Nederlands
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
Kort nieuws
26-03-2019  |  2779x
Deel dit bericht
Arcelormittal, Gent (Bron: Arcelormittal)

CO2 als grondstof voor chemische industrie

ArcelorMittal en Dow testen nieuwe technologie in industriële omgeving

In Gent starten ArcelorMittal en Dow Benelux proeven met een nieuwe installatie die koolstofdioxide (CO2) en koolstofmonoxide (CO) afscheidt uit de gassen die ontstaan tijdens de productie van staal. Het afgescheiden en geconcentreerde CO2 wordt op die manier geschikt gemaakt voor opvang en opslag (‘Carbon Capture and Storage’) of hergebruik (‘Carbon Capture and Utilization’). De CO kan door Dow worden gebruikt om koolwaterstoffen te maken en door ArcelorMittal om bio-ethanol te produceren.

Dit Carbon2Value project is bedoeld om de nieuwe technologie, die reeds in het laboratorium is bewezen, te testen in een industriële omgeving. De bedrijven willen de resultaten van de proeven gebruiken om de technische en economische haalbaarheid van het CO2-besparende concept in kaart te brengen. Het project sluit aan bij de ambities van North Sea Port om actief samen te werken om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

De regionale en maatschappelijke kansen zullen door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen worden geëvalueerd. Het project loopt nog tot eind 2020. De resultaten worden gepubliceerd en gepresenteerd op het Carbon2Value-eindsymposium.

Meer nieuws

TNO en partners werken aan Gigawatt Elektrolysefabriek Schaalvergroting duurzame elektrolyse nodig met factor duizend
TNO en partners werken aan Gigawatt Elektrolysefabriek
Schaalvergroting duurzame elektrolyse nodig met factor duizend Met behulp van elektriciteit uit wind en zon is het mogelijk om duurzame waterstof te maken via elektrolyse van water. Om dit proces naar een industrieel niveau te tillen is een schaalvergroting nodig met een factor duizend. Om de weg vrij te maken voor het ontwerp van een elektrolysefabriek van industriële omvang, werkt TNO samen partners aan het project "Gigawatt Elektrolysefabriek". De huidige waterstofproductie bedraagt zo'n 800.000 ton per jaar. De waterstof vindt vooral toepassing in de productie van ammoniak en kunstmest, de raffinage sector en de chemie. Om in de toekomst Nederland van CO2-vrije waterstof te kunnen voorzien zouden meerdere elektrolysefabrieken van GW-grootte nodig zijn. Op dit moment zijn de industriële installaties voor de elektrolyse van water – de elektrolysers – niet groter dan enkele megawatts. In een fabriek met een vermogen van een gigawatt zouden dus honderd tot duizend van zulke elektrolysers opgesteld staan. De partners in het
25-03-2019  |  2556x  |  Kort nieuws  | 
Nouryon en Gasunie onderzoeken fabriek voor waterstof Nog dit jaar definitieve investeringsbeslissing verwacht
Nouryon en Gasunie onderzoeken fabriek voor waterstof
Nog dit jaar definitieve investeringsbeslissing verwacht Gasunie en Nouryon onderzoeken of het mogelijk is om in Delfzijl een grote elektrolysefabriek te bouwen. In de fabriek moet groene waterstof worden opgewekt voor methanolproducent BioMCN. De nieuwe fabriek moet een elektrolyser krijgen met een capaciteit van 20 megawatt. Gasunie en Nouryon verwachten nog dit jaar de definitieve investeringsbeslissing te kunnen nemen. Voor BioMCN is de samenwerking een belangrijke stap naar een circulaire economie. Bij de productie van methanol worden nu nog fossiele brandstoffen gebruikt. BioMCN produceert biomethanol, een biobrandstof die chemisch gezien gelijk is aan methanol. Bij de productie van biomethanol wordt geen gebruikgemaakt van fossiele brandstoffen, wat bij methanol wel het geval is. Het bedrijf investeerde in 2017 nog ruim een miljoen euro in een nieuwe technologie om minder CO2 te gebruiken. Hierbij wordt CO2 die vrijkomt bij biogasproductie geïnjecteerd in de reactor bij BioMCN. Afzonderlijk van elkaar onderzoeken
27-02-2019  |  2911x  |  Kort nieuws  | 
Verhuizing Dow naar Maintenance Value Park Nieuw hoofdkantoor ”Terneuzen Diamond Center”
Verhuizing Dow naar Maintenance Value Park
Nieuw hoofdkantoor ”Terneuzen Diamond Center” In april 2019 zullen de ruim 1100 medewerkers van chemieconcern Dow verhuizen naar een nieuw hoofdkantoor, gelegen op het Maintenance Value Park. Het gebouw zal de naam ”Terneuzen Diamond Center” krijgen, verwijzend naar het diamantvormige Dow-logo. Het gebouw is niet op gas aangesloten, maar uitgerust met zonnepanelen en warmtepompen. Voor een groot deel is het gebouw gemaakt met materialen waarin Dows eigen halffabricaten zijn verwerkt, zoals de epoxyvloer, het tapijt, de isolatie en het dak. Met het inpluggen van een grote rode stekker is de verhuizing aangekondigd en een aftelklok geactiveerd. De klok zal de komende tijd zichtbaar zijn vanaf de Westerscheldetunnelweg (N62).
04-02-2019  |  2890x  |  Kort nieuws  | 
Normen voor afvang, transport, gebruik en opslag van CO2 NEN organiseert stakeholdersbijeenkomst
Normen voor afvang, transport, gebruik en opslag van CO2
NEN organiseert stakeholdersbijeenkomst Een van de maatregelen uit het Parijs Klimaatakkoord om in 2050 CO2-neutraal te zijn, betreft het afvangen, transporteren en ondergronds opslaan van CO2, ofwel ’carbon capture and storage’ (CCS). Als alternatief kan de afgevangen CO2 als grondstof worden gebruikt, ofwel ’carbon capture and utilisation’ (CCU, ook wel CCUS genoemd). Binnen ISO, de internationale organisatie voor normalisatie, wordt al gewerkt aan een normenpakket om CCS te faciliteren. Ook CCU krijgt steeds meer aandacht in normalisatieland. De verwachting is dat in de loop van 2019 het Nederlands Klimaatakkoord tot stand komt. In dit akkoord zal ook een rol weggelegd zijn voor CCS en CCU, met name in de industrie en mogelijk ook bij elektriciteits- en waterstofproductie. Het gebruik van CO2 speelt daarnaast niet alleen een rol in de energietransitie, maar ook in de transitie naar een circulaire economie waarop vol wordt ingezet. De implementatie van CCS en CCU brengen verschillende vraagstukken
23-01-2019  |  2705x  |  Kort nieuws  | 
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren