NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

   

Kort nieuws
09-10-2019  |  497x
Deel dit bericht
Chemie on Tour bezocht Zaltbommel (Bron: VNCW)

Chemie on Tour bezoekt Zaltbommel

Het startsein van Chemie on Tour is gegeven. Op woensdag 2 oktober 2019 heeft de eerste Tour plaatsgevonden bij Sachem europe B.V. in Zaltbommel. Centraal thema was ‘Cultuur, leiderschap en het toepassen van BBT’s’.

Deelnemers uit diverse sectoren, maar allemaal verbonden door het begrip ‘chemie’, kwamen 2 oktober bij SACHEM bijeen voor de eerste van de vier ‘Chemie on Tour’s. Tijdens deze Tours staat het op locatie opdoen van kennis in zowel theorie als praktijk centraal. Naar het blijkt zijn er binnen de chemische ketens namelijk genoeg best practices om van te leren, maar vindt uitwisseling van deze kennis vaak niet plaats. Dit komt onder meer door de waan van de dag en de overvolle agenda’s. Zonde, vinden we binnen de chemische keten. Juist het leren van elkaars ervaringen biedt mogelijkheden voor innovatie en verbetering van processen.

In deze eerste Tour, geïntroduceerd door gastheer Luciën Govaert van VNCW, zijn aan het woord geweest Roelant Bosman, HSE-QA manager bij SACHEM, en Paul van Kempen van branchevereniging voor professioneel onderhoud World Class Maintenance (WCM).

U kunt zich aanmelden voor het vervolg van Chemie on Tour. De Tour krijgt een vervolg op 18 december 2019 bij Broekman Logistic B.V. in Venlo.

Meer nieuws

Nieuw partnerschap Dow en Fuenix voor 100% circulair plastic
Nieuw partnerschap Dow en Fuenix voor 100% circulair plastic
Dow en de Fuenix Ecogy Group zijn een nieuw partnerschap overeengekomen voor de productie van pyrolyse-oliegrondstof, gemaakt van gerecycleerd plastic afval. De grondstof zal worden gebruikt voor de productie van nieuwe polymeren bij Dow in Terneuzen. De polymeren die uit deze pyrolyse-olie worden geproduceerd, zullen identiek zijn aan producten die op basis van traditionele grondstoffen worden geproduceerd. Ze kunnen daarmee voor dezelfde toepassingen worden gebruikt, inclusief verpakkingen van voedingswaren. De overeenkomst draagt bij tot de doelstelling van Dow om tegen 2025 minstens 100.000 ton gerecycleerd plastic op te nemen in haar productaanbod in de Europese Unie.
03-09-2019  |  705x  |  Kort nieuws  | 
Nieuwe NEN-ISO-normen Purified Water en WFI-systemen
Recent is een nieuwe norm gepubliceerd voor het ontwerp en de bouw van apparatuur voor de productie van Purified Water (PW) en Water for Injection (WFI). Deze soorten van zeer gezuiverd water worden gebruikt in het farmaceutische en biologische productieproces. Deze nieuwe norm, de NEN-ISO 22519:2019, biedt een gestandaardiseerde methode voor consistente kwaliteit van waterproductie. De norm omschrijft welke design, materiaalselectie en procedures moeten worden toegepast bij de bouw en operabiliteit van de purified watersystemen en WFI. Er zijn veel verschillende vormen van toevoerwater mogelijk. Daarom bestaan er verschillende onderdelen en afstellingen. De NEN-ISO 22519 stelt eindgebruikers ertoe in staat om aan hoge kwaliteitseisen te voldoen en tegelijkertijd het onderhoud van de systemen tot een minimum te beperken. De (bio-)farmaceutische industrie en de producenten en leveranciers van de watersystemen kunnen de norm gebruiken bij het beoordelen van de veiligheid,
29-08-2019  |  714x  |  Kort nieuws
Kiwa certificaat voor kunststof waterstofleiding Wereldprimeur in waterstoftransport
Kiwa certificaat voor kunststof waterstofleiding
Wereldprimeur in waterstoftransport Groningen Seaports heeft in samenwerking met het bedrijf Pipelife Soluforce een kunststof leiding voor het transport van waterstof ontwikkeld. Dit is uniek in de wereld van waterstoftransport en een wereldwijde primeur. De kwaliteit en veilige toepassing van deze leiding is essentieel voor het transport van waterstof, daarom heeft Kiwa de leiding getest. De leiding is goedgekeurd en Kiwa heeft het KIWA-Covenant certificate uitgereikt. Koning Willem-Alexander verrichtte daarbij de openingshandeling door zijn handtekening te zetten op een stukje kunststof leiding. Kiwa Register legt zich toe op het efficiënt verwerken van aanvragen voor formele vergunningen en wettelijke bevoegdheden in de transportsector. Jaarlijks verstrekt Kiwa namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat ruim 100.000 vergunningen en bevoegdheden aan natuurlijke personen en bedrijven in de luchtvaart, zeevaart, binnenvaart en het personen- en vrachtvervoer over de weg. Pipelife Soluforce
05-07-2019  |  696x  |  Kort nieuws  | 
Herziening normenreeks buisleidingsystemen Nieuwe eisen NEN 3650 gepubliceerd voor commentaar
Herziening normenreeks buisleidingsystemen
Nieuwe eisen NEN 3650 gepubliceerd voor commentaar De Nederlandse transportleidingensector (transport van aardgas, olie en overige gassen en vloeistoffen) heeft sinds tientallen jaren via zelfregulering gewerkt aan een normenstelsel waarin eigen verantwoordelijkheid centraal staat. De NEN 3650 serie is de basis en omvat de totale levenscyclus van buisleidingen. De serie vormt voor een groot deel de basis voor vergunningverlening, toezicht en invulling van zorgplicht voor de buisleidingexploitanten en industriële bedrijven. Deze nationale normenreeks NEN 3650 is nu beschikbaar voor openbare kritiek. De herziening is een intensief traject waarbij naast de aanpassing aan de technologische ontwikkeling tevens de relatie met wet- en regelgeving en de consistentie van het gehele normstelsel (ISO-CEN-NEN) onder de loep wordt genomen. Door het vaststellen van de NEN 3650 serie wordt bevorderd dat het wettelijke kader van de overheid en de afspraken binnen de sector nauw op elkaar aansluiten. Hierdoor kan volgens de laatste
14-05-2019  |  1198x  |  Kort nieuws  | 
CO2 als grondstof voor chemische industrie ArcelorMittal en Dow testen nieuwe technologie in industriële omgeving
CO2 als grondstof voor chemische industrie
ArcelorMittal en Dow testen nieuwe technologie in industriële omgeving In Gent starten ArcelorMittal en Dow Benelux proeven met een nieuwe installatie die koolstofdioxide (CO2) en koolstofmonoxide (CO) afscheidt uit de gassen die ontstaan tijdens de productie van staal. Het afgescheiden en geconcentreerde CO2 wordt op die manier geschikt gemaakt voor opvang en opslag (‘Carbon Capture and Storage’) of hergebruik (‘Carbon Capture and Utilization’). De CO kan door Dow worden gebruikt om koolwaterstoffen te maken en door ArcelorMittal om bio-ethanol te produceren. Dit Carbon2Value project is bedoeld om de nieuwe technologie, die reeds in het laboratorium is bewezen, te testen in een industriële omgeving. De bedrijven willen de resultaten van de proeven gebruiken om de technische en economische haalbaarheid van het CO2-besparende concept in kaart te brengen. Het project sluit aan bij de ambities van North Sea Port om actief samen te werken om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. De regionale en maatschappelijke kansen zullen door de
26-03-2019  |  1617x  |  Kort nieuws  | 
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren