FluidsProcessing.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

ARTIKEL
Pilot van start in Noord Zweden met Nederlandse klei Technologie om miljarden tonnen CO2-uitstoot bij metaalindustrie af te vangen
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Pilot van start in Noord Zweden met Nederlandse klei

Technologie om miljarden tonnen CO2-uitstoot bij metaalindustrie af te vangen

“Als de pilot in Noord Zweden succesvol is, kan deze vinding elders in de wereld bij de metaalindustrie worden geïmplementeerd, waaronder bij Tata steel in IJmuiden.” Dat zegt de van oorsprong uit Engeland afkomstige Paul Cobden van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Cobden is sinds 2004 bij het CO2 -afvangproject betrokken.

ECN ontwikkelde de afgelopen tien jaar (na eerste proefjes in een lab) een nieuwe techniek die CO2 -uitstoot goedkoop kan wegvangen. De weggevangen CO2 kan dan worden gezuiverd en voor andere doelen worden hergebruikt. Het gaat om miljarden tonnen aan uitstoot. Overigens is de staalindustrie voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de totale uitstoot, naast overigens grote ‘vervuilers’ als energiecentrales en de cement- en raffinage-industrie. Het project kan dan ook heel goed bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen rond het klimaat.

Gerelateerde expertise

CO2 Jelle Vaartjes Technologie om miljarden tonnen CO2-uitstoot bij metaalindustrie af te vangen Pilot van start in “Als de pilot in Noord Zweden succesvol is, kan deze vinding elders in de wereld bij de metaalindustrie worden geïmplementeerd, waaronder bij Tata steel in IJmuiden.” Dat zegt de van oorsprong uit Engeland afkomstige Paul Cobden van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Cobden is sinds 2004 bij het CO2 -afvangproject betrokken. ECN ontwikkelde de afgelopen tien jaar (na eerste proefjes in een lab) een nieuwe techniek die CO2 -uitstoot goedkoop kan wegvangen. De weggevangen CO2 kan dan worden gezuiverd en voor andere doelen worden hergebruikt. Het gaat om miljarden tonnen aan uitstoot. Overigens is de staalindustrie voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de totale uitstoot, naast overigens grote ‘vervuilers’ als energiecentrales en de cement- en raffinage-industrie. Het project kan dan ook heel goed bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen rond het klimaat. Ssab proeftuin Momenteel zijn de voorbereidingen voor het project in Zweden in volle gang. De Europese Unie trok 13 miljoen euro uit om het project te realiseren. De Sewgstechnologie (Sorption-Enhanced WaterGas Shift) krijgt toepassing in de Zweedse plaats Luleå bij Ssab, de grootste staalproducent van Scandinavië. De plaats ligt dichtbij de poolcirkel en vlakbij een grote ijzerertsmijn en bij de zee. ’s Winters De wetenschappers (v.l.n.r) Saskia Booneveld, Coen Hoogland, Paul Cobden en Erik van Dijk. Ze staan voor een kleinschalige versie van de pilot die het team in Zweden aan het bouwen is. 27 soort klei. Deze substantie wordt in Nederland gefabriceerd, bij Kisuma Chemicals uit Veendam. De klei zorgt voor de afvang van de CO2 bij 400 graden. Het gas komt in het reactorvat terecht via een 500 meter lange pijpleiding. Doel is dat de installatie dagelijks zo’n 14 ton CO2 per dag verwerkt, waarna het gezuiverde gas wordt opgeslagen. Cobden verwacht overigens niet dat de techniek in de toekomst achterhaald zal zijn, gezien de ontwikkeling van zonneen windenergie. Cobden: “De staalindustrie werkt nu in principe alleen met gebruik van fossiele brandstoffen, vooral cokes. Immers, er is niet altijd wind of zon terwijl er behoefte is aan een constante stroom energie. Omschakeling naar duurzame industrie is dus lastig want dat vraagt een constante stroom hernieuwbare elektriciteit. De enige remedie nu is om via fossiele brandstoffen CO2 af te vangen, op te slaan en her te gebruiken.” Hij somt op wat met de CO2 kan worden gedaan. “Met de Sewgs-techniek kan heel goed zuiver CO2 en zuivere waterstof worden geproduceerd. Dat laatste is goed in te zetten als brandstof van de fabriek.” Opslaan Ook is het mogelijk een zuivere stroom CO2 te hergebruiken. Eventueel kan het samen met bodem-as uit de ovens toegepast worden in de wegenbouw. De chemische industrie kan eventueel ook zuivere CO2 gebruiken. Een optie is ook om de CO2 ondergronds op te slaan. “Als het goed gaat, moeten we het nog wel opschalen. We zijn ervan overtuigd dat het iets gaat worden maar we staan nog maar aan het begin van het proces. In totaal gaat het wel tien jaar duren voordat het geïmplementeerd kan worden over de totale industriële sector. Dit lijkt misschien lang maar gezien de enorme investeringen die het met zich meebrengt, is dit zelfs snel in verhouding met de meeste, nieuwe technologische ontwikkelingen in de chemische sector.” ■ vriest het soms wel eens meer dan 20 graden, terwijl de zomerse temperatuur kan oplopen tot 30 graden boven nul. Er is sprake van een pilot/proeffabriek bij een hoogoven van Ssab. Laatstgenoemde is goed voor de jaarlijkse productie van 6000 ton staal. Met geld van het Europese Horizonprogramma 2020 zijn inmiddels funderingen aangebracht en een pijpleiding. Doel is om in de zomer van 2017 de proeffabriek in bedrijf te nemen, vooralsnog als demonstratieproject. Het is overigens niet geheel een project van ECN. Het centrum werkt samen met zo’n negen internationale partners, waaronder het Engelse Tata Steel Consulting. Veel uitstoot Het is niet voor niets dat gekozen is voor een project bij de staalindustrie. Die stoot nou eenmaal veel CO2 uit, dat mag tot nog toe vrijwel onbeperkt. Echter in 2050 moet volgens de EU de uitstoot met zo’n 90 procent worden beperkt. Ondertussen werkt de industrie al aan het verminderen van de uitstoot maar dat kost veel geld en energie. Paul Cobden: “Met deze nieuwe technologie is het mogelijk om zo’n 50 procent minder energie te benutten met zo’n 40 procent lagere kosten. Met de nieuwe techniek willen we bewijzen dat het afvangen van CO2 op deze manier veel goedkoper is dan concurrerende technieken.” Hij spreekt over gigantische hoeveelheden vermindering van uitstoot. “Wie dit over de hele wereld toepast, kan rekenen op de helft minder uitstoot. In totaal is de uitstoot wereldwijd 35 miljard ton, zodat dit een aanzienlijke besparing is.” Synthetische klei De procedure van het afvangen is als volgt: een deel van de pilot bestaat uit reactorvaten die gevuld zijn met een Noord Zweden met Nederlandse klei Fluids Processing Benelux www.fluidsprocessing.nl © Vezor Media Fluids Processing Nr. 1 - februari 2016
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel