FluidsProcessing.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

ARTIKEL
Expertisecentrum voor biomassavergassing in Alkmaar Voor energie en chemie
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Expertisecentrum voor biomassavergassing in Alkmaar

Voor energie en chemie

“We zijn blij met de realisatie van InVesta in Alkmaar, een kenniscentrum waar op demonstratieschaal bedrijven en instellingen biomassa kunnen vergassen tot ondermeer groen gas.” Dat zegt Mark Overwijk, senior manager bij ECN op het gebied van bio-energie. Hij is nauw betrokken bij de opbouw van InVesta (Institute for Valorisation and Expertise in Themochemistry Alkmaar).

Mark Overwijk legt uit dat expertisecentrum InVesta, op initiatief van de gemeente Alkmaar, de provincie Noord-Holland, Taqa, Energy Valley en ECN tot stand gekomen, twee doelen nastreeft. “Allereerst wil het een locatie bieden waar bedrijven op demonstratieschaal makkelijk hun technologie kunnen bewijzen rond biomassavergassers.

Gerelateerde expertise

Expertisecentrum voor biomassavergassing in Alkmaar Voor energie en chemie “We zijn blij met de realisatie van InVesta in Alkmaar, een kenniscentrum waar op demonstratieschaal bedrijven en instellingen biomassa kunnen vergassen tot ondermeer groen gas.” Dat zegt Mark Overwijk, senior manager bij ECN op het gebied van bio-energie. Hij is nauw betrokken bij de opbouw van InVesta (Institute for Valorisation and Expertise in Themochemistry Alkmaar). Mark Overwijk legt uit dat expertisecentrum InVesta, op initiatief van de gemeente Alkmaar, de provincie Noord-Holland, Taqa, Energy Valley en ECN tot stand gekomen, twee doelen nastreeft. “Allereerst wil het een locatie bieden waar bedrijven op demonstratieschaal makkelijk hun technologie kunnen bewijzen rond biomassavergassers. Er horen ook installaties bij die gebruik maken van het gas uit biomassavergassers: bijvoorbeeld installaties om groen gas of groene brandstoffen en chemicaliën te maken. Daarnaast biedt InVesta ook een onderzoeksprogramma waaraan die bedrijven en partijen ten in groen gas door vergassing. Daarmee kunnen zij ook mest omzetten.” Biomassa levert volgens Overwijk meer dan alleen energie. “Je hebt het ook nodig voor het maken van chemicaliën. Biomassa is de enige duurzame vorm van koolstof waar we dat nu vooral nog uit aardolie halen of uit gas. En ondanks dat we beginnen met het maken van groen gas, willen we juist bij InVesta in de toekomst ook productietechnologie voor groene chemicaliën ontwikkelen. Denk aan vloeibare brandstoffen. Het is de bedoeling meerdere vergassers te realiseren omdat iedere vergasser net weer iets anders werkt. Bovendien willen we graag meerdere vergassers van verschillende consortia op InVesta huisvesten.” Het proces Er zijn verschillende soorten biomassa, de ene keer met minder of meer zouten, de andere keer met meer of minder as en in ieder geval de ene soort meer vocht bevattend dan de andere. Daarmee verandert de samenstelling van het gas ook iedere keer de condities waarbij vergast wordt. Overwijk over de Ambigo-vergasser: “Die kan heel veel verschillende, droge stromen aan. Of je nou sloophout gebruikt of stro, dat maakt voor die installatie niet zo heel veel uit.” Bij vergassing worden de bruikbare componenten eruit gehaald en de niet-bruikbare componenten worden omgevormd. Zo bevat het gas zware componenten als bijvoorbeeld teer. Dat wordt eerst verwijderd met de zogenoemde ‘Olga technologie’, een scrubmethode. Door de biomassa te verwarmen zonder zuurstof, komen bruikbare gassen (productgas) vrij. Dat bevat koolstofmonoxide (CO) en waterstof. Door het verder te behandelen met een katalysator, kun je het omvormen tot bijvoorbeeld methaan. Overwijk: “Dat kan in het gasnet worden geïnjecteerd om consumenten hun huishouden te laten bedrijven. De Ambigo-demo zal voldoende gas produceren voor het verwarmen en koken bij veertienhonderd huishoudens.” Voor verwerking van de reststromen na het vergassen van de biomassa, zoals as lopen nu onderzoeken, bijvoorbeeld naar het gebruik ervan in bouwmaterialen. “Je kunt ook denken aan het terugbrengen van mineralen in de bodem.” Alternatieve afzetmarkten Daarnaast zijn er andere initiatieven op de Boekelermeer, het bedrijventerrein bij Alkmaar waar InVesta gehuisvest is. Zo is de firma GP Groot bezig met een pompstation. “We willen kijken of we daar groen gas kunnen afzetten voor mobiliteitstoepassingen.” Verder probeert InVesta bedrijven aan te trekken die bijvoorbeeld BTX willen maken. Die combinatie van benzeen, tolueen en xyleen is een bekende grondstof voor de chemische industrie om plastics van te maken. Met groen gas kan dat veel duurzamer. 26 Fluids Processing | nr. 2 | april 2017 Fluids Processing | nr. 2 | april 2017 27 GASSEN | Jelle Vaartjes En dan de vraag aan Overwijk of het ook geld oplevert. “Ja, als het op grote schaal toegepast gaat worden en er voldoende grote installaties worden gemaakt, dan is dat rendabel.” Hij benadrukt wel dat groen gas momenteel nog redelijk duur is in vergelijking tot fossiel gas. “Als je kijkt naar de huidige, fossiele grondstoffen, gas en aardolie, dan zijn die momenteel heel goedkoop. Gas krijg je bijna gratis uit de grond. Als je daarmee wilt concurreren met biomassavergassing, dan heb je een grote schaal nodig. Dat kan, daar werken we naartoe maar dat kost tijd. En het helpt natuurlijk ook als er een sanctie komt op het gebruik van fossiel gas. In Nederland krijg je nu subsidie op het gebruik van groen gas. Als we in de toekomst helemaal over willen stappen op duurzame energie, dan moet er een manier gevonden worden om te concurreren met fossiel. We denken dat we heel dicht in de buurt kunnen Mark Overwijk komen.” ● Milena biomassavergasser die ook onderdeel gaat uitmaken van de Ambigo-demo. (Foto: JasperLensselink.com) kunnen deelnemen. Dat kunnen ook kennisinstellingen zijn (zoals ECN) of universiteiten. Het is een onafhankelijke stichting.” Voor de opbouw van het onderzoeksprogramma en de faciliteiten van InVesta stelde het ministerie van EZ een miljoen euro subsidie beschikbaar en de provincie Noord-Holland beloofde nog eens 960.000 euro. Dit als onderdeel van de zogenoemde ‘Green Deal InVesta’. De markt overtuigen InVesta is gevestigd op het Energy Innovation Park in Alkmaar. “We beginnen dit jaar met de huisvesting van de eerste deelnemers. Een belangrijke deelnemer is Ambigo, een consortium van bedrijven dat voor een biomassavergasser zal zorgen om groen gas te maken op de locatie.” In Ambigo neemt toevallig ook ECN deel. Overwijk: “De ‘financial close’, dus het definitief binnenhalen van alle middelen die zijn toegezegd, wordt binnenkort verwacht.” Het grootste struikelblok blijkt het naar de markt brengen van de innovatie. Overwijk: “Het is moeilijk om de demoschaal van de grond te krijgen. En als iedereen dat onafhankelijk van elkaar doet, dan kost dat meer en is inefficiënt. Ze kunnen beter samenwerken.” Biomassavergassing is een eerste stap om biomassa om te zetten in een basisgas dat op zijn beurt weer nodig is voor veel andere toepassingen. “Daarom denken wij dat een kenniscentrum neerzetten, waar partijen efficiënt kunnen samenwerken en kennis en apparatuur kunnen delen, een eerste goede stap is.” Omdat het een technologie in ontwikkeling is en er nog geen biomassavergassers op zo’n grote schaal werken, betekent investeren wel een risico. “Maar het is een heel efficiënte technologie. En er zijn ook niet zoveel alternatieven om op een efficiënte manier biomassa in te kunnen zetten in de huidige industrie. Dus het lijkt ons het proberen waard.” InVesta heeft als ambitie om in drie jaar tijd een op zichzelf draaiend kenniscentrum te worden. “We hopen veel jaren bij te kunnen dragen aan technologieontwikkeling op basis van biomassavergassing. De ambitie rondom de Ambigo-demo is om minstens tien jaar lang te draaien.” Input Overwijk vertelt dat de soorten biomassa die ze gaan verwerken, afhankelijk zullen zijn van de specifieke installaties die er worden gebruikt. Ambigo zal in eerste instantie op sloophout draaien. Overwijk: “Geschikt zijn ook snoeihout, stro en vooral de wat drogere afvalstromen. Ze mogen niet meer dan 30 procent vocht bevatten.” Verder komt er ook in de nabijheid van InVesta een zogenoemde superkritische watervergasser van het bedrijf SCW Energy. “Met hen willen we ook samenwerken en zij gaan natte biomassa omzetDit artikel is afkomstig uit Fluids Processing www.fluidsprocessing.nl © ProcesMedia
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel