FluidsProcessing.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

ARTIKEL
Koud pasteuriseren met PurePulse Verse sappen, sauzen en soepen blijven wekenlang goed
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Koud pasteuriseren met PurePulse

Verse sappen, sauzen en soepen blijven wekenlang goed

Pasteuriseren van vruchtensappen met behoud van smaak, kan dat? Ja, met elektrische pulsen is dat al mogelijk bij 40C. Er zijn bedrijven die al gebruikmaken van deze techniek met installaties goed voor 2.000 liter sap per uur. Met deze techniek is het ook mogelijk om componenten uit plantencellen veel sneller te extraheren. Wouter de Heij, directeur van Cool Wave Processing, vertelt over de oorsprong en de mogelijkheden van de nieuwe technologie, die het bedrijf onder de naam PurePulse verkoopt.

Gerelateerde expertise

Erik te Roller Koud pasteuriseren met PurePulse Verse sappen sauzen en soepen blijven wekenlang goed Pasteuriseren van vruchtensappen met behoud van smaak kan dat Ja met elektrische pulsen is dat al mogelijk bij 40C Er zijn bedrijven die al gebruikmaken van deze techniek met installaties goed voor 2000 liter sap per uur Met deze techniek is het ook mogelijk om componenten uit plantencellen veel sneller te extraheren Wouter de Heij directeur van Cool Wave Processing vertelt over de oorsprong en de mogelijkheden van de nieuwe technologie die het bedrijf onder de naam PurePulse verkoopt Het is al jaren bekend dat je met een elektrische spanning een celwand kunt perforeren waardoor een bacterie dood gaat zegt Wouter de Heij Hij is al zestien jaar actief met innovatie in de voedingsmiddelenindustrie In laboratoria wordt een elektrische spanning gebruikt bij DNAanalyses om bijvoorbeeld huid cellen open te breken zodat het DNA vrijkomt Wij gebruiken gepulseerde elek trische velden om celmembranen kapot te maken en zo microorganismen te doden Daarnaast kun je met PurePulse klassieke extractie van componenten uit algen en plantencellen versnellen PEF Pulsed Electric Fields zo heet de techniek die op kleine schaal al tientallen Wouter de Heij directeur van Cool Wave Processing We hebben geprofiteerd van de opkomst van MRI scanners en elektrische autos Zo konden we aan grote en robuuste elektri sche onderdelen komen die nodig waren om stromen van duizenden amperes en tienduizenden volts op te wekken ten behoeve van de pasteurisatie Fluids ProcessingNr 3 mei 201416 17Fluids ProcessingNr 3 mei 2014 PurePulse te perforeren waarna de stoffen uit de cellen sneller vrijkomen Dat is interessant voor het winnen van compo nenten uit algen en wieren en bijvoorbeeld van lycopeen een kleurstof uit tomaten die ook als voedingssupplement wordt gebruikt legt De Heij uit De nieuwste toepassing waaraan het bedrijf werkt is microorganismen mild behandelen met PEF Onder invloed van de elektrische pulsen worden gistcellen of schimmels door de stress hyperactief waardoor ze bij een fermentatieproces veel sneller gaan produceren Deze laatste toepassing staat echter nog in de kinderschoenen Op de korte termijn richt Cool Wave Pro cessing zich op bedrijven die vruchtensappen en dergelijke willen pasteuriseren met behoud van kwaliteit De zuiveltoepassingen en het stimuleren van microorganismen verkeren echter nog in de RDfase Voor researchdoeleinden werkt het bedrijf in Wageningen met een kleine installatie met een capaciteit van 100 tot 400 liter per uurn om die gekoeld drie weken tot drie maanden te bewaren De sap blijft tot het eind toe vers en lekker aldus De Heij Wereldwijde werving van klanten De Heij en Ludo van Schepdael geven samen leiding aan Cool Wave Processing waar ongeveer vijf mensen werken Bij de toeleveranciers zijn zon tien mensen betrokken bij het maken van onderdelen voor Cool Wave Processing Het bedrijf biedt standaardinstallaties van 600 1200 of 1800 liter per uur aan en richt zich hier mee wereldwijd ten eerste op bedrijven die producten pasteuriseren zoals vruch tensappen smoothies sauzen en gladde soepen Daarnaast is het ook geschikt voor zuivelproducenten die bij lagere temperatuur willen pasteuriseren om natuurlijke eiwitten te sparen en zo de smaak van de producten te behouden en ten derde op het sneller extraheren van biocomponenten De klassieke extractie van bioactieve componenten uit plantencellen vindt plaats met oplosmiddelen zoals metha nol hexaan en superkritisch CO2 Wij kunnen deze processen twee tot vijf keer versnellen door celmembranen eerst met kelaars hebben voor hoge vermogens Door de opkomst van elektrische autos kunnen we ook gemakkelijker aan grote en robuuste andere elektrische onderde len komen Dat bood ons de gelegenheid een geschikte hoogspanningsgenerator te ontwikkelen Zonder de ontwikkelingen aan MRIscanners en de elektrische autos was dat niet gelukt Korte pulsen Bij PEF gaat het om korte pulsen van een tot vier microseconde te vergelijken met de pulsen van het hart De spanning verloopt dus niet volgens een sinusoide zoals bij wisselstroom Het gaat om een kortstondig elektrisch veld van enkele kilovolts en duizenden amperes Dit komt neer op een vermogen van enkele megawatts Maar doordat de pulsen kortston dig zijn blijft het gemiddelde vermogen per installatie beperkt tot tientallen kilo watt volcontinu Met PurePulse kost het pasteuriseren enkele centen per liter aan variabele kosten bij een capaciteit van 1800 liter per uur Een PurePulseinstallatie kost ongeveer een half miljoen euro Met onze technologie kun je gezonde dranken en voeding lang houdbaar maken Verse jus dorange bijvoorbeeld kun je in de koelkast maar twee tot drie dagen bewaren Met PEF is het mogelijk gemiddeld Dus weet je exact hoelang de snelste deeltjes in de kamer verblijven Hierdoor kunnen we met een frequentie van dertig tot tachtig Hertz volstaan aldus De Heij De kamer is geen ronde buis maar iets anders waarover hij verder niets kwijt wil De behandelkamer moet groot genoeg zijn om minimaal 1000 liter per uur te kun nen verwerken Als de behandelkamer te klein is kan er wel 1000 liter per uur door heen stromen maar treedt er turbulentie op Dat werkt niet bij koude pasteurisatie waar 999999 procent van alle deeltjes moet zijn behandeld Realisatie een hele worsteling De Heij We dachten met de laminaire stroming de oplossing gevonden te heb ben Maar er volgde nog een hele worsteling om het idee gerealiseerd te krijgen Je hebt namelijk vele duizenden amperes en tienduizenden volts nodig om alle microorganismen in een grote behandelkamer onder de gewenste spanning te zetten We kunnen bouwen op een vreselijk goed team en hadden de tijd mee Zo profiteerden we van de opkomst van MRIscanners in de ziekenhuizen die scha jaren wordt toegepast Een Amerikaans bedrijf probeerde tien jaar geleden als eerste deze techniek in te zetten voor pasteurisatie maar dat mislukte Probleem was de hoge turbulentie van de stroming van de vloeistof in de behandelkamer waar de elektrische velden hun werk moesten doen Het gevolg was een grote verblijftijdspreiding waardoor sommige bacterien de kamer al weer uitstroomden nog voor ze gedood waren Het bedrijf compenseerde dit door de frequentie van de stroom te verhogen naar vele honderden Hertz Elke puls zorgt echter voor opwarming Met honderden pulsen per seconde loopt de temperatuur al snel op tot 70C of meer Dat is ook de minimumtemperatuur om met warmte te pasteuriseren Deze eerste generatie PEF bood dus geen toege voegde waarde licht De Heij toe Laminaire stroming de sleutel Zeven jaar geleden kwamen we op het idee om te gaan experimenteren met laminaire stromingen die een parabolisch stromingsprofiel heb ben Daarbij is de verblijftijdspreiding relatief gering In het midden tussen de wanden van de kamer is de stroom snelheid ongeveer twee keer zo groot als Nederland momenteel geen innovatieland Hoewel Nederland de thuisbasis is van Cool Wave Processing komt de klandizie voornamelijk uit het buitenland Wouter de Heij is daar erg teleurgesteld over De managers zijn hier over het algemeen erg behoudend en risicomijdend Onder zoeksinstituten als TNO en DLO remmen innovaties eerder af dan dat zij die versnellen Ook het Topsectorenbeleid draagt weinig bij aan de innovatie Veel belastinggeld gaat in rook op het beleid is gericht op de status quo aldus De Heij Innovatie vraagt om mensen met ervaring niet om mensen die pas afgestudeerd zijn en onderzoek aan universiteiten doen voor publiekprivate consortia Uiteinde lijk is innoveren niets meer of minder dan het toepassen van nieuwe technologie op industriele schaal In dat opzicht schieten vooral de grote bedrijven ernstig tekort vindt De Heij We moeten de zogenaamde valley of death overbruggen maar juist daarin zijn we niet zo sterk in Nederland Hij constateert dat innovaties in grote bedrijven vaak stranden ondanks dat ieder bedrijf wel een zogenaamde stagegateprocedure kent Ga je wel of niet inves teren dat is vrijwel altijd de vraag Als managers bonussen krijgen gaan ze risicos mijden Nee zeggen klinkt stoer en levert weinig risico op Ja zeggen is veel las tiger en kan je uiteindelijk de kop kosten De kans is daarom klein dat een voorstel de horden van vier managementlagen haalt stelt De Heij Daarom doet hij in Nederland liever zaken met andere kleine hightech bedrijven en starters Bij grote bedrijven is het praten praten en nog eens praten maar komt er te weinig uit is zijn ervaring De Heij Innovatie is vooral aan de slag gaan Doen dus En daar horen maar een beperkt aantal PowerPointpresenties of rap porten bij Als we in Nederland meer innovatie willen moeten we zorgen dat hightech mkbbedrijven gemakkelijker aan venture capital toegepaste innovatiesubsides en achtergestelde leningen kunnen komen Niet om meer fundamenteel onderzoek te doen of onderzoek uit te besteden aan TNO op kosten van de staat maar vooral om nieuwe technologie in eigen huis te ontwikkelen en marktrijp te maken Want innovatie is vooral een kwestie van technologieontwikkeling in nauwe sa menwerking met een launching customer aldus De Heij De pasteurisatie met elektrische pulsen vindt plaats in de metalen kast links Alle leidingen rechts dienen om de vruchtensappen op te warmen tot 40 graden Celsius de temperatuur waarbij de pasteurisatie in de kast plaatsvindt Dit artikel is afkomstig uit Fluids Processing Benelux wwwfluidsprocessingnl Vezor Media
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenControlpanel