FluidsProcessing.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

   

ARTIKEL
Onderzoeksinstituut Wetsus toont aan CO2 als energiebron
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Onderzoeksinstituut Wetsus toont aan

CO2 als energiebron

CO2 als energiebron. Het lijkt een droom, maar is niet onmogelijk. Sterker nog, programmadirecteur van topinstituut Wetsus, Bert Hamelers, toonde onlangs aan dat dit kan, zij het op laboratoriumschaal. De crux zit m in het enorme verschil in CO2-concentraties in rookgassen en buitenlucht. De industrie is inmiddels genteresseerd, zegt geestelijk vader Hamelers.
Jelle Vaartjes Onderzoeksinstituut Wetsus toont aan: CO 2 als energiebron CO2 als energiebron. Het lijkt een droom, maar is niet onmogelijk. Sterker nog, programmadirecteur van topinstituut Wetsus, Bert Hamelers, toonde onlangs aan dat dit kan, zij het op laboratoriumschaal. De crux zit ’m in het enorme verschil in CO 2-concentraties in rookgassen en buitenlucht. “De industrie is inmiddels geïnteresseerd”, zegt geestelijk vader Hamelers. Bert Hamelers is programmadirecteur bij Wetsus, centre of excellence for sustaina- ble water technology. Tot twee jaar geleden werkte hij bij de Wageningen Universiteit en daar raakte hij betrokken bij het programma rond Blue energy. “Eigenlijk zit een deel van mijn werk in het verlengde van die Blue energy. Daarbij Bert Hamelers is programmadirecteur bij Wetsus, centre of excellence for sustainable water technology. Fluids ProcessingNr. 2 - april 201420 21Fluids ProcessingNr. 2 - april 2014 naat aan komt met de elektrode waar de proton komt, wordt stroom opgewekt. Dat gaat door totdat die elektrodes verzadigd zijn, dan stopt het.” Een volgende stap is om de CO 2-con- centraties te laten reageren met de buitenlucht. “Wat wij doen is in feite dat water met de CO 2-oplossing in contact te brengen met lucht. Als we het hebben over rookgassen, is dat een proces dat steeds doorgaat. De ionen worden geabsorbeerd en komen in water terecht met lage concentratie. In feite zijn we CO 2 aan het transporteren van de hoge concentratie naar de lage. Via deze omweg is het mogelijk om elektriciteit op te wekken.” Industrie Vraag is of je het nu al kunt toepassen in de industrie. Hamelers: “Nee, we hebben nu pas de eerste experimenten gedaan met heel veel water. Als we dat gas in contact moeten brengen in het water, kost dat heel veel energie. In die zin is het nog niet nuttig om toe te passen. Plus dat we nog geen heel hoge stroomdichtheid halen. Dus we moeten naar een systeem toe waar we eigenlijk geen water nodig hebben en waar we direct gassen kunnen gebruiken. Daarover zijn we nu ideeën aan het ontwikkelen. Ik zie dit meer als een poging om te laten zien dat er veel energie in zit. We hebben nu een systeem waar we dat uit kunnen halen. Kijk, als het gaat om energie-efficiency: de eerste keer dat we experimenteerden haalden we 25 procent van het theoretische maximum. Dat is niet slecht als het nieuw is maar moet wel worden verbeterd.” Belangrijkste slag is een systeem vinden zonder water. “Het is niet eens iets waarmee we over twee jaar een installatie gaan bouwen, daarvoor is het te pril. Met Blue energy zijn we nu acht jaar bezig. Er staat een pilotplant op de Afsluitdijk waar ze praten over het gebruik van 200 kubieke meter water. Met ons gas-experiment zijn we wel vier tot zes jaar bezig. Voorlopig is het nog technologieontwikkeling.” Er is wel interesse vanuit de industrie. “Verschillende grote bedrijven willen het ondersteunen. Op zich is er wel een trend dat er iets moet gebeuren.”n gen en test ik daarmee via de opstelling die we hadden of we uit die waterstromen energie kunnen halen en dat bleek zo te zijn.” Detail Hij gaat in detail in op hoe de stroom wordt opgewerkt. “Je hebt CO 2, dat lost op en wordt koolzuur. Dat splitst zich in een proton en gedeeltelijk in bicarbonaat. Er ontstaan positieve ionen en negatieve ionen. Hoe hoger het CO 2- gehalte van het gas waarmee ik het water in aanraking breng, hoe hoger de ionenconcentratie. Nu heb ik een membraan dat selectief is voor protonen en ik heb een membraan dat selectief is voor bicarbonaat. Achter die membranen heb ik een poreuze koolstofelektrode. Door dat ene membraan gaan de protonen en door het andere het bicarbonaat. Die protonen gaan door het membraan heen naar het koolstofoppervlak en het proton is positief dus het heeft de eigenschap om een elektron aan te trekken. Aan de andere kant is het precies hetzelfde: het bicarbonaat gaat door een membraan heen, naar het koolstofoppervlak. Het bicarbonaat duwt dan een elektron weg. Op het moment dat je de twee elektrodes verbindt, de elektrode waar de bicarbowe gaan gassen mengen. Dan moet dit proces van energieopwekking eigenlijk ook gebeuren, althans in theorie.” Volgens hem was dit wel erg theoretisch, want niemand had een idee hoe je het zou kunnen laten zien. “Maar bij gas kun je goed het een en ander toonbaar maken, je kunt het heel mooi uitleggen. Als je gassen hebt van verschillende samenstelling kun je er net zo goed energie uit halen. Net als het gegeven dat je energie kunt halen uit water met verschillende zoutgehaltes. Dat is een beetje de achtergrond.” Hamelers benadrukt dat bij een experiment met gassen ook betere en makke- lijker berekeningen kunnen plaatsvinden. “Dat is feitelijk de oorsprong geweest om er over na te denken. Later bedacht ik samen met de anderen, als we CO 2 en water met elkaar laten reageren, krijgen we ionen. En als je ionen hebt, kun je die gebruiken om toe te passen en daar energie uit te halen. Toen zijn we meteen naar het lab gerend om het te proberen.” Hoe heeft Hamelers dat getest? “Het is eigenlijk heel simpel: Een bak met water en daar laat ik lucht doorheen stromen en door een andere bak met water stroomt CO 2. Dan heb ik twee oplossin- giebronnen? Het opwekken van energie uit CO 2 is in ieder geval geen hernieuw- bare energie (zon en wind), want nog steeds is er uitstoot van CO 2. “Het is een efficiencyslag bij het energieverbruik”, antwoordt Hamelers. Hij bezigt verder relativerende woorden als het gaat om CO 2-uitstoot. “Wie naar de grafiek kijkt rond CO 2-uitstoot, ziet (al het beleid ten spijt) dat het alleen maar omhoog gaat. Er zijn twee redenen waarom het soms niet omhoog gaat: oorlog of economische crisis. Het betreft dus meer een efficiencyslag, zij het helemaal aan het beginstadium. Maar als die gerealiseerd kan worden, praat je toch over veel extra energie waarvoor je geen fossiele brandstof hoeft te gebruiken.” Bovendien komt ook CO 2 vrij bij het op- stoken van biomassa. Zoet en zout Hamelers vertelt hoe het idee van ener- gie uit CO2 ontstond. “We zijn dus bezig met Blue energy: zoet water mengen met zout water en daar energie uit halen. Ik was in Wageningen en moest daarover college geven en was een beetje aan het zoeken, hoe kan ik dit goed uitleggen wat hier gebeurt. Toen ben ik naar analogie gaan zoeken in gassen. Ik dacht: begeleid ik ook nog onderzoek op dat gebied. Hieruit is het concept van het winnen van energie uit CO 2-ontstaan. De nieuwe vinding is min of meer een bijproduct.” Wat is precies de aanleiding om dit idee überhaupt uit te werken. Waarom is Wetsus op zoek naar alternatieve enerEen opstelling in het laboratorium. Dit artikel is afkomstig uit Fluids Processing Benelux www.fluidsprocessing.nl© Vezor Media
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenLogin controlpanel