FluidsProcessing.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

   

Kort nieuws
06-11-2018  |  1742x
Deel dit bericht

Normalisatieplatform waterstof opgericht

Nationaal initiatief voor normalisatie en kennisdeling

Op initiatief van NEN en netbeheerders is op 24 september 2018 het ”Normalisatieplatform waterstof voor de industriële en gebouwde omgeving” opgericht. Bij de oprichtingsbijeenkomst was een brede vertegenwoordiging aanwezig van netbeheerders, industrie en overheid. De eerste vergadering zal begin december plaatsvinden.

Waterstof zal mogelijk een belangrijke rol innemen binnen de energietransitie. Dit leidt tot uiteenlopende vraagstukken. Uit de bijeenkomst is gebleken dat een platform voor coördinatie, kennisdeling, identificatie en prioritering binnen het normalisatielandschap zeer gewenst is.

Op Europees en mondiaal niveau worden vele projecten, initiatieven en kennisplatforms op het gebied van waterstof ingericht. Met dit nationale initiatief krijgt de Nederlandse belanghebbende een platform waar in beeld wordt gebracht wat er speelt op het gebied van normalisatie, wat we willen en kunnen doen vanuit Nederland en op wat en welke wijze we kunnen invloed kunnen uitoefenen. Tevens kan het platform gebruikt worden voor de uitwisseling van ervaringen en kennis.

U kunt als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van waterstof voor de industriële en gebouwde omgeving. Voor deelname aan of meer informatie over het normalisatieplatform: neem contact op met de consultants Energie van NEN.

Meer nieuws

Nieuwe norm waterstoftransport Vervoer gevaarlijke stoffen
Nieuwe norm waterstoftransport
Vervoer gevaarlijke stoffen Het lijkt er op dat waterstofauto’s toch langzaam maar zeker hun plek gaan veroveren. De eerste (serieproductie)auto’s op waterstof (brandstofcel) zijn al op de markt en er is een infrastructuur van waterstoftankstations benodigd, aldus NEN. Vandaar dat zij wijzen op de mogelijkheid om tot 24 augustus 2017 commentaar in te dienen op de EN 17127. Deze norm beschrijft de minimale vereisten om interoperabiliteit van waterstoftankstations te verzekeren, inclusief protocollen voor afleveren van gasvormig waterstof aan wegvoertuigen (brandstofcelauto’s). Dat laatste speelt weer een rol als u dat vervoert bijvoorbeeld. In Fluids Processing nr. 4 (26 september 2017) zullen we aandacht besteden aan het vervoer van gevaarlijke gassen. In de toekomst wordt er vanuit Europese regelgeving verwezen naar EN 17127. Het in Nederland toegezonden commentaar wordt besproken door leden van de Nederlandse normcommissie ‘Waterstof en Brandstofcellen’. Zij besluiten welk commentaar uiteindelijk
13-07-2017  |  3818x  |  Kort nieuws  | 
Start nieuwe richtlijn voor stationaire waterstoftoepassingen
Start nieuwe richtlijn voor stationaire waterstoftoepassingen
Voor de praktische toepassingen van waterstof als energiedrager ontbreekt het aan passende regelgeving. Om wildgroei te voorkomen in de willekeur aan welke eisen stationaire waterstoftoepassingen, zoals aggregaten, moeten voldoen stelt NEN een richtlijn op voor en door belanghebbenden. Partijen betrokken bij deze ontwikkelingen hebben behoefte aan een NPR waarin praktijkregels zijn opgenomen voor de realisatie van stationaire waterstoftoepassingen inclusief onderhoud en beheer hiervan in Nederland en die door alle partijen kan worden gebruikt bij de realisatie van een dergelijke toepassing (initiatiefnemer, vergunningverlener, installatiebedrijven, etc.). Deze nieuwe NPR is dus van groot belang voor een aantal stakeholdergroepen waaronder een aantal marktpartijen: bouwers van generatoren en back-up installaties en leveranciers van waterstof of installaties voor on-site waterstofproductie. Maar ook overheden hebben een rol, zoals InfoMil/Agentschap NL, VNG en IPO.
09-07-2012  |  1763x  |  Kort nieuws  | 
NEN richtlijn voor bouw waterstof tankstations In het kader van stimulering rijden op waterstof
NEN richtlijn voor bouw waterstof tankstations
In het kader van stimulering rijden op waterstof Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en milieu) trekt 5 miljoen euro uit om het rijden op waterstof te stimuleren. Ook NEN draagt hieraan bij, doordat al in 2010 onder het NEN-normplatform ‘Waterstof en brandstofcellen’ de Nederlandse Praktijkrichtlijn ´NPR 8099´ is opgesteld. Deze Nederlandse Praktijkrichtlijn beschrijft de praktijkregels voor het ontwerp, de installatie, het beheer en het onderhoud van waterstof tankstations in Nederland. Hij is opgesteld in samenwerking met marktpartijen en de overheid. Tool voor bouw van waterstoftankstations NPR 8099 is een uitstekende tool voor de bouw van een waterstof tankstations in Nederland, zonder hierbij aansluiting bij internationale ontwikkelingen te belemmeren. Verkorte vergunningsprocedures op basis van deze NEN-richtlijn en eenduidigheid in de markt komen de verdere uitrol van waterstof vulpunten alleen maar ten goede. Zo komt rijden op waterstof steeds een stapje dichterbij.
27-10-2011  |  2237x  |  Kort nieuws  | 
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenLogin controlpanel