NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Deel dit artikel
De circulaire economie binnen rioolwaterzuiveringsinstallaties Biokring
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

De circulaire economie binnen rioolwaterzuiveringsinstallaties

Biokring

Door de waterschappen worden er op rwzi’s uit reststromen diverse producten gewonnen (biogas, alginaten en fosfaat in de vorm van struviet). Onlangs startte Waterschap Vechtstromen een project om uit ammonium afkomstig van uitgegist slib eiwit te maken. Dit Power to Protein (PtP)-project gebeurt op basis van een door prof. Willy Verstraete van Gent University ontwikkelde methode om stikstof via een verkorte route terug te laten komen in het milieu. Waar het procedé in Gent alleen op labschaal werd getest, staat er in Enschede een grote container met daarin het hele proces. Ing. Jaap Nonnekens, Senior adviseur waterketen bij Vechtstromen: “We laten fosfaat uit slib al tot struviet, een fertilizer, verwerken en doen onderzoek naar bijvoorbeeld alginaten. Ammoniak, zuurstof, waterstof en kooldioxide vormen bij het project PtP de grondstoffen die 28 Fluids Processing | nr. 4 | september 2017 Fluids Processing | nr. 4 | september 2017 29 BIOKRING | Christien Nuboer | Illustratie: Andries Hof door specifieke bacteriën worden omgezet in een hoogwaardig eiwit (single cell proteďn) waarvan de kwaliteit vergelijkbaar is met dierlijk eiwit en beter dan plantaardig eiwit.

Gerelateerde expertise

DE CIRCULAIRE ECONOMIE BINNEN RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIES (RWZI’S) Door de waterschappen worden er op rwzi’s uit reststromen diverse producten gewonnen (biogas, alginaten en fosfaat in de vorm van struviet). Onlangs startte Waterschap Vechtstromen een project om uit ammonium afkomstig van uitgegist slib eiwit te maken. Dit Power to Protein (PtP)-project gebeurt op basis van een door prof. Willy Verstraete van Gent University ontwikkelde methode om stikstof via een verkorte route terug te laten komen in het milieu. Waar het procedé in Gent alleen op labschaal werd getest, staat er in Enschede een grote container met daarin het hele proces. Ing. Jaap Nonnekens, Senior adviseur waterketen bij Vechtstromen: “We laten fosfaat uit slib al tot struviet, een fertilizer, verwerken en doen onderzoek naar bijvoorbeeld alginaten. Ammoniak, zuurstof, waterstof en kooldioxide vormen bij het project PtP de grondstoffen die 28 Fluids Processing | nr. 4 | september 2017 Fluids Processing | nr. 4 | september 2017 29 BIOKRING | Christien Nuboer | Illustratie: Andries Hof door specifieke bacteriën worden omgezet in een hoogwaardig eiwit (single cell proteďn) waarvan de kwaliteit vergelijkbaar is met dierlijk eiwit en beter dan plantaardig eiwit. De eiwitten kunnen in de toekomst gebruikt worden bij de productie van bijvoorbeeld diervoeding of voedsel voor mensen.” Het project kwam tot stand door samenwerking tussen meerdere partners: Avecom, AEB Amsterdam, Barentz Animal Nutrition, KWR Watercycle Research Institute, Waterkracht (samenwerkende waterschappen Vechtstromen, Rijn en IJssel, Zuiderzeeland en Drents Overijsselse Delta) en Waternet. Het onderzoek wordt medegefinancierd door het programma TKI Watertechnologie van het ministerie van Economische Zaken. ● www.powertoprotein.eu en www.tkiwatertechnologie.nl/project/power-to-protein-pilotfase
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren