avantium ontwikkelde Zambezi-proces. In een consortium met Air Liquide, het Canadese technologiebedrijf Enerkem en Havenbedrijf Rotterdam wil AkzoNobel investeren in een waste-to-chemistry-installatie bij de afvalenergiecentrale van AVR in Rozenburg voor het maken van biomethanol uit hoogcalorische afvalstromen als plastics. Ook bij het hergebruik van CO uit de staalindustrie ziet het bedrijf een rol voor zichzelf. In zowel het Nederlands-Belgische Coresym-project als in de Duitse onderzoekstuin Carbon2Chem op het hoogoventerrein van ThyssenKrupp in Duisburg wordt de productie van methanol uit staalgas onderzocht. Waaier van vernieuwingen Fluids Processing | nr. 4 | september 2018 17 Fluids Processing www.fluidsprocessing.nl © ProcesMedia
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel