FluidsProcessing.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

ARTIKEL
Spuiverlies kostte E.ON ongemerkt handenvol geld Zero leakage stoomklep ingezet voor efficiency
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Spuiverlies kostte E.ON ongemerkt handenvol geld

Zero leakage stoomklep ingezet voor efficiency

Op de productielocatie van E.ON langs de A20, de zogenaamde RoCa, wordt sinds 1995 energie opgewekt maar ook warmte gegenereerd voor de stadsverwarming van de stad Rotterdam. Bij een recente efficiencyslag kwam de wens naar voren de regelkleppen bij de spuicapaciteit van de ketels volledig zero leakage te maken. Remco van Dongen, Inspecteur Inspection Group E.ON Benelux NV vertelt over het resultaat.

Gerelateerde expertise

Christien Nuboer Spuiverlies kostte EON ongemerkt handenvol geld Zero leakage stoomklep ingezet voor efficiency Op de productielocatie van EON langs de A20 de zogenaamde RoCa wordt sinds 1995 energie opgewekt maar ook warmte gegenereerd voor de stadsverwarming van de stad Rotterdam Bij een recente efficiencyslag kwam de wens naar voren de regelkleppen bij de spuicapaciteit van de ketels volledig zero leakage te maken Remco van Dongen Inspecteur Inspection Group EON Benelux NV vertelt over het resultaat De EON beschikt over een eigen inspectiedienst van de gebruiker waar Remco van Dongen ook toe behoort Wij zijn een ISO 9001 Wesasgecertificeerde afdeling en fungeren onafhankelijk bin nen het bedrijf omdat we kritisch moeten kunnen zijn Stuk voor stuk hebben we een heel brede expertise opgebouwd Maar om problemen te voorkomen worden we toch ook vaak bij de voorbe reiding van modificaties al gevraagd om mee te kijken Dat was ook het geval bij het vervangen van de spuiregelkleppen bij het aftappunt van onze stoomketels Proces De centrale RoCa3 levert elektriciteit warmte en tot vorig jaar ook kooldioxide CO 2 aan de glastuinbouw Dit gebeurt Fluids ProcessingNr 3 mei 20143031Fluids ProcessingNr 3 mei 2014 gevraagd ook even naar de modificaties te kijken Ik constateerde toch wat in de ogen van EON onjuistheden Van de Weerd En daar begon voor ons de uitdaging Omdat alle appendages klantspecifiek uit Amerika komen vergt het extra levertijd Gelukkig werkten ze daar bij Leslie ook mee en kwamen de goede kleppen op tijd en met de juiste papieren aan om hier direct in samen werking met ons te worden ingebouwd Een langere stilstand kost EON handen vol geld Inmiddels verloopt de samenwerking zo succesvol dat het volgende project op stapel staat Van Dongen Ook in Leiden zijn de con dities niet optimaal en lijkt een en ander overgedimensioneerd Daar zitten twee gasturbines met elk een afgassenketel en een stoomturbine Maar het fluctueert te veel en de condities veranderden ten opzichte van de nieuwbouw Toepassing van nieuwe type gasturbines die voldoen aan de aangescherpte milieueisen stellen immers ook andere eisen aan het proces met warmte en temperatuurveranderingen Uit de RCAsessies bleek dat de voedings water regelkleppen van de economizers op circa 10 procent van hun werkgebied opereerden Door de kleine opening tussen klep en zitting is er een milieu ont staan waardoor snellere slijtage uitwassing heeft plaatsgevonden aan klep en zitting De oplossing is om de binnenwerken aan te passen naar de huidige proceswaardes waarbij het werkgebied op circa 50 procent van de klepcapaci teit komt te liggen n Oorzaak Van Dongen legt uit dat de bewuste kleppen helemaal waren uitgesleten Voor de klep is het proceswater circa 320C en bedraagt de druk circa 117 bar Na de klep gaat het ineens door de druk val over in een water en stoommengsel van circa 7 bar En onder dit soort onjuiste condities slijten ze De Leslieregelklep is 100 procent dicht Van de Weerd Er komt geen water langs tenzij je de klep opent Het is niet alleen een regelklep maar een stopklep en regelklep ineen Van Dongen vult aan Bijkomend voordeel is dat het binnenwerk van de Aeroflow Leslie regelkleppen compleet vervangbaar zijn Dus mocht er tijdens gebruik toch slijtage optreden dan gaat het binnenwerk er als een soort cartridge uit en komt er een nieuw bin nenwerk in Ook voor modificaties bij wijzigingen in spui of regelcapaciteiten als gevolg van veranderingen in bedrijfs condities kunnen de kleppen gemakkelijk worden voorzien van een andere cartridgeconfiguratie zonder daarvoor het huis van de kleppen aan te passen of te vervangen De klep wordt zero leakage door een combinatie van materiaal type actuator en de vorm van klep en zitting Druk op de ketel Overigens kreeg Ron van de Weerd het nog wel een beetje warm vanaf het mo ment dat Remco van Dongen gevraagd werd om mee te kijken Van Dongen Op het moment dat de documenten moesten worden overgedragen werd ik verlies door versleten kleppen substantieel was En dan moet je denken aan tonnen verlies Er werd een expert ingehuurd om te berekenen en te bedenken wat we daar aan konden doen ASE RepairVCC BV kwam al voor on derhoud en controletaken bij EON over de vloer Zij hadden al diverse keren kleppen vervangen en verbeterd Ook hen werd gevraagd mee te denken over het zero leakagebeleid Ron van de Weerd algemeen directeur van ASE RepairVCC BV Dat kwam mooi uit want het Amerikaanse bedrijf Leslie Controls LtD een van de fabrika ten die wij vertegenwoordigen heeft in zijn assortiment de Aeroflow regelklep Testen toonden aan dat ze zero leakage zijn iets waar Leslie ook al mee bekend is vanuit de scheepvaart twee transportleidingen en het gepro duceerde CO2 via een transportleiding tussen RoCa3 en de klanten De drie pijpleidingen hebben elk een lengte van 10 kilometer Voor de benodigde warmte ten behoeve van het stadsverwarmingwater wordt stoom uit de stoomturbine enof afgas senketel gebruikt Dit water wordt direct naar de stadswijken getransporteerd of tijdelijk opgeslagen Dit laatste gebeurt in buffertanks met 12500 m 3 inhoud Spuilekkage In de ketelinstallatie zitten regelkleppen die gezien de hoge temperatuur en drukken tegen een stootje moeten kun nen Bij een inventarisatie bleken deze substantieel te veel water te lekken Van Dongen De spuiregelkleppen uit de modificatie zijn kleppen die het niveau in onze stoomdrums van de ketels regelen Regelkleppen zijn niet altijd afsluitbaar ze kunnen een bepaalde leak rate hebben In de regel wordt er dan ook gezegd dat regelkleppen niet afsluiten In de tijd kun nen kleine lekkages grote schades toebrengen op klep en zitting wat resulteert in grotere lekkages en weer grotere scha des Toen er opdracht kwam weer een efficiencyslag te maken richtte de scope zich op de oncontroleerbare spuiverlie zen Iedereen denkt in eerste instantie oh die hoeveelheid is verwaarloosbaar maar metingen toonden aan dat het met een zogenaamde Steginstallatie bestaande uit een gasturbines een afgassenketel een CO 2 ketel en een stoomturbine Een combinatie die het elektrisch rendement van de installatie zon 10 procent verhoogt ten opzichte van conventionele installaties Het totaal rendement van deze installatie bepaald door de totaal geproduceerde energie aan warmte en elektriciteit gedeeld door de ingevoerde energie uit het aard gas ligt ongeveer 25 procent hoger dan bij gescheiden opwekking van elektrici teit en warmte Na verbranding van het aardgas worden de uitlaatgassen uit de gasturbine 540 graden Celsius naar de afgassenketel geleid Daarmee wordt water verhit tot stoom dat weer een stoomturbine aan drijft Aan de stoomturbine is een generator gekoppeld die elektriciteit opwekt De rest van de energie in de stoom wordt hergebruikt voor warmteopwekking Na dat de rookgassen hun warmte hebben afge geven wordt een deel daar van naar de CO 2ketel afgevoerd Met de warmte uit het extra aardgas wordt stoom en weer elektriciteit geproduceerd Zo gaat er niets verloren De aan en afvoer van het stadsverwar mingswater verloopt via Dit artikel is afkomstig uit Fluids Processing Benelux wwwfluidsprocessingnl Vezor Media Productiepark Het productiepark van EON Benelux bestaat uit vier gasgestookte en twee kolengestookte centrales De gascentrales staan in Rotterdam RoCa Den Haag Leiden en in het Belgische Vilvoorde De kolencen trales zijn te vinden op de Rotterdamse Maasvlakte en in het Belgische Langerlo In totaal heeft EON Benelux een opgesteld vermogen van zon 2840 MW De elektriciteit die op deze zes locaties wordt geproduceerd wordt via hoogspan ningsnetten aan distributiebedrijven en aan eindklanten geleverd Daarnaast genereren de centrales in Rotterdam Den Haag en Leiden warmte voor de verwarming van huizen en kassen De nieuwe rode zero leakage regelkleppen van Leslie Remco van Dongen op de trap en Ron van de Weerd tonen waar de klep zich bevindt Overzicht binnenwerk bestaande spuiregelklep tijdens de inspectie in 2012 Pompsystemen VCC In 2003 startte Ron van de Weerd met ASE BVASE Repair BV een bedrijf dat cryogene appendages levert onderhoudt en repareert Sinds die tijd zijn er door overnames en uit breidingen diverse productlijnen en activiteiten bijgekomen Bijvoorbeeld de overname van VCC BV al sinds 1992 specialist op het gebied van appendages en actuators voor de stoomindustrie met als paradepaardje de zero leakage regelkleppen van Leslie Om de structuur meer tot uitdrukking te bren gen worden sinds vorig jaar onder de naam VCC BV alle nieuwe appendages en aandrij vingen geleverd naast Leslie zijn dat onder andere Herose Cash Valve Oden Marston Cryolab en Laurence Onder de vlag van ASE Repair BV vinden alle reparatie onder houd en revisiewerkzaamheden plaats Ron van de Weerd geeft ook in huis bij het eigen bedrijf en op locatie diverse workshops rondom de keuzemogelijkheden en inzet baarheid van appendages
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel