Nederlands
English
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

MAGAZINE

Fluids Processing 2019-2 02-04-2019
Blader door de digitale editie van het complete magazine
» Registreer om het digitale magazine
6x per jaar te ontvangen
Fluids Processing 2019-2
Bioreactoren: Schimmels zijn super-eiwitproducenten; Expertvisie: Parate kennis is heel belangrijk; Infographic: Mineralen en olie uit papierslib; Gasconversie: Staalgas als feedstock; Energietransitie: Ammoniak als energiebuffer; Bestseller: Besparen op slibtransport met hightech buizenpost; Special: Pompen en kleppen.

Verschenen: 02-04-2019
BioscienZ ontwikkelt productieproces voor vleesvervangers ‘Schimmels zijn super-eiwitproducenten’
BioscienZ ontwikkelt productieproces voor vleesvervangers
‘Schimmels zijn super-eiwitproducenten’ Schimmels zijn efficiënte eiwitproducenten en prima toepasbaar voor microbiële productieprocessen. Het Bredase bedrijf BioscienZ ontwikkelt zo’n productieproces voor eiwitrijke vleesvervangers en het kippeneiwit ovalbumine en gebruikt hiervoor schimmels die groeien op aardappels en suikerbieten. Het begon allemaal een paar jaar geleden met een bezoek van De Vegetarische Slager, vertelt Wim de Laat, directeur van BioscienZ in Breda. Na jarenlang bij grote bedrijven zoals Gist-Brocades, DSM en Nedalco microbiële processen te hebben ontwikkeld, was De Laat in 2010 voor zichzelf begonnen, eerst als adviseur en in 2014 met een laboratorium voor contractonderzoek. De Laat had zich vooral gespecialiseerd in het ontwikkelen van processen op basis van schimmels. Hij verklaart: “De meeste mensen werken liever met gist of E. coli-bacteriën. Schimmels zijn namelijk viskeus en meercellig, vormen draden en zijn moeilijker om te kweken. Maar het voordeel van schimmels is dat het super-eiwitproducenten zijn. Terwijl je met gist hooguit een productie haalt van tien gram eiwit per liter, kom je met schimmels uit op honderd gram per liter.”
pagina 10
‘Parate kennis is heel belangrijk’ Michiel Jansen
‘Parate kennis is heel belangrijk’
Michiel Jansen Investeren in kennis, daar draait het om in deze tijd volgens Michiel Jansen, nu één jaar algemeen directeur bij Hitma. “Want de markt verwacht dat we steeds meer kennis in huis hebben, zowel op het vlak van hoogwaardige producten als de technische ondersteuning die daarbij hoort.” Michiel Jansen volgde per 1 maart 2018 Robert Timmer op als algemeen directeur bij de Hitma Groep. Na elf jaar keerde Jansen terug op het vertrouwde nest. Na zijn studie aan de Haagse ‘University of Applied Sciences’ begon hij in 1996 zijn carrière bij Hitma als sales engineer in de binnendienst van de filtratiedivisie. Hij klom op tot sales teammanager en maakte in 2007 de overstap naar Pall Life Sciences, een in filtratie-, scheidings- en zuiveringsoplossingen gespecialiseerd wereldconcern. Daar schopte hij het tot verkoopdirecteur voor de Benelux. In maart 2018 haalde Timmer hem dus weer binnen, zodat Timmer zijn handen vrij kreeg om zich volledig te richten op zijn directeurschap van Indutrade Benelux, de technische bedrijvengroep waar Hitma bij hoort, en Jansen de belangrijke taak kreeg om de Hitma bv’s tot een coherenter geheel te smeden en de kennisbasis van het bedrijf verder te versterken. Jansen: “In de loop van dit jaar zullen we teruggaan van drie directeuren naar één. Zo kunnen we meer als één organisatie naar buiten treden. Ook gaan we werken met kleinere teams, waar we door directere coaching meer persoonlijke aandacht kunnen geven aan onze mensen en meer kunnen investeren in hun ontwikkeling. Dat past bij hoe we werken en de markt benaderen. Specialisme zit in onze bedrijfscultuur. Daar is in de tien jaar dat ik weg was niets aan veranderd. De markt vereist wel dat je als bedrijf steeds meer kennis in huis hebt, zowel op technologieniveau als de ondersteuning die daarbij hoort.”
pagina 12
Mineralen en olie produceren uit papierslib Recyclinginstallaties
Mineralen en olie produceren uit papierslib
Recyclinginstallaties Alucha werkt sinds 2004 aan een duurzame recyclingtechniek voor gemengde afvalstromen als drankenkartons. Het ‘kraken’ van plastics en organische resten via pyrolyse – verbranding onder zuurstofloze condities – blijkt na jaren van ontwikkeling goed bruikbare grondstoffen op te leveren. Met de huidige industriële installatie op proefschaal, die op de vestiging op Industriepark 16 Fluids Processing | nr. 2 | april 2019 Fluids Processing | nr. 2 | april 2019 17 Kleefse Waard (IPKW) wordt getest, kan Alucha Recycling Technologies papierslib omzetten in mineralen en olie die weer als grondstof kunnen dienen voor andere processen. Deze pilotplant dient als basis voor ’s werelds eerste industriële installatie die naar verluidt in 2019 bij een multinational in Duitsland in gebruik zal worden genomen.
pagina 16
Staalgas als feedstock ArcelorMittal experimenteert met kansrijke technologieën
Staalgas als feedstock
ArcelorMittal experimenteert met kansrijke technologieën In Gent beproeft ArcelorMittal de eerste installaties om CO-rijk staalgas naar biobrandstoffen en chemiebouwstenen om te zetten. De biotech-route krijgt daarmee een impuls van miljoenen euro’s. Carl de Maré, bij het staalconcern verantwoordelijk voor opkomende technologieën, vertelt waarom. Van de 60 hoogovens van ArcelorMittal wereldwijd zijn de twee in Gent het meest geavanceerd. De geïntegreerde en compacte fabriek produceert jaarlijks 5,5 miljoen ton staal (finished product). Verhogen van de productie en energie-efficiency zit Gent in het DNA. Met Dow en Yara in Terneuzen om de hoek en het chemiecluster in Duinkerken, waar ook een staalfabriek van ArcelorMittal staat, is de synergetische potentie met de chemische industrie groot. Het staalbedrijf maakt al langer deel uit van het biobrandstoffencluster in het Gentse havengebied, waarin de afgelopen tien jaar al een half miljard euro is geïnvesteerd. In de Bio Base Europe Pilot Plant kunnen bedrijven biologische processen op kleine schaal testen. De concentratie van de industriële nijverheid en de sterke R&Dexpertise rondom het ‘flagship’ van ArcelorMittal verklaart de keuze voor Gent als proeftuin voor nieuwe technologieën gericht op de inzet van CO en CO2 uit de emissies van haar hoogovens.
pagina 18
Ammoniak als energiebuffer Fluctuerend energie-aanbod vraagt om opslagmethode
Ammoniak als energiebuffer
Fluctuerend energie-aanbod vraagt om opslagmethode Alternatieve energiebronnen leveren duurzame energie, maar de opbrengst fluctueert en overschotten moeten op de een of andere manier worden opgeslagen voor later gebruik. De power-to-ammoniatechnologie is daarvoor een goede kandidaat. Vanwege de energietransitie en afspraken in het klimaatakkoord gaan fossiele brandstoffen plaatsmaken voor duurzame alternatieven, waaronder zon, wind, en waterkracht. Het grillige karakter van groene-energieopwekking vraagt om efficiënte en betaalbare methoden voor energieopslag om vraag en aanbod op elkaar te kunnen afstemmen. Een chemische verbinding die zich hier prima voor leent is ammoniak.
pagina 22
Topmanagement faalt bij risicobeheersing Adviesbureau DSS
Topmanagement faalt bij risicobeheersing
Adviesbureau DSS Hoewel er overweldigend bewijs is dat falende risicobeheersing de bedrijfsvoering ernstig kan verstoren, blijken topmanagers zich hiervan onvoldoende rekenschap te geven en zich onvoldoende voor te bereiden op risico’s die desastreuze gevolgen kunnen hebben voor hun bedrijf. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Annual global survey of company executives 2018’ van adviesbureau DuPont Sustainable Solutions (DSS). Hoewel alle respondenten het eens zijn over wat een succesvol risicomanagementprogramma inhoudt, blijken ze er niet in te slagen dat als beleid te implementeren in hun eigen organisatie. Directieleden geven toe dat ze onvoldoende nadruk leggen op risico’s die kunnen leiden tot grootschalige incidenten. Het lijkt erop dat ze zich veilig wanen door een lage incidentenfrequentie en niet kijken naar andere indicatoren van mogelijke risico’s. Terwijl 78% van de respondenten drommels goed weet dat lage incidentenfrequenties geen verlaagd risico betekenen, zegt twee derde toch dat ze zich veilig voelen als de incidentenfrequentie laag is of zelfs richting de nul gaat. Een andere conclusie uit het rapport is dat directies de gaten in risicomanagementprocessen dichten door meer processen toe te voegen, terwijl ze zelf aangeven dat risicomanagementsystemen geïntegreerd moeten zijn, elkaar moeten aanvullen en regelmatig geëvalueerd moeten worden op effectiviteit. Directieleden zeggen ook dat medewerkers zich niet betrokken voelen bij risicomanagement. Wat daarbij niet helpt, is het toenemend gebrek aan betrokkenheid van topmanagers bij de werkvloer. Deze afstand belemmert het effectief herkennen en aanpakken van risico’s. Aan dit onderzoek van DSS namen topmanagers van meer dan 350 bedrijven deel. Het werd uitgevoerd tussen mei en augustus 2018. Van de ondervraagde bedrijven is 60% actief in risicovolle bedrijfstakken zoals mijnbouw, olie en gas en de verwerkende industrie. Twee op de drie ondernemingen zijn wereldwijd actief. (Foto: DSS)
pagina 24
Besparen op slibtransport met hightech ‘buizenpost’ Bestseller
Besparen op slibtransport met hightech ‘buizenpost’
Bestseller Een nieuwe technologie die wat doet denken aan buizenpost maakt het mogelijk om afgewerkt zuiveringsslib pneumatisch naar zijn eindbestemming te transporteren. Dat is efficiënt, energiezuinig en vergt weinig onderhoud vergeleken met conventionele transportoplossingen. Voor verwijdering van ontwaterd, afgewerkt zuiveringsslib afval worden nu veelal transportbanden of wormtransporteurs ingezet. Die vreten energie, vragen veel onderhoud en zijn open uitgevoerd. Dit kan stankoverlast tot gevolg hebben. Gesloten leidingsystemen ondervangen het geurprobleem, maar vragen veel pompcapaciteit. De meertraps, excentrische wormpompen of zuigerpompen moeten de schurende slibmassa onder hoge druk verpompen. Ze gebruiken veel stroom, kampen nogal eens met storingen en maken kostbare, drukbestendige leidingen noodzakelijk.
pagina 26
Pompen en kleppen Redactie Proces Media
Pompen en kleppen
Redactie Proces Media Habermann slijtvaste pompen zijn ontworpen voor het verpompen van chemisch agressieve en schurende vloeistoffen. Bedu Pompen heeft een zelfaanzuigende, lekvrije, magneetgedreven zijkanaalwaaierpomp ontwikkeld. Op de stand van Spin Pompen enthousiast gereageerd op de gepresenteerde hygiënische pompen en systemen. Nikkoso heeft vijf nieuwe modellen busmotorpomp ontwikkeld conform EN-ISO 2858. Inventflow levert sinds kort ook Evoguard hygiënische pompen en kleppen. Bedu levert ook droog opgestelde cantilever pompen met teruggetrokken waaier en een robuust lagerblok.
pagina 30
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren