Nederlands
English
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

Expertises

Voeg uw bijdrage toe
Veiligheid
Selecteer
Zoek

Kennisbijdragen

Heeft u een kennisbijdrage voor deze pagina?  Voeg toe

Artikelen

Individueel ongevaarlijke stof kan in combinatie schade opleveren voor de mens Methode om chemische mengsels te testen
Individueel ongevaarlijke stof kan in combinatie schade opleveren voor de mens
Methode om chemische mengsels te testen Een chemische stof, zowel vast als vloeibaar kan een schadelijk effect hebben op de gezondheid. Maar hoe zit het als die chemische stof die op zichzelf onschuldig is, samen met een andere chemische stof wél het menselijk lichaam kwaadaardig beïnvloedt? “In de risicobeoordeling en regulering van chemische stoffen houden we tot op heden doorgaans geen rekening met de eventuele schadelijkheid van mengsels, wel met individuele stoffen,” zegt Rivm-onderzoeker Jacob van Klaveren. In de huidige beoordeling worden overigens wel ruime veiligheidsmarges gehanteerd omdat er altijd onzekerheden en ontbrekende informatie is. De Europese Commissie heeft een inventarisatie gemaakt hoe de beoordeling van mengsels in de toekomst vorm moet krijgen in Europees beleid. “De praktijk wil dat dikwijls sprake is van mengsels,” waarschuwt Jacob van Klaveren van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rivm). Het instituut is actief betrokken bij het verbeteren van de methodes waarbij voor bestrijdingsmiddelen al de meeste stappen zijn gezet. Verwacht wordt dat bij de toelating of beoordeling van andere stoffen van de chemische industrie ook op mengseleffecten gelet moet gaan worden.
Fluids Processing 2016-4, p.42
AkzoNobel na onderzoek naar aardbevingsschade Geen hoger risico bij chloorleiding en -opslag
AkzoNobel na onderzoek naar aardbevingsschade
Geen hoger risico bij chloorleiding en -opslag ‘Aardbevingen leiden niet tot een hoger extern veiligheidsrisico voor de chloorleiding en -opslag. De huidige, vergunde risicocontour kan worden gehandhaafd.’ Dat is de uitkomst van een pilot waarbij AkzoNobel als eerste onderneming in het aardbevingsgebied een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) heeft ontwikkeld en toegepast om de faalsterkte en faalkans van de chloorleiding en -opslag in geval van een aardbeving te kunnen berekenen. In de optiek van AkzoNobel is dit een belangrijke doorbraak waarmee wordt bevestigd dat haar installaties afdoende bestand zijn tegen de huidige seismische dreiging. De gevolgde methodiek en de resultaten worden nog onderzocht door onafhankelijke deskundigen. “Met deze nieuwe QRA is niet alleen een effectieve methode ontwikkeld om de effecten van aardbevingen op externe veiligheid te berekenen maar kunnen ook mitigerende acties, bijvoorbeeld het omlaag brengen van het voorraadniveau in de opslagtanks, worden geselecteerd en additionele scenario’s geïdentificeerd,” zegt woordvoerder Harry Jasken van AkzoNobel in Delfzijl. “In concreto geeft deze QRA-methode aan bij welke grondversnelling er welke kans op falen is, welke vorm dit falen heeft en tot welke invloed dit leidt op de externe risicocontour.”
Fluids Processing 2016-4, p.40
Essaywedstrijd van Veiligheid Voorop: ‘Brzo-bedrijven moeten voor veiligheid gebruikmaken van social media’
Essaywedstrijd van Veiligheid Voorop:
‘Brzo-bedrijven moeten voor veiligheid gebruikmaken van social media’ “Waarom zouden werknemers in de Brzo-bedrijven elkaar niet via bijvoorbeeld WhatsApp kunnen waarschuwen tegen onveilige situaties?” Die opmerking maakte Denise Harkema, Consultant Safety & Risk Management bij Tebodin op donderdag 19 mei tijdens de voordrachten van de essaywedstrijd uitgeschreven door Veiligheid Voorop in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de chemische industrie en de TU Delft. Harkema behoorde naast Maarten de Looij van Vopak en Roy Jautze van Dana Petroleum tot de drie prijswinnaars. Het thema van deze tweede editie van de wedstrijd luidde: ‘Veiligheid een kettingreactie?!’. Corine Baarends projectleider bij Veiligheid Voorop verwoordt het doel van de wedstrijd als volgt. “Met de essaywedstrijd willen we graag aansprekende ideeën losmaken om veiliger te werken binnen de keten, iets dat past bij onze doelstelling.”
Fluids Processing 2016-4, p.18
Meer items (18)
Heeft u een artikel voor deze pagina?  

Bedrijven

Bronkhorst Nederland BVCONSENSYS – Ucon Nederland – Buro Noordhof Danfoss DrivesDenios BV
elobau Benelux BVEmerson Automation SolutionsHitma groep B.V.Jongerius B.V.
Montakon BVNedelko BVPepperl+Fuchs BVStichting PHOV
Wilt u uw bedrijf ook hier vermelden?  Voeg toe

Kort nieuws

Heeft u een kort bericht voor deze pagina?  Voeg toe

Productnieuws

Heeft u productnieuws voor deze pagina?  Voeg toe

Whitepapers

Heeft u een whitepaper voor deze pagina?  Voeg toe

Productbeschrijvingen

Heeft u een productbeschrijving voor deze pagina?  Voeg toe

Fotoverslagen

Heeft u een fotoverslag voor deze pagina?  Voeg toe
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren