Nederlands
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
Kort nieuws
25-03-2019  |  2556x
Deel dit bericht

TNO en partners werken aan Gigawatt Elektrolysefabriek

Schaalvergroting duurzame elektrolyse nodig met factor duizend

Met behulp van elektriciteit uit wind en zon is het mogelijk om duurzame waterstof te maken via elektrolyse van water. Om dit proces naar een industrieel niveau te tillen is een schaalvergroting nodig met een factor duizend. Om de weg vrij te maken voor het ontwerp van een elektrolysefabriek van industriŽle omvang, werkt TNO samen partners aan het project "Gigawatt Elektrolysefabriek".

De huidige waterstofproductie bedraagt zo'n 800.000 ton per jaar. De waterstof vindt vooral toepassing in de productie van ammoniak en kunstmest, de raffinage sector en de chemie. Om in de toekomst Nederland van CO2-vrije waterstof te kunnen voorzien zouden meerdere elektrolysefabrieken van GW-grootte nodig zijn.

Op dit moment zijn de industriŽle installaties voor de elektrolyse van water Ė de elektrolysers Ė niet groter dan enkele megawatts. In een fabriek met een vermogen van een gigawatt zouden dus honderd tot duizend van zulke elektrolysers opgesteld staan. De partners in het Gigawatt Elektrolyser project gaan gezamenlijk onderzoeken wat er nodig is om in Nederland rond 2025 Ė 2030 zo'n elektrolyse-installatie te kunnen bouwen.

De coŲrdinatie is in handen van het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT). Het project wordt ondersteund door TKI Energie & Industrie en partners zijn onder andere Nouryon, Shell, Yara, OCI Nitrogen, Gasunie, DOW Chemical, ōrsted, Frames, TNO, Universiteit Utrecht en Imperial College London.

Meer nieuws

Nouryon en Gasunie onderzoeken fabriek voor waterstof Nog dit jaar definitieve investeringsbeslissing verwacht
Nouryon en Gasunie onderzoeken fabriek voor waterstof
Nog dit jaar definitieve investeringsbeslissing verwacht Gasunie en Nouryon onderzoeken of het mogelijk is om in Delfzijl een grote elektrolysefabriek te bouwen. In de fabriek moet groene waterstof worden opgewekt voor methanolproducent BioMCN. De nieuwe fabriek moet een elektrolyser krijgen met een capaciteit van 20 megawatt. Gasunie en Nouryon verwachten nog dit jaar de definitieve investeringsbeslissing te kunnen nemen. Voor BioMCN is de samenwerking een belangrijke stap naar een circulaire economie. Bij de productie van methanol worden nu nog fossiele brandstoffen gebruikt. BioMCN produceert biomethanol, een biobrandstof die chemisch gezien gelijk is aan methanol. Bij de productie van biomethanol wordt geen gebruikgemaakt van fossiele brandstoffen, wat bij methanol wel het geval is. Het bedrijf investeerde in 2017 nog ruim een miljoen euro in een nieuwe technologie om minder CO2 te gebruiken. Hierbij wordt CO2 die vrijkomt bij biogasproductie geÔnjecteerd in de reactor bij BioMCN. Afzonderlijk van elkaar onderzoeken
27-02-2019  |  2911x  |  Kort nieuws  | 
Zeewier als duurzame brandstof Laboratorium voor processing van zeewier geopend door TNO
Zeewier als duurzame brandstof
Laboratorium voor processing van zeewier geopend door TNO Op 7 november 2018 openden Jos Keurentjes, lid van de Raad van Bestuur van TNO, en Jack van der Hoek, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland het nieuwe laboratorium voor zeewier processing bij ECN part of TNO in Petten. Zeewier biedt enorme mogelijkheden om als duurzame bron een groot aandeel te spelen in de energietransitie. Wereldwijd is dit het eerste laboratorium dat zich op deze schaal (50 kilo zeewier nat per dag) helemaal richt op zeewierverwerking. De ingebruikname van dit laboratorium is een eerste stap naar verdere ontwikkeling van technologieŽn voor het omzetten van deze biomassa naar groene brand- en grondstoffen. In het lab wordt het zeewier uit elkaar gehaald en gesplitst in suikers, eiwitten en mineralen waarna deze worden opgewerkt tot halffabricaten. Voorbeelden van producten die in het lab geproduceerd kunnen worden zijn grondstoffen voor brandstoffen, grondstoffen voor duurzame plastics, grondstoffen voor textiel, zoetstoffen, antioxidanten
18-12-2018  |  3086x  |  Kort nieuws  | 
Groene waterstof tegen netwerkverzwaring Onderzoek van TNO naar effect van inzet groene waterstof uit elektrolyse
Groene waterstof tegen netwerkverzwaring
Onderzoek van TNO naar effect van inzet groene waterstof uit elektrolyse Door de sterke toename van het aantal lokale zonne- en windenergieprojecten bereikt het elektriciteitsnet op een aantal plaatsen in Nederland zijn maximale capaciteit. ECN part of TNO onderzocht samen met DNV-GL in opdracht van Enpuls, onderdeel van netbeheerder Enexis of en in hoeverre de inzet van (groene) waterstof uit elektrolyse een haalbare optie is om netverzwaring te voorkomen. Het onderzoek biedt inzicht in de voorwaarden en mogelijkheden die de netbeheerder heeft om een sluitende businesscase te maken. Uit analyse van vier representatieve praktijkcases blijkt dat de inzet van elektrolyse voor verantwoord netbeheer op dit moment alleen in uitzonderlijke situaties haalbaar is. Hierbij spelen zaken als de aanwezigheid van een lokale afzetmarkt en de bereidheid van afnemers voor groene waterstof te betalen een belangrijke rol. Ook de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs is een belangrijke factor. De netbeheerder kan de businesscase met Ďincentivesí positief
11-12-2018  |  2717x  |  Kort nieuws  | 
Eerste waterstofleiding Gasunie in gebruik genomen Per jaar vier kiloton waterstof van Dow Benelux naar Yara
Eerste waterstofleiding Gasunie in gebruik genomen
Per jaar vier kiloton waterstof van Dow Benelux naar Yara De waterstofleiding van Gasunie tussen Dow Benelux en Yara is in gebruik genomen. Het is voor het eerst dat een bestaande hoofdgastransportleiding geschikt is gemaakt voor het vervoer van waterstof. Via de 12 kilometer lange leiding wordt vanaf nu per jaar meer dan vier kiloton waterstof die vrijkomt bij kunststof- en chemicaliŽnproducent Dow Benelux, vervoerd naar kunstmestproducent Yara. Ook heeft ICL-IP in Terneuzen een aansluiting op de leiding gekregen voor toekomstige afname van waterstof uit de leiding. Het waterstoftransport via de leiding zorgt voor een daling in het energiegebruik van in eerste instantie 0,15 petajoule (PJ) per jaar, wat overeenkomt met het jaarlijkse gasverbruik van circa 3.000 huishoudens. Daarnaast levert het nu al een CO2-besparing op van 10.000 ton, met perspectief op opschaling. Uiteindelijk wil Gasunie de industriegebieden van Zeeland, Maasvlakte, Noord-Holland, Groningen en Limburg op deze wijze met elkaar verbinden.
04-12-2018  |  3146x  |  Kort nieuws  | 
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren