FluidsProcessing.nl https://www.fluidsprocessing.nl/NL/newsitem6008.html


KORT NIEUWS

05-06-2018

 

 

Online platform monstername.nl is nu Hitma Monstername

Alles over industriŽle monstername

Online platform monstername.nl is nu Hitma Monstername

Om het belang van betrouwbare industriŽle monstername onder de aandacht te brengen, startte Hitma in 2013 het online platform Ďmonstername.nlí. Onlangs is deze website vernieuwd en uitgebreid. De site is nu bereikbaar via de url www.hitma-monstername.nl.

Kennis over de keuze en het gebruik van de juiste monsternamesystemen levert kwaliteitsvoordelen en kostenbesparing op. Op basis van de uitkomst van een monsteranalyse worden immers belangrijke beslissingen genomen m.b.t. de kwaliteit en veiligheid van een proces en/of eindproduct. Naast informatie over monsternameproducten en -systemen biedt de nieuwe website achtergrondinformatie over monsternametechnologie in de farmacie, voedingsmiddelen- en procesindustrie en over oliemonstername.

Het nemen van goede van vloeibare of vaste stoffen is een uitdaging. Als het bemonsteren niet correct gebeurt, en dus een verkeerd monster oplevert, brengt dit onvoorziene kosten en risicoís met zich mee; Bijvoorbeeld bij onterechte afkeur van een batch. Daar komt het extra werk dat hieruit voortvloeit nog bij.

IndustriŽle monstername kan plaatsvinden onder verschillende omstandigheden. In een beschermde omgeving, zoals een cleanroom, maar ook in industriŽle productieomgevingen. Invloeden van buitenaf moeten hoe dan ook worden uitgesloten. Ook de keuze van de monstername-equipment en de plaats waar de kraan, afsluiter of unit wordt geplaatst spelen een belangrijke rol. Daarnaast moet rekening worden gehouden met eventuele sterilisatieprocedures van systemen waarop de monstername-apparatuur wordt gemonteerd. Al deze zaken worden op hitma-monstername.nl behandeld.

Om een representatief monster te nemen, moet een aantal specifieke handelingen worden verricht voor en tijdens het bemonsteren. De kwaliteit dient consistent te zijn, ongeacht de persoon die het monster neemt. Dit is te realiseren door medewerkers te trainen in het (veilig) nemen van goede monsters. Ook hierover informeert HITMA de industrie via de vernieuwde website.

Hitma Groep B.V.

  Postbus 175
NL-1420 AD   Uithoorn
  tel: +31 297 514 614
fax: +31 297-514 777

Contactpersonen

persoon, functie afdeling doorkiesnr
Mevr. Anne Marijke Zwarts, Specialist steriele monstername Hitma Monstername +31 297 514 716
Dhr. Michiel Jansen, Algemeen directeur Hitma Groep    +31 297 514 757
Dhr. Cornť Balvert, Specialist hydrauliek- en smeeroliefiltratie Hitma filtratie / oliemanagement +31 297 514 742
Dhr. Ronald IJmker, Manager HITMA-servicedienst   +31 297 514 792
Dhr. Michel Meijers, Specialist gas- en vlamdetectie   +31 297 514 822
Dhr. R. Vonk, Specialist hydrauliek- en procesinstrumentatie   +31 297 514 841
Dhr. T. Mulder, Specialist HVAC-instrumentatie   +32 (0)2 387 2864
Dhr. Thimo van Eijk, directeur Hitma Process Veerveiligheden +31 297 514 811
Dhr. Rick Nibte, Specialist single-use technologie Hitma Single-use +31 297 514 745
Dhr. Dick Verhoef, Breekplatenspecialist Hitma Breekplaten +31 297 514 818
Dhr. Marco Mogendorff, Specialist procesinstrumentatie  Hitma Instrumentatie +31 297 514 820

Bedrijfsprofiel

Sinds 1926 bieden wij technische oplossingen en service aan bedrijven binnen de (petro)chemische en farmaceutische industrie, de olie-, gas- en energiesector, ingenieursbureaus, ziekenhuizen, de voedingsmiddelenindustrie, machinebouwers, installatiebedrijven en de zware industrie. Kies een technisch product uit het Hitma-assortiment en je krijgt er een specialist bij. Voor onze kernactiviteiten werken we nauw samen met gerenommeerde fabrikanten van hoogwaardige technische producten.

De HITMA-organisatie is gespecialiseerd in diverse vakgebieden, waaronder:
- Veerveiligheden, afsluitertechniek
- Breekplaten
- Filtratie (systeemfiltratie en procesfiltratie)
- Instrumentatie, meten en regelen (proces-, machinebouw- en HVAC-instrumentatie)
- Single-use technologie
- Monstername
- Gas- en vlamdetectie
- Slangen
- Gebouwautomatisering