FluidsProcessing.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

ARTIKEL
NewFoss verbaast Wageningse onderzoekers met nieuw bioraffinageproces Directeur Geert van Boekel: ‘De kracht zit hem in de eenvoud’
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

NewFoss verbaast Wageningse onderzoekers met nieuw bioraffinageproces

Directeur Geert van Boekel: ‘De kracht zit hem in de eenvoud’

NewFoss in Zeeland (Noord-Brabant) is het als eerste gelukt een installatie te ontwikkelen die bij dagtemperatuur een stroom van bermgras en bladeren volcontinu kan omzetten in waardevolle deelstromen. Wageningse wetenschappers zijn hierover hoogst verrast. Eind maart neemt het bedrijf zijn eerste installatie op commerciële schaal in gebruik. Directeur Geert van Boekel claimt dat het omzettingsproces eenvoudig is te besturen en zonder subsidie kan draaien.

Sinds ruim dertig jaar onderhoudt de firma Van Boekel (waarvan New- Foss de jongste telg is) bermen van wegen. Dit levert afval zoals bermgras, snoeihout, blikjes, et cetera op. “We waren al jaren op zoek naar een hoogwaardige toepassing. Eén van de mogelijkheden was om dit afval na het verwijderen van zwerfafval uit te strooien op het land. Vergisten is beter, raffineren nog veel beter. De bioraffinage is op zichzelf niet nieuw en kent vele vormen. Wij hebben als eerste de moeilijkste stroom opgepakt: gras en bladeren met diverse verontreinigingen. Dit is tweedegeneratie biomassa die we kunnen opwaarderen. Momenteel zijn we in gesprek met het ministerie van Economische Zaken over het aanpassen van de regelgeving, want bermgras staat te boek als afval en dat legt beperkingen op. Je kunt van het gras ondermeer vezels maken voor karton maar die mogen niet in voedselverpakkingen gebruikt worden, omdat de vezels afkomstig zijn van ‘afval’. Op het ogenblik verwerken we hier gemaaid natuurgras afkomstig van de terreinen van Staatsbosbeheer in een proefinstallatie tot vezels die worversiteit. den toegepast in biobased eierdozen. Die bestaan voor de helft uit vezels van NewFoss en liggen in de schappen van grote supermarkten in Nederland. Als de regering duurzame ontwikkeling en met name de toekomst voor bioraffinage van reststromen in Nederland serieus neemt, moet ze de wet- en regelgeving snel veranderen,” aldus Van Boekel.
BIORAFFINAGE Erik te Roller NewFoss verbaast Wageningse onderzoekers met nieuw bioraffinageproces NewFoss in Zeeland (Noord-Brabant) is het als eerste gelukt een installatie te ontwikkelen die bij dagtemperatuur een stroom van bermgras en bladeren volcontinu kan omzetten in waardevolle deelstromen. Wageningse wetenschappers zijn hierover hoogst verrast. Eind maart neemt het bedrijf zijn eerste installatie op commerciële schaal in gebruik. Directeur Geert van Boekel claimt dat het omzettingsproces eenvoudig is te besturen en zonder subsidie kan draaien. Sinds ruim dertig jaar onderhoudt de firma Van Boekel (waarvan New- Foss de jongste telg is) bermen van wegen. Dit levert afval zoals bermgras, snoeihout, blikjes, et cetera op. “We waren al jaren op zoek naar een hoogwaardige toepassing. Eén van de mogelijkheden was om dit afval na het verwijderen van zwerfafval uit te strooien op het land. Vergisten is beter, raffineren nog veel beter. De bioraffinage is op zichzelf niet nieuw en kent vele vormen. Wij hebben als eerste de moeilijkste stroom opgepakt: gras en bladeren met diverse verontreinigingen. Dit is tweedegeneratie biomassa die we kunnen opwaarderen. Momenteel zijn we in gesprek met het ministerie van Economische Zaken over het aanpassen van de regelgeving, want bermgras staat te boek als afval en dat legt beperkingen op. Je kunt van het gras ondermeer vezels maken voor karton maar die mogen niet in voedselverpakkingen gebruikt worden, omdat de vezels afkomstig zijn van ‘afval’. Op het ogenblik verwerken we hier gemaaid natuurgras afkomstig van de terreinen van Staatsbosbeheer in een proefinstallatie tot vezels die worversiteit. “Die zagen water branden, want dat ons proces bij dagtemperatuur toch een hoge omzetting haalt, is heel bijzonder.” Het invoermateriaal voor de installatie kan bestaan uit alle plantenmateriaal dat niet voor de voedselketen bestemd is en niet houtachtig is. Meer onderzoek zal het mogelijk maken om ook andere reststromen te verwerken. Het proces levert drie deelstromen op die voor honderd procent herbruikbaar zijn: ten eerste een stroom met houtachtige vezels (lignocellulose) die inzetbaar zijn als biobrandstof of als grondstof voor papier, isolatiemateriaal, spaanplaat en dergelijke. Ten tweede een organische sapstroom bestaande uit een concentraat van suikers, eiwitten en aminozuren 16 17 warmte, water en kooldioxide vrij en blijft compost over. Dat is welhaast een milieudelict, want je brengt versneld CO2 in de atmosfeer. In ons proces gebeurt dat niet, want dat houdt de CO2 vast,” verklaart Van Boekel. Het NewFoss-proces bestaat grofweg uit drie stappen: (1) wassen om de restroom te ontdoen van verontreinigingen die zwaarder zijn dan water, zoals bijvoorbeeld blikjes en stenen, (2) biologisch kraken van de wanden van de cellen van het plantenmateriaal en (3) spoelen van de geopende cellen om de sappen hieruit te verzamelen. Aan dit proces komen chemicaliën noch ‘mechanisch geweld’ of verhitting te pas. Het proces vindt bij dagtemperatuur plaats en wordt milde extractie genoemd. Veel sneller dan vergisting Het geheim van de smid vormt het gebruik van de bacteriën die al van nature aanwezig zijn op de planten en die na het afsterven van de plant voor verrotting zorgen. Deze bacteriën verschillen per plant, maar zijn alle in staat om de wanden van de respectievelijke plantencellen te openen. “In de natuur breken die bacteriën het plantenmateriaal in drie à vier maanden af. Wij activeren bepaalde stammen van die bacteriën, waardoor zij plantenmateriaal in 2 uur afbreken. Het kweken van dergelijke cultures in de reactor van het proces duurt een aantal weken. Daarna kan het proces volcontinu draaien. Dat het geen batch- maar een continuproces is, maakt het economisch interessant,” legt Van Boekel uit. Hij heeft zijn proces gepresenteerd aan onderzoekers van de Wageningen Uniresterende water wordt als proceswater gerecirculeerd. Alle delen van de installatie staan in een vorstvrije hal. Hoewel het hele proces is geoctrooieerd, wil Van Boekel niet over de details ervan uitweiden. Duurzaam “De uitdaging is om alles zo lang mogelijk in de cyclus te houden en daarna pas te verbranden,” stelt Van Boekel. In dat verband kijkt hij ook in samenwerking met de Wageningen Universiteit naar een verdere opwaardering van de deelstromen. De aminozuren kunnen bijvoorbeeld als grondstof voor bioplastics dienen en de mineralen als toevoeging voor NPK-mest. den toegepast in biobased eierdozen. Die bestaan voor de helft uit vezels van NewFoss en liggen in de schappen van grote supermarkten in Nederland. Als de regering duurzame ontwikkeling en met name de toekomst voor bioraffinage van reststromen in Nederland serieus neemt, moet ze de wet- en regelgeving snel veranderen,” aldus Van Boekel. Dertig bedrijven geïnteresseerd Zijn pleidooi voor aanpassing van de wetgeving is begrijpelijk, want eind maart start NewFoss in Uden zijn eerste commerciële installatie op met een capaciteit van 40.000 ton per jaar. Daarna volgen meer installaties. Vooral bij de composteerbedrijven bestaat grote interesse. Op de open dag bij de demo-installatie in Heerenveen in januari 2013 hebben dertig van die bedrijven een verklaring afgegeven dat ze zo’n installatie van NewFoss willen aanschaffen. Wat maakt deze installatie zo aantrekkelijk? Van Boekel: “Je kunt er diverse reststromen mee verwerken en daar zonder subsidie geld aan verdienen. Ook is het een robuust proces, dat gemakkelijk valt te bedrijven.” Het proces Van Boekel: “We recyclen organisch materiaal maar dan veel sneller dan de natuur doet. Je laat schimmels en bacteriën het plantenmateriaal openbreken onder gunstige omstandigheden van temperatuur (tot 70°C - red.), vochtigheid en aanwezigheid van zuurstof. Hierbij komt en daarnaast bestanddelen die direct vergist kunnen worden tot groen gas. De derde stroom bestaat uit een concentraat van mineralen dat een alternatief voor kunstmest kan zijn en geschikt is als meststof voor bijvoorbeeld de biologische teelt (zie schema voor overzicht van verschillende stromen). Een NewFoss-installatie bestaat uit een voorraadbunker, reactoren waarin het wassen, kraken en spoelen plaatsvindt, filterinstallaties, opslagtanks en als optie een kleine biogasreactor. Eerst worden de grove, organische moleculen met behulp van nanofilters uit de sapstroom gefilterd. Daarna worden de kleinere moleculen van de mineralen met behulp van omgekeerde osmose in een geconcentreerde oplossing verzameld. Het Het bedrijf NewFoss is de jongste telg van het familiebedrijf Van Boekel in Zeeland (Noord-Brabant), dat al vijftig jaar actief is op het gebied van civiele techniek, cultuurtechniek, betontechniek, en projectontwikkeling. Het draait vooral om Design & Build en Emvi-aanbestedingen (Emvi = economisch meest voordelige inschrijving). De opdrachten waar Van Boekel bij betrokken is, variëren dan ook van de aanleg van viaducten, tunnels en spoortrajecten, waterzuiveringen, gemalen, aanleg en beheer van natuurparken en -gebieden tot aanleg en bouw van recreatieparken en (tweede) woningen. Directeur Geert van Boekel: ‘De kracht zit hem in de eenvoud’ Geert van Boekel en de eierdoos die voor de helft uit vezels van NewFoss bestaat (van het Finse bedrijf in Franeker). Omgekeerde osmose- installatie. Demoplant in aanbouw. Newfoss verwerkt gemaaid natuurgras in een proefinstallatie tot vezels die worden toegepast in biobased eierdozen. Dit artikel is afkomstig uit Fluids Processing Benelux www.fluidsprocessing.nl © Vezor Media Fluids Processing Nr. 2 - april 2015 Fluids Processing Nr. 2 - april 2015
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel