All information on processing and handling of liquids and gasses

FluidsProcessing.nl
Search

     

     

Stay on top of the news!

Stay informed!
Read our monthly newsletter.

Your address will never be given to third parties.
See our privacy policy.

Frequentieomvormers

Send per email
Tweet this item
Frequentieomvormers, Cursus, , Naaldwijk
 

Cursus with a duration of 1 day, takes place

on in Naaldwijk
on in NaaldwijkEntry: paid

Een frequentieomvormer is een mooi staaltje techniek waarmee veel te besparen valt, maar dan moet je wel weten wat je doet. Daarom gaan we meteen met één of meerdere frequentieomvormers naar keuze aan de slag. Aan de hand van een aantal praktijkopdrachten leer je snel en effectief je weg vinden in de verschillende interfaces. Tijdens de opdrachten krijg je individuele aandacht en er worden zijstapjes gemaakt naar de theorie achter deze techniek. Ook is er hierbij aandacht voor de storingen en problemen die door een frequentieomvormer veroorzaakt kunnen worden. Op deze manier krijg je al doende inzicht in de werking en mogelijkheden van een frequentieomvormer en kun je het hierna direct in de praktijk toepassen.

Programma:
Praktijkopdrachten
Theoretische achtergrond
Schakelfrequentie
EMC
Eisen bekabeling
Parameters instellen
Aslagerstromen

Bijzonderheden:
De cursisten gaan in tweetallen de frequentieomvormers van de verschillende merken in bedrijf nemen en afstellen. (Maximaal zes verschillende merken per cursus beschikbaar)

More information

Organizer

News items

 
 .
 .
 .