FluidsProcessing.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

ARTIKEL
Kunststof slijtlagen ter plekke mixen voor het aanbrengen Twee vaste en twee vloeistoffen op gewicht gemengd
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Kunststof slijtlagen ter plekke mixen voor het aanbrengen

Twee vaste en twee vloeistoffen op gewicht gemengd

De kracht van Bolidt is het ontwikkelen, produceren en toepassen van thermohardende kunststoffen. Hun kunststofsystemen vinden toepassing in naadloze en vloeistofdichte industrile vloeren, scheepsdekken, slijtlagen in de wegen- en utiliteitsbouw, sportvloeren en wandafwerkingen. Voor het aanbrengen ontwikkelde het bedrijf een machine waarin ter plekke vaste- en vloeistoffen worden gewogen en gemixt.

Bedrijfsinformatie

PENKO Engineering B.V.
PENKO Engineering B.V.
PENKO Engineering B.V. legt zich toe op het ontwikkelen, maken en technisch ondersteunen van bijzonder betrouwbare weeginstrumenten en besturingen, werkend met hoge snelheid, hoog inwendig oplossend vermogen en een hoge nauwkeurigheid, speciaal ontworpen voor het gebruik in de procesindustrie. Ook verzorgen wij een ruime collectie componenten voor het wegen, doseren, meten, weergeven en regelen alsmede producten voor inbouw in automatisch werkende machines. Steeds toenemende materiaalkosten, de onverminderd strengere milieueisen, eisen aan de voedselveiligheid, de daardoor noodzakelijke kwaliteitsborging met tracking en tracing, dwingen de procesindustrie aandacht aan constante kwaliteit te besteden. De fundamenteel betrouwbaarste meetmethode om aan het voorgaande te voldoen is wegen, ongeacht of het product vloeibaar, vast, poeder dan wel granulaat, of gasvormig is. Meer dan dertig jaar ervaring. Wij vestigden PENKO Engineering B.V. meer dan vijfendertig jaar geleden. Sinds juni 2004 maken wij deel uit van ETC (Electronic Theater Controls) uit Middleton, WI, USA. Onze doelstellingen veranderden niet wij willen weeg- en doseeroplossingen met de beste technologie leveren aan klanten die met behulp van continue of chargegewijze processen produceren. Ons klantenbestand bevindt zich in de voedingsmiddelen, drank, metallurgische, verpakking, metaal, pulp en papier, chemische en petrochemische industrie. Wij werken nauw samen met machine, apparaten en systeem bouwers voor de procesindustrie. PENKO Engineering BV is een Nederlands bedrijf binnen de globale ETC Inc groep van bedrijven en gevestigd in in Ede, Nederland. Ons bedrijf is vertegenwoordigd in vele grote industrile landen via een wereldwijd netwerk van dealers en agenten, volledig ondersteund door onze eigen buitendienst en service teams. PENKO is lid van de Vereniging Nederlandse Leveranciers van Weeginstrumenten (VLW), de Vereniging van Nederlandse Leveranciers van weegapparatuur.
Laatst bijgewerkt: 02-11-2018

Gerelateerde expertise

Vincent van der Wel Kunststof slijtlagen ter plekke mixen voor het aanbrengen Twee vaste en twee vloeistoffen op gewicht gemengd De kracht van Bolidt is het ontwikkelen, produceren en toe- passen van thermohardende kunststoffen. Hun kunststofsy- stemen vinden toepassing in naadloze en vloeistofdichte in- dustriële vloeren, scheepsdekken, slijtlagen in de wegen- en utiliteitsbouw, sportvloeren en wandafwerkingen. Voor het aanbrengen ontwikkelde het bedrijf een machine waarin ter plekke vaste- en vloeistoffen worden gewogen en gemixt. De systemen van Bolidt beantwoorden aan de specifieke mechanische, che- mische, duurzaamheid- en esthetische eisen van de markt. Een goed voorbeeld van Bolidt’s specialisatie zijn de antimicro- biële vloer- en wandafwerkingen voor bij- voorbeeld de voedingsmiddelenindustrie. Per jaar verzorgt Bolidt twee miljoen vierkante meters aan vloeren, dekken en slijtlagen. Met eigen applicatieteams worden de meest uiteenlopende projec- ten wereldwijd uitgevoerd. In een keer aanbrengen Iedere Bolidt vloer is uniek, samengesteld uit een van de 250 soorten, in een kleur naar klantenwens. Ieder project heeft na- tuurlijk zijn eigen oppervlakte en applica- tie gebeurt in situ. Met name de toplaag moet in één keer worden aangebracht want de kunststof hardt uit, hetgeen bij een onderbreking resulteert in een duide- lijk zichtbare naad. Niet alleen een es- thetisch probleem maar vooral een risico zodat continu een constante samen- stelling de menger in gaat. Tijdens het hervullen passen wij de doseersnelheid empirisch aan.” Met deze informatie durfde Bolidt het avontuur aan te gaan. In eerste instantie werd in 2004 een machine gebouwd die continu mengsel uit twee vloeistoffen en een pasta produceert met een capaci- teit van 2 tot 5 ton/h. Iedere component heeft zijn eigen weegopstelling met moh- nopomp en een eigen weegcontroller. De bediening van het geheel vindt met behulp van een operatorterminal plaats. Na twee jaar ervaring besloot Bolidt in 2006 een grotere Bolimixmachine te ont- werpen en te bouwen, speciaal voor het leggen van slijtlagen op wegen en brug- gen. Deze machine vervaardigt kant-en- klare mengsels uit twee vloeistoffen en twee vaste stoffen. Om een voldoende hoge weeg- en regelnauwkeurigheid te combineren met de vereiste regelsnel- heid, zijn de grondstoffenvoorraad en de verwerking gescheiden. Daarom bezit deze machine twee doseerders voor de vaste stoffen en twee doseertanks voor de vloeistoffen. Die zijn ieder wegend opgesteld met een geregeld uitdraag- orgaan, een schroef of een pomp. De voorraad vaste stoffen bevindt zich in 52 53 den vervaardigd. Chargegewijs werken werd overboord gezet, de charge is vaak net te groot of te klein, en Bolidt koos voor continu. De machine waarmee het systeem wordt aangebracht, moet ver- rijdbaar zijn. Idealiter rijdt hij voor het werk uit. Bolidt nam het besluit een Bolimixma- chine te ontwikkelen en te maken. Een continu proces vereist een continue menger die ook weer continu wordt gevoed. Bolidt had goede ervaring op- gedaan met mohnopompen omdat ze een constante materiaalstroom leveren. Het kunststof systeem leent zich niet voor flowmeters en volumemeters en bij weegtechniek bevinden de sensoren zich buiten de materiaalstromen en ver- loopt wegen chemisch juist. Verschillen in temperatuur, dichtheid en dergelijke be- hoeven niet te worden gecompenseerd. Bovendien kun je zowel vaste stoffen als vloeistoffen wegen. Het gewicht van continustromen Voor het probleem van het op gewicht regelen van continustromen, klopte Bolidt aan bij Bert van de Weerd van huisleverancier Penko. “Daarvoor maken wij gebruik van de LIW (Loss in Weight)- techniek. Per grondstof is daarvoor een weger met doseerorgaan nodig. De gemeten gewichtsafnames per tijdseen- heid (Δm/Δt) vergelijken wij continu met de gewenste debieten. Volgens een PID-karakteristiek passen wij vervolgens de aansturing van het doseerorgaan aan voor bijvoorbeeld lekkages. Dat betekent dat ter plekke voldoende gereed product beschikbaar moet zijn. Een tekort resulteert in een onderbreking en ‘precies op maat’ is dan riskant. Dus produceerde Bolidt in de fabriek te Hendrik Ido Ambacht altijd een aantal procenten extra. Het restant ging terug naar het magazijn maar de doorlooptijd van deze producten is lang. Het zou wel heel toevallig zijn wanneer eenzelfde type vloer met dezelfde kleur nog een keer voorkomt. Ten tweede zijn de afzon- derlijke componenten beperkt houdbaar. Een werkwijze die dus onnodige kosten met zich meebrengt. De grondstoffen en de bereiding hebben een prijs en het afvoeren als afval is verre van gratis. Ter plekke Bolidt bedacht een ogenschijnlijk simpele oplossing. De kunststof mengsels moesten niet meer in de fabriek maar, in precies de juiste hoeveelheden, op het werk wor- twee bunkers en de vloeistoffen in twee IBC’s. Ook de voorraad wordt op ge- wicht bewaakt. Het gehele doseer- en mengproces wordt dus verzorgd door twee doseerders met geregelde schroe- ven voor de vaste stoffen, twee doseer- tanks met geregelde pompen voor de vloeistoffen en een continu menger. Ook hier heeft iedere component zijn eigen weegcontroller en is voor de gemeen- schappelijke bediening een operatorter- minal voorzien. ervaring De Bolimixmachine werd inmiddels inge- zet voor het leggen van hecht- en slijtla- gen op de Moerdijkbrug, de Hollandse Brug, de Hagesteinse brug, de Muider- brug en de Boogbrug Beek. Onder en op hogesterktebeton. Er wordt 1000 m 2 per uur vervaardigd en gelegd. De machine kan door een uitwisselingssysteem van doseertanks het systeem uitvloeien op beton of op staal. Het commentaar van Bolidt: “Restanten komen gelukkig niet meer voor. Boven- dien verzorgt de machine direct na de start al een bruikbaar mengsel in de juiste mengverhouding en homogeen gemengd. Dat komt door de bijzondere eigenschappen van de Penko-besturin- gen. Berekende instellingen worden per recept opgeslagen en de instrumenten meten razendsnel met een hoog oplos- send vermogen. Hieruit wordt ook een alarm gegenereerd wanneer een dose- ring ook maar enigszins afwijkt van het setpoint. Ook is het handig dat wij de ca- paciteit van de Bolimixmachine makkelijk aan kunnen passen bij de snelheid waar- mee wij de slijtlaag aan brengen.” ■Het leggen van de slijtlaag op de Moerdijkbrug. De Bolimixmachine in vol bedrijf. De Moerdijkbrug met de nieuwe slijtlaag. Dit artikel is afkomstig uit Fluids Processing Benelux www.fluidsprocessing.nl© Vezor Media Fluids ProcessingNr. 4 - september 2014Fluids ProcessingNr. 4 - september 2014 Het leggen van de slijtlaag op de Erasmusbrug. Overzicht van de besturingskast.
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel