FluidsProcessing.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

ARTIKEL
Power to Gas al populair voor de start Alternatief voor overtollige groene elektriciteit
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Power to Gas al populair voor de start

Alternatief voor overtollige groene elektriciteit

In de procesindustrie wordt steeds meer gebruik gemaakt van groene energie: windmolens en zonnecollectoren. Het probleem is alleen dat bij overproductie de opgewekte energie niet grootschalig opgeslagen kan worden. In Rotterdam is een oplossing gevonden: de overtollige elektriciteit wordt omgezet in synthetisch aardgas. “Dat is in de toekomst zeker een goed alternatief,” zegt Albert van der Molen, projectleider van ‘Power to Gas’. Het is een wereldprimeur.

Albert van der Molen werkt bij Stedin Netbeheer in Rotterdam, op de afdeling assetmanagement. “Ik houd me er bezig met de vergroening van de gasvoorziening. Eén van de projecten waar ik bij betrokken ben, is Power to Gas in de Rotterdamse wijk Rozenburg.” Namens Stedin is hij de trekker van het project, samen met een aantal partners. “Ik zou het een gezamenlijk vaderschap willen noemen.” Partners zijn energiekennisbedrijf DNV GL, de gemeente Rotterdam en woningstichting Ressort Wonen. “We worden ondersteund middels een subsidie vanuit het topsectorenbeleid van de overheid: TKI Gas. Verder is de belangstelling wereldwijd groot. We hebben hier al meerdere delegaties gehad vanuit de VS. Ik ben aangenaam verrast door de belangstelling, zelfs al voor de start van het project.

Gerelateerde expertise

ENERGIEOPSLAG Jelle Vaartjes Power to Gas al populair voor de start Alternatief voor overtollige groene elektriciteit In de procesindustrie wordt steeds meer gebruik gemaakt van groene energie: windmolens en zonnecollectoren. Het probleem is alleen dat bij overproductie de opgewekte energie niet grootschalig opgeslagen kan worden. In Rotterdam is een oplossing gevonden: de overtollige elektriciteit wordt omgezet in synthetisch aardgas. “Dat is in de toekomst zeker een goed alternatief,” zegt Albert van der Molen, projectleider van ‘Power to Gas’. Het is een wereldprimeur. Albert van der Molen werkt bij Stedin Netbeheer in Rotterdam, op de afdeling assetmanagement. “Ik houd me er bezig met de vergroening van de gasvoorziening. Eén van de projecten waar ik bij betrokken ben, is Power to Gas in de Rotterdamse wijk Rozenburg.” Namens Stedin is hij de trekker van het project, samen met een aantal partners. “Ik zou het een gezamenlijk vaderschap willen noemen.” Partners zijn energiekennisbedrijf DNV GL, de gemeente Rotterdam en woningstichting Ressort Wonen. “We worden ondersteund middels een subsidie vanuit het topsectorenbeleid van de overheid: TKI Gas. Verder is de belangstelling wereldwijd groot. We hebben hier al meerdere delegaties gehad vanuit de VS. Ik ben aangenaam verrast door de belangstelling, zelfs al voor de start van het project.” De uitdaging Van der Molen beschrijft de uitdaging waar Power to Gas voor staat. “We hebben steeds meer duurzame elektriciholders kiezen er bijvoorbeeld voor dat op het moment dat de elektriciteitsprijs ontzettend laag is, het liever om te zetten in gas dan het (tegen betaling) terug te leveren aan het net. Daar zijn ze vrij in.” Knelpunten Er zijn wel knelpunten, erkent Van der Molen. “Op dit moment is de prijs nog een knelpunt maar op het moment dat iets nieuw is en nog helemaal ‘custommade’ dan ligt de prijs nou eenmaal wat hoger.” Volgens hem is dat momenteel geen reden om er niet mee door te gaan. “Nee, want die knelpunten waren er ook met de zonnepanelen. Een aantal jaar geleden verklaarde iedereen je voor gek als je er iets mee deed, en nu liggen die panelen bijvoorbeeld bij Ikea. Technisch gezien zijn er niet zo heel veel knelpunten aan de Power to Gas-omzetting. Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande, dus naar Albert van der Molen, projectleider van Power to Gas. 28 29 stof. Ik focus me dan op de waterstof: we deden op Ameland een aantal jaar geleden een proef waarbij we waterstof bij aardgas mengden om op die manier een deel van het grijze, fossiele aardgas te vergroenen. Alleen daar zit een beperking aan. Je kunt niet onbeperkt waterstof in aardgas wegmengen. Als je meer aardgas wilt vervangen, dan lukt dat niet meer met waterstof maar moet je zelf aardgas gaan maken. Als er iets is dat aardgas goed kan vervangen, dan is dat synthetisch aardgas. Dus je geeft die waterstof nog een extra behandelstap door te laten reageren met kooldioxide, dat wordt dan 4H2 + 1CO2 → 1CH4 + 2 H2O. Dat heet de reactievergelijking van de heer Sabbatier, een scheikundige. En dan ontstaat methaan, het hoofdbestanddeel van aardgas en kan het net in.” Industriële gebruikers In de procesindustrie wordt soms ook energie opgewekt door middel van windmolens en zonnecollectoren. Is Power to Gas een goed voorbeeld van een toekomstige stap? “Het hangt er helemaal vanaf wat de drijvende kracht is,” zegt Van der Molen. “Het zou zomaar kunnen zijn dat de gasprijs stijgt, denk aan ontwikkelingen in Rusland, en de elektriciteitsprijs op een bepaald moment heel erg laag is. Optie is dan om goedkope elektriciteit in de Power to Gasinstallatie toe te voeren waardoor er gas uitkomt. Nu gebeurt dat nog niet maar het valt niet uit te sluiten in de toekomst.” Het is dus wel degelijk interessant. “Er zijn meer partijen dan alleen netbeheerders die interesse kunnen hebben in Power to Gas. Voor ons is het interessant omdat we investeringen in het elektriciteitsnet kunnen vervangen door energie af te voeren via het gasnet. Maar ook de energiebedrijven kunnen kiezen voor balancering. Daarmee bedoel ik dat op het moment dat bijvoorbeeld Eneco meer duurzame energie produceert dan de klanten afnemen, zij moet gaan betalen aan TenneT om de balancering op orde te krijgen. En als dat kan worden voorkomen door elektriciteit op dat moment om te zetten in gas, dan besparen ze een hoop geld. Sommige industriële stakeToekomst Van der Molen ziet de toekomst van het project rooskleurig in. “Voor Power to Gas is het iets meer koffidik kijken maar dat geldt voor alle innovaties. Het probleem van innovaties is dat er onzekerheid in zit. Maar er is maar een ding dat zeker is: als je niets doet, gebeurt er niets. Je moet af en toe eens je kop boven het maaiveld uitsteken. Je ziet dat er een heleboel gepraat wordt over ‘Power to Gas’ in dit land. Er worden een heleboel rapporten geschreven maar het moet ook eens een keer gedaan worden. In zoverre wijken we een beetje af van de rest doordat we graag dingen demonstreren.” Hij wijst in dit kader ook op het waterstof-project op Ameland. “We waren de enige en voor wat betreft ‘Power to Gas’ in Nederland verwacht ik niet dat de komende vijf jaar heel Nederland wordt volgezet met Power to Gas-installaties. Ik verwacht wel dat op termijn Power to Gas een van de vele oplossingen is om het grote probleem van elektriciteit, namelijk grootschalige opslag, op te lossen. Je ziet dat het ‘aanzwengeleffect’ van een dergelijk project, zoals dat ook in Rozenburg gebeurt, erg groot is. Want allerlei partijen komen op je af en zeggen geïnspireerd te zijn. We brengen in ieder geval iets in beweging met dit project, dat staat als een paal boven water.” ■ teitsopwekking. Er zijn steeds meer zonnepanelen en windmolens. Tegelijkertijd is het zo dat daardoor de conventionele opwekking enigszins verdrongen wordt. Dat is ook de bedoeling, alleen de duurzame opwekkers zijn afhankelijk van wind en zon en die zijn niet voorspelbaar en niet stuurbaar. Dat betekent dat er steeds meer momenten voorkomen dat er meer duurzame elektriciteit wordt opgewekt dan er op hetzelfde moment door afnemers wordt afgenomen. Dat resulteert nu zelfs al in stilleggen van windmolens omdat men niet goed weet waar de elektriciteit naartoe moet. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als je daar een oplossing voor kunt vinden. Dat is de uitdaging aan de elektriciteitskant. Daar tegenover staat gas. Het gasgebruik neemt langzaam af door betere isolatie van woningen, betere nieuwbouw en elektrifiatie in het algemeen. En dan ligt het natuurlijk voor de hand om te zeggen, we hebben een elektricitetsnet en een gasnet. Kunnen we het elektriciteitsnet niet een beetje helpen? Vandaar dat we op Power to Gas zijn gekomen.” Als oplossing schetst Van der Molen dat overtollige, duurzame elektriciteit nuttig gebruikt wordt door die om te zetten in synthetisch aardgas. “Dit aardgas kan prima via het reguliere aardgasnet worden verspreid. De beste plek om dat te gebruiken is in de cv-ketel, met zijn rendement van honderd procent. Het gebeurt eigenlijk in twee chemische stappen. De eerste stap is dat de overtollige, duurzame elektriciteit die op dat moment een marktwaarde nul of zelfs negatief heeft, wordt gebruikt om water te ontleden in waterstof en zuurmijn idee kan het alleen maar beter worden in de toekomst.” Wat is de verdere gang van zaken? “We doen momenteel een praktijkproef in Rozenburg samen met DNV GL. Die willen we in totaal vijf jaar volhouden waarbij huishoudens van een appartementencomplex het groene vervangen door synthetisch gas te gebruiken. We willen de mobiliteit van het gas onderzoeken en kijken of het systeem goed moduleerbaar is. Denk daarbij aan de snelheid van het systeem en het uitproberen van verfiningen zoals een andere manier van waterstofproductie en eventueel ook terugwinning van kooldioxide uit de rookgassen van een cv-ketel. Er staat nu een installatie die gas levert aan het complex. De hele keten is daar compleet, van zonnepaneel tot gebruik van synthetisch gas. We gaan dan ook de komende vijf jaar heel veel leren.” Een methaniseringsunit. Opstelling van de installatie zoals die in Rozenburg komt.
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel