Nederlands
English
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

MAGAZINE

Fluids Processing 2020-5 13-10-2020
Blader door de digitale editie van het complete magazine
» Registreer om het digitale magazine
6x per jaar te ontvangen
Fluids Processing 2020-5
Afvalwaterzuivering: Bouwstoffen uit afvalslib halen met kroatisch proces; Energietransitie: Brouwerij test ijzerpoeder als brandstof; Meet- en regeltechniek: Hydrauliek tiptop onderhouden met digitale manometer; Infographic: Radarniveaumeting: peilen in vrijwel elk medium; Milieu en economie: Chemelot: geen energietransitie, maar industrietransitie; Automatisering: Cyber security aanpakken met 5-stappenplan; Bestseller: Progressieve wormpomp op afstand instelbaar

Verschenen: 13-10-2020
Toekomstbestendig machinepark na corona Editorial Vincent Hentzepeter, hoofdredacteur
Toekomstbestendig machinepark na corona
Editorial Vincent Hentzepeter, hoofdredacteur Hoe hakt de industrie met het coranabijltje? Is het crisis, business as usual of wordt er geprofiteerd van de situatie? Het beeld is gemêleerd. Zowel optie 1 als 3 heb ik de laatste tijd langs zien komen. De (petro)chemie heeft klappen gekregen. Wereldwijd is de vraag naar fossiele brandstoffen ingezakt, maar wordt er veel te veel ruwe olie opgepompt. Gevolg: raffinaderijen die op een lager pitje draaien, overvolle opslag en voor ons aan de pomp nog steeds hele lage prij- zen. Maar als er één industrietak de vruchten plukt van de pandemie is het wel de voedingsmiddelenindustrie en de zuivel- en drankenindustrie. Weinig te merken van een crisis daar.
pagina 3
Bouwstoffen uit afvalslib halen met kroatisch proces Afvalwaterzuivering
Bouwstoffen uit afvalslib halen met kroatisch proces
Afvalwaterzuivering De Kroatische Mid Mix-technologie is in Nederland succesvol beproefd op zuiveringsslib. Het calciumcarbonaat uit dit slibverwerkingsproces kan straks ook in Nederland gebruikt worden als toeslagstof in bouwmaterialen. Met een extra verwerkingsstap kan de stof bovendien opgewerkt worden tot calciumoxide. Dit is goedkoper en milieuvriendelijker dan het produceren van maagdelijk calciumoxide.
pagina 10
Brouwerij test ijzerpoeder als brandstof Energietransitie
Brouwerij test ijzerpoeder als brandstof
Energietransitie Swinkels Family Brewers in Lieshout experimenteert met processtoom uit een mobiele installatie die ijzerpoeder verbrandt. IJzerpoeder verbranden levert geen CO2 en weinig NOx op. Het restproduct - roest - is te hergebruiken. Die duurzaamheid is voor Swinkels de reden om mee te doen aan deze praktijk- proef. IJzerpoeder gemengd met lucht vormt een brandbaar mengsel met de hierin aanwezige zuurstof. De hitte die na ontsteking vrijkomt kan worden omgezet in stoom, waarmee een turbine of motor kan worden aangedreven
pagina 14
Hydrauliek tiptop onderhouden met digitale manometer Meet- en regeltechniek
Hydrauliek tiptop onderhouden met digitale manometer
Meet- en regeltechniek Digitale drukmeters geven niet alleen de werkelijke druk in hydrauliek- en smeersystemen weer, maar regis- treren ook drukpieken en -dalen en slaan die tijdelijk op. Dit is belangrijk voor onderhoud en optimalisatie van hydraulische installaties.
pagina 17
Radarniveaumeting: betrouwbaar peilen in vrijwel elk medium Niveaumeting
Radarniveaumeting: betrouwbaar peilen in vrijwel elk medium
Niveaumeting Radarniveaumeters zijn contactloze meetinstrumenten voor het bepalen van het niveau. De sensor zendt continu een hoogfrequente elektromagnetische golf uit met een licht wisselende zendfrequentie. Deze golf reflecteert op het oppervlak van het medium en kaatst terug naar de sensor, waar de signalen worden opgevangen en geanalyseerd. Het verschil tussen de frequentie van het uitgezonden en retour ontvangen signaal is een maat voor de afstand tot het productoppervlak.
pagina 18
Geen energietransitie, maar industrietransitie Milieu en economie
Geen energietransitie, maar industrietransitie
Milieu en economie De bedrijven op chemiepark Chemelot werken samen om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat gaat niet alleen om het verminderen en vergroenen van het energieverbruik. “Het gaat om een integrale aanpak die de keten als geheel klimaatneutraal moet maken”, zegt Frank Schaap, Director Business Development & Marketing. Circulaire productie speelt daarbij een sleutelrol.
pagina 20
Cyber security aanpakken met 5-stappenplan Automatisering
Cyber security aanpakken met 5-stappenplan
Automatisering Om cybercriminaliteit te voorkomen, ontdekken en herstellen kunnen bedrijven 5 basisprincipes toepassen: weten waar de zwakke plekken zitten, veilige instellingen kiezen, regelmatig updaten, de toegang beperken en virussen en malware voorkomen. En speciaal voor de procesindustrie: houd OT en IT gescheiden.
pagina 26
Progressieve wormpomp op afstand instelbaar Bestseller
Progressieve wormpomp op afstand instelbaar
Bestseller Een Duitse pompenfabrikant lanceerde onlangs een pakket, waarmee een progressieve wormpomp op afstand optimaal in te stellen is. Dat kan met één klik vanuit de controlekamer of ter plekke met de speciale app op een tablet. In 2008 introduceerde Seepex al de Smart Conveying Technology (SCT). Hierbij bestaat de stator van de progressieve wormpomp uit twee helften, waardoor die bij onderhoud gemakkelijk geopend en gesloten kunnen worden, zonder dat de aanzuig- en drukleidingen losgekoppeld hoeven te worden. Daar borduurt de firma nu op voort met het pakket SCT AutoAdjust. De stator wordt na een druk op de knop met behulp van een hydraulische unit automatisch gespannen. Dat maakt het onderhoud van de nieuwe pompmodellen nog eenvoudiger en bespaart tijd en geld.
pagina 33
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren